Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Isus a prevestit invierea Sa

Publicat la 2012-04-15 de Traian


În toate cele trei ocazii când Isus Și-a prevestit moartea ucenicilor Săi, El își anunță și învierea:

1) La Cezarea lui Filip (Matei 16:21; Marcu 8:31; Luca 9:22).
2) După Schimbarea la față (Matei 17:9, 23; Marcu 9:9,31).
3) În timpul ultimei Sale călătorii la Ierusalim (Matei 20:19; Marcu 10:34; Luca 18:33).

Dar și cu mult înainte, cu prilejul primei curățiri a Templului, chiar la începutul lucrării Lui, Isus vorbise de templul trupului Său, pe care-l va reconstrui în trei zile. După înviere, "ucenicii și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea" (Ioan 2:19-22). Dușmanii Domnului își reaminteau foarte bine proorociile Lui (Matei 26:61; 27:62-66). În sfârșit, când I se apropia moartea, Isus le-a dat ucenicilor Săi un loc de întâlnire cu El, pe un anumit munte din Galilea (Matei 26:32; 28:7, 10, 16).

Coborârea în iad


Între înmormântarea și învierea lui Cristos, de Vineri seara până Duminică dimineața, se scurge un timp împărțit pe trei zile diferite. La iudei, o parte din zi era considerată ca ziua întreagă. Aceasta explică expresia ebraică pe care Isus o folosește după ce a vorbit de proorocul Iona: „Tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului" (Matei 12:40). Acest fel de a măsura timpul diferă de concepția modernă, mai riguroasă, care numără numai două nopți între Vineri și Duminică.

Între moartea și învierea Domnului are loc așa numitul "capitol uitat" al vieții lui Isus, coborârea Lui în locașul morților. Evanghelia nu o menționează, în afară de cuvântul adresat de Cristos tâlharului: „Astăzi vei fi cu Mine în rai" (Luca 23:43).

În timp ce trupul lui Isus se odihnea în mormânt, duhul Său a pătruns în locuința spirituală a celor care trăiseră odinioară pe pământ. Mai mulți comentatori gândesc, după 1 Petru 3:19; 4:6 și Efeseni 4:8-9, că Cristos ar fi predicat Evanghelia celor morți, și că ar fi luat cu El în cer pe cei drepți și pe cei care mai dinainte crezuseră în El. Locuința morților conținea, după cum credeau iudeii, locuința celor buni (raiul), și locuința celor răi; Domnul ar fi transferat raiul în cer, departe de locuința morților; deci credinciosul, când moare, pleacă de acum înainte direct "la Domnul" (Filipeni 1:23; 2 Corinteni 5:8; Ioan 11:25-26). În orice caz, este clar că Isus, fiind înmormântat, S-a coborât în locuința morților, cum zice și Crezul. Dacă Scriptura nu lămurește mai mult această taină, noi să respectăm această tăcere, fără a emite vreo teorie particulară. Esențialul este că Cristos nu a putut vedea putrezirea, și că El a înviat trupește în a treia zi. Dacă noi auzim astăzi propovăduirea Evangheliei Sale și nu o credem, este tot atât de sigur că vom fi judecați de Cuvântul Său și că vom pieri spiritual, după însăși expresia lui Isus. Noi nu vom mai avea nici un alt prilej de a ne pocăi după moarte (vezi și Ioan 3:16-18; 12:46-48; Luca 16:24-26).

Mormântul

Mormântul cel nou unde Isus a fost pus se găsea într-o grădină, foarte aproape de locul execuției, afară din oraș. Era mormântul pe care Iosif, om bogat, din Arimatea și-l săpase dinainte în stâncă (Matei 27:60).

Să amintim în treacăt că proorocia: „Mormântul lui a fost pus la un loc cu cel bogat" (Isaia 53:9) s-a împlinit întocmai pentru Domnul nostru. Este una dintre acele proorocii pe care nu putea să le împlinească El Însuși; la fel și cu tragerea la sorți a hainelor Lui sau cu vânzarea Lui pentru treizeci de arginți (Matei 26:15).

Biserica actuală zisă "a Sfântului Mormânt", în cetatea Ierusalimului, a devenit de-a lungul secolelor un loc de pelerinaj creștin, dar, din nefericire, și de certuri și idolatrie. Este însă puțin probabil că ea ar fi locul autentic al mormântului lui Isus. Poziția zisă a lui Gordon, după numele generalului care a descoperit-o în 1881, pare a semăna mult mai mult cu ceea ce mormântul ar trebui să fie. Este un mormânt frumos din vremea romană, săpat în stâncă, cu o crestătură în care se rostogolea piatra care-i închidea intrarea. În afară de vestibul, există două locuri pentru morminte, dintre care numai unul pare că a fost întrebuințat. Acest mormânt se afla într-o grădină, afară din cetate, la poalele unui deal stâncos având și astăzi forma izbitoare a unui craniu.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!