Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Inaltarea lui Isus la cer

Publicat la 2012-05-24 de Traian


La patruzeci de zile de la înviere, fiind în prezența ucenicilor pe Muntele Măslinilor, Mântuitorul Hristos S-a înălțat la cer. La zece zile de la acest eveniment, Duhul Sfânt a coborât în inimile ucenicilor și a celorlalți credincioși din Ierusalim, fiind trimis de Dumnezeu Tatăl și de Hristosul înălțat.

Înălțarea Domnului declanșează o nouă dimensiune spirituală în viața oamenilor lui Dumnezeu. Evenimentul înălțării separă lucrarea Mântuitorului de lucrarea Mângâietorului, separă realizarea mântuirii de aplicarea acesteia. Duhul Sfânt coboară pe pământ și cu ajutorul Lui apostolii încep evanghelizarea mondială, continuând în toată lumea, ceea ce Mântuitorul a început în Israel. Apostolii primesc calitatea de ,,martori”, câmpul de slujire se întinde până la ,,marginile pământului”, iar resursele pentru această mare lucrare se găsesc în ,,puterea primită la coborârea Duhului Sfânt”. În felul acesta ia ființă Biserica, care crește și umple pământul. Toate aceste evenimente organizate de Dumnezeu Tatăl, realizate de Dumnezeul Fiul și aplicate de Dumnezeu Duhul Sfânt compun mântuirea lui Dumnezeu, oferită în dar tuturor oamenilor. Aceasta este dovada faptului că Dumnezeu ne iubește. Aceasta este dovada faptului că păcatul este insuportabil pentru Dumnezeu. Aceasta este dovada faptului ca orice om poate fi mântuit prin credință și pocăință, scăpând de moartea veșnică din iad.

Înălțarea Domnului se desfășoară în compania apostolilor și a îngerilor lui Dumnezeu. De fapt, îngerii și oamenii au fost prezenți în toate evenimentele realizării mântuirii.

I. ANUNȚAREA MÂNTUIRII

Întruparea Mântuitorului este anunțată de îngeri către Maria și logodnicul ei, Iosif. Mesajul acestui eveniment este faptul că Dumnezeu Își informează slujitorii, îi călăuzește și îi protejează întotdeauna.

II. ÎNTRUPAREA MÂNTUITORULUI

Un grup de păstori, care-și păzeau turmele noaptea pe câmp, primesc vizita unui grup de îngeri, care-i informează despre întruparea Domnului. Mesajul acestui eveniment vorbește despre faptul că Dumnezeu nu exclude din harul Său nici pe cei mai neînsemnați dintre oameni.

III. MOARTEA MÂNTUITORULUI

În timp ce Domnul Se ruga în Ghetsimani, cuprins de chinuri ca de moarte, ucenicii adormiseră. Atunci un înger a venit să-L întărească. Mesajul acestei împrejurări este faptul că niciun copil al lui Dumnezeu nu va fi singur în necazurile vieții și în dificultățile slujirii.

IV. ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI

Moartea, șaisprezece soldați înarmați, piatra de la intrarea în mormânt și sigiliul roman nu au fost suficiente să împiedice învierea Domnului. Un înger a dat piatra la o parte și s-a așezat pe ea. Mesajul acestei minuni a fost faptul că Dumnezeu are ultimul cuvânt, indiferent cât de adâncă este groapa în care te afli.

V. ÎNĂLȚAREA MÂNTUITORULUI

În timp ce Hristos Se înalță la cer sub privirile mirate ale ucenicilor, doi îngeri le aduce aminte că ținta lor este răpirea, cerul, dar până atunci trebuie să primească puterea și să fie martori, până la marginile pământului.

Luigi Mitoi

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!