Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Despre originea Floriilor

Publicat la 2012-04-04 de Traian

Duminică vom sărbători Intrarea Domnului Isus în Ierusalim care mai este numită și Duminica Floriilor. În acest articol vreau să prezint originea acestei sărbători sfinte și semnificația ei pentru fiecare creștin.

La Florii sărbătorim un eveniment din viața Domnului Isus Hristos

Despre acest eveniment relatează toate cele patru Evanghelii (Matei 21:1-11, Marcu 11:1-10, Luca 19:29-48 și Ioan 12:12-19). Cele mai multe detalii le găsim în Evanghelia după Luca și vă prezint pasajul în întregime:

Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi, și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l, și aduceți-Mi-l. Dacă vă va întreba cineva: „Pentru ce-l dezlegați?” să-i spuneți așa: „Pentru că Domnul are trebuință de el.” Cei ce fuseseră trimiși, s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânul lui le-a zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?” Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el.” Și au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el, și au așezat pe Isus, călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe care le văzuseră. Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, și slavă în locurile prea înalte!” (Evanghelia după Luca 19:29-38)

La Florii sărbătorim pe Împăratul Împăraților

Pentru cititorul obișnuit intrarea în Ierusalim a Domnului Isus călare pe acel măgăruș nu pare a fi ceva ieșit din comun, dar acest eveniment a fost profețit anterior și oamenii știau că Împăratul lui Israel, Mesia sau Mântuitorul va veni în felul acesta și așa va intra în Ierusalim. Când l-au văzut pe Isus intrând pe măgăruș în Ierusalim, toți oamenii care i-au ieșit în întâmpinare au recunoscut că în Domnul Isus se împlinea profeția spusă de proorocul Zaharia când a zis:

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. (Zaharia 9:9)

Cei ce iubesc pe Dumnezeu S-au închinat Împăratului Isus la Florii

Ucenicii au așternut hainele pe măgăruș. Evanghelistul Matei spune: „Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci, și le presărau pe drum.” (Matei 21:8) Evanghelistul Ioan spune că :„A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic, și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” (Ioan 12:12-13) Prin aceste haine și ramuri care le așterneau la picioarele lui Isus, oamenii I se închinau. De aceea și în zilele noastre creștinii obișnuiesc să aducă de Florii ramuri la biserică. Unii vin cu o inimă plină de recunoștință să I se închine astfel Împăratului Slavei și să-I mulțumească pentru mântuirea primită, iar alții o fac doar după obicei, fără a înțelege sensul sărbătorii pentru că ei de fapt nici nu au primit încă adevărata mântuire.

Pe cei ce se credeau neprihăniți în ei înșiși Floriile i-au supărat

Când evanghelistul Luca descrie în continuare intrarea Domnului Isus în Ierusalim, el spune că atunci când au auzit cum Îl slăveau ucenicii și poporul pe Mântuitorul: „Unii Farisei, din norod, au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!” Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” Fariseii au fost oamenii care și-au făcut o neprihănire a lor, o religie proprie, pe care au încercat să o împletească cu învățătura Vechiului Testament și astfel credeau că vor moșteni Împărăția Cerurilor. Despre ei Scriptura spune că au nesocotit neprihănirea pe care le-o dădea Dumnezeu în persoana Domnului Isus și și-au pus înainte o neprihănire a lor. Nimeni nu se poate mântui singur, dar sunt mulți oameni și azi care nu acceptă mântuirea lui Isus și chiar dacă se numesc creștini, trăiesc după religia proprie și nu în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.

Unii și de Florii au rămas indiferenți față de mântuirea adusă de Domnul Isus

Iată ce ne relatează evanghelistul Luca în continuare:

Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea, și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, și te vor strânge din toate părțile: te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” (Luca 19:41-44)

În timp ce Fiul lui Dumnezeu, Împăratul Împăraților, intra în orașul lor, unii își căutau de treburile lor zilnice. Ei nu erau preocupați de mântuirea sufletelor proprii, nu dădeau importanță la aceasta. Ei n-au cunoscut vremea când au fost cercetați, adică vizitați de Dumnezeu în persoana Domnului Isus Hristos. De aceea veneau peste ei necazuri mari și ei nici măcar nu știau de ele. Istoria spune că toate aceste cuvinte s-au împlinit la mai puțin de 40 de ani după ce au fost spuse de Mântuitorul. Ai cunoscut tu ziua cercetării tale?

De ce sărbătoarea se numește „Florii”?

Cuvântul acesta nu se întâlnește în Biblie. Portalul www.traditii.ro dă următoarea explicație a originii denumirii sărbătorii:

Denumirea populară a sărbătorii vine de la zeița romană a florilor, Flora, peste care creștinii au suprapus sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim. Deci, putem spune ca aceasta sărbătoare a Floriilor are o străbunică păgâna. În vremuri demult apuse zeița romana Flora, zeița reînvierii naturii era sărbătorită la 28 aprilie prin ramuri înverzite simbolizând renașterea naturii. În zilele noastre însă , Floriile simbolizează intrarea Mântuitorului în Ierusalim, călare pe un asin și întâmpinat cu ramuri bogate și strigate de bucurie.

Poate o fi așa, dar cu siguranță dacă întrebați pe creștini, foarte puțini vor cunoaște ceva în acest sens, pentru că Floriile pentru ei este sinonim cu sărbătoarea intrării Domnului Isus în Ierusalim. Și apoi pentru creștini sărbătoarea aceasta nu are o dată calendaristică fixă, ci se sărbătorește totdeauna cu o săptămână înainte de Duminica Paștelor.

Să ne închinăm Mântuitorului cu inimi curate și pline de recunoștință atunci când vom sărbători intrarea Lui în Ierusalim, cât și în toate zilele vieții noastre.

moldovacrestina

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!