Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ghicirea este o urâciune înaintea lui Dumnezeu

Publicat la 2012-05-23 de Traian

Astăzi aproape fiecare radiou, post de tv, ziar își încep ziua de lucru prezentând programul horoscopic. Aproape fiecare cetățean își începe ziua de lucru ascultând programul horoscopic și conducându-se după el. Tot mai mulți sunt cei ce apelează la ghicitori sau vrăjitori cu scopul de-ași rezolva probleme de business, căsătorie, familie, relații cu ajutorul ghicitorilor, neînțelegând că apelează la forțele celui rău care îi ține rob păcatului. Întâlnim în Chișinău panouri publicitare cu ghicitori care îți vor prezice viitorul și sunt gata să te ajute să-ți rezolvi orice problemă din viata ta, și desigur că aceasta nu fără bani. Dar tot acești ghicitori și vrăjitori au și Biblia alături de ei, ascunzându-se în spatele ei apărându-și practicile lor scârboase înșelând pe oameni. Cu cât mai mult oamenii aplează la practicile ghicirii și vrăjitoriei î-L îndepărtează pe Dumnezeu din viața lor tot mai mult și mai mult înșelându-se singuri. Ce spune însă Dumnezeu despre ghicire, vrăjitorie, citire în stele=horoscop, superstiții, etc.

Ghicirea nu este îngăduită de către Dumnezeu.

Dumnezeu nu îngăduie meșteșugul de ghicire, citire în stele, vestire a viitorului, horoscopul, etc. În cartea Deuteronom Moise readuce aminte toate poruncile poporului Israel care aveau să intre în țara promisă, Canaan unde trăiau popoare ce practicau ghicitul iar acum Dumnezeu ca și consecință le izgonește din țară.

Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți.  (Deut. 18:10-11)

Toată lista din textul de mai sus cu privire la ghicire și prezicerea viitorului este interzisă și condamnată de Dumnzeu. Expresia “să nu fie nimeni la tine” ne arată că Dumnezeu nu permitea nimănui din poporul Său să practice ghicitul. De ce?  Pentrucă…

Ghicirea este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.

Ghicirea era un obicei al neamurilor ce locuiau în țara Canaan, țară pe care Dumnezeu a dat-o în moștenirea poporului Israel. Vedem că Dumnezeu nu poate privi ghicirea sau vrăjitoria ca ceva bun ci ca o urâciune. Cuvântul “urâciune” înseamnă urât, necurat sau pângărit.

Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori; dar ție, Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. (Deut. 18:12-14)

Oricine practică ghicitul sau merge la cei ce ghicesc sau cred în semnificația horosopului este necurat înaintea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va pedepsi atât pe cel ce practică aceste lucruri cât și pe cel ce aleargă la cei ce practică aceste urâciuni.

Ghicirea este pedepsită de Dumnezeu. 

Ghicirea a adus pedeapsă pentru toate neamurile ce practicau aceste ocultisme în viața lor. Astfel vedem că cei din țara Canaan au fost toți omorâți și izgoniți afară din țară. În cartea Levitic 20:6-8 este scris:

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Fața împotriva omului aceluia, și-l voi nimici din mijlocul poporului lui.

Dumnezeu pedepsește pe cel ce practică meșteșugul de ghitic cât și pe cel ce apelează la ghicire, citire în stele, horoscop, etc. În ochii lui Dumnezeu ghicitul este o curvie la adresa Lui. Cel ce practică aceste lucruri s-a dezis de Dumnezeu și de Cuvântul Său și a apelat la puterile întunericului. De multe ori cei ce ghicesc folosesc Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia după care își ascund toate nelegiurile și fărădelegile. Vedem că Biblia condamnă păcatul ghicirii și vărjitoriei cu toate practicile ei. Pedeapsa lui Dumnezeu este clară, moartea.

În cartea 1 Samuel 28:7-8 este descris cazul împăratului Saul care a apelat la ghicitori pentru a afla viitorul.

Atunci Saul a zis slujitorilor lui: „Căutați-mi o femeie care să cheme morții, ca să mă duc s-o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morții.” Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemând un mort și scoală-mi pe cine-ți voi spune.” (1 Samuel 28:7-8)

Chiar dacă Saul știa că ghicitul este o urâciune înaintea lui Dumnezeu și este pedepsită a mers la cei ce cheamă morții ca să afle viitorul. Interesant este că Saul a fost acela care îndepărtat din toată țara pe cei ce cheamă morții și pe cei ce ghiceau.

Samuel murise. Tot Israelul îl plânsese și-l îngropaseră la Rama în cetatea lui. Saul îndepărtase din țară pe cei ce chemau morții și pe cei ce ghiceau. – (1 Samuel 28:3)

Dumnezeu însă anunță hotărârea de pedeapsă lui Saul tocmai prin mortul la care apelase pentru a afla viitorul său.

Și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine, tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine, și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor.” (1 Samuel 28:19)

Pentrucă Saul nu primise nici un răspuns din partea lui Dumnezeu dacă să meargă să lupte împotriva Filistenilor sau nu a apelat la serviciile unei vrăjitoare care chema morții. Dumnezeu nu i-a răspuns lui Saul din cauza neascultării lui. Însă mortul pe care îl chemase era Samuel proorocul lui Dumnezeu care i-a spus ca el și fiul său vor muri pe câmpul de luptă, aceasta fiind pedeapsa pentru curvia și neascultarea lui față de Dumnezeu.

Ghicirea este un păcat înaintea lui Dumnezeu care este pedepsit  și consecințele pentru acest păcat se vor răspândi nu doar peste cei ce le practică sau aleargă la ele dar peste o țară întreagă.

Dacă vi se zice însă: „Întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc”, răspundeți: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? La Lege și la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și, când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe Împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, și se va vedea izgonit în întuneric beznă. (Isaia 8:19-22)

Ghicirea este o hulă la adresa lui Dumnezeu și cel ce practică astfel de lucruri nu va avea decât necaz, negură și va fi izgonit în întuneric beznă despre care ne scrie cartea Apocalipsa.

Dar, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

Ghicirea este un păcat înaintea lui Dumneze și dacă nu este mărturisit și lepădat atunci va aduce pedeapsa cu sine, moarte, necaz, întuneric beznă. Dar este o speranță pentru cei ce practică aceste lucruri urâte, și aceasta este pocăința. Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință ci îndeamnă toți oamenii de pretutindeni să se împace cu El prin jertfa Domnului Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre.  

Voi să vă sfințiți căci Eu sunt sfânt.

Am văztu clar că Dumnezeu nu acceptă nici pe cel ce se îndeletnicește cu ghicirea sau vrăjitoria cât nici pe cel ce apelează la aceste practice păcătoase. Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință ci a hotărât un mijloc prin care să ne transmită cuvintele lui Dumnezeu. Astfel în cartea Deuteronom 18:15-16 este scris:

Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați de el! Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: „Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.” (Deuteronomul 18:10-16)

Proorocul era persoana aleasă de Dumnezeu ce transmitea întocmai cuvintele lui Dumnezeu pentru poporul Său. Astfel Dumnezeu de-a lungul anilor a vorbit poporului Său prin gura proorocului răspunzând la cererile făcute de popor. Însă la sfârșitul zilelor Dumnezeu ne-a vorbit odată și pentru totdeauna prin Fiul Său, care a venit și a luat păcatul nostru asupra Sa ca noi să primim în dar iertarea păcatelor și viață veșnică.

După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. (Evrei 1:1-2)

Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său la sfârșitul zilelor: “Astăzi dacă auziți cuvântul lui nu vă împietriți inimile, ci pocăiți-vă.” Mesajul adus de Domnul Isus Hristos ține de mântuirea noastră. Mai mult decât cunoașterea viitorului vieții noastre avem nevoie de pocăința oferită prin jertfa Domnului Isus Hristos. 

Ce ar trebuie noi să facem ca să îi fim pe placuți lui Dumnezeu? Psalmul 145:18-21 scrie:

Domnul este lîngă toți cei ce-L cheamă, lîngă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și-i scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc, și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului, și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!

Dacă îl chemăm pe Domnul Isus Hristos cu toată inima noastră El ne va auzi și ne va răspunde la rugăciunile noastre. Ceea ce se cere de la mine este să mă tem de Domnul Dumnezeu și să vestesc laudele Domnului, să vestesc Cuvântul Domnului ca numele lui Cel Sfânt să fie binecuvântat pretutundeni.   

Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, de aceea dacă ai apelat la mijloacele de ghicire, horoscop, vrăjitorie ai hulit înaintea lui Dumnezeu și ai luat numele Lui în deșert și ai nevoie de iertare.  Cere-ți astăzi iertare de la Cel ce este bun și credincios să ne ierte fărădelegile noastre.
sursa.fii credincios

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!