Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce faci dacă soțul nu-ți este credincios?

Publicat la 2012-03-27 de Traian

Trăim vremuri când curvia nu mai este numită curvie, ci „concubinaj”, destrăbălarea nu mai este numită destrăbălare, ci „orientare sexuală”… Oare schimbarea numelor, schimbă esența lucrurilor? Oare, dacă numim curvia „concubinaj”, aceasta anulează gelozia, durerea și dezamăgirea soției sau soțului înșelat? Nu, dar aceasta liniștește conștiința celor ce trăiesc în imoralitate și încurajează pe alții s-o ia pe calea desfrâului sexual. Înțeleptul Solomon scrie la Proverbe 21:11 „Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept.” Ne mai mirăm acum că cei răi și stricați se înmulțesc?

Zilele trecute cineva mi-a povestit un caz, care în zilele noastre a ajuns să fie ceva ordinar. Soțul, un tânăr om de afaceri, și-a anunțat soția că nu o mai iubește și că s-a îndrăgostit de o tânără mult mai frumoasă și mai drăguță. El i-a cerut să decidă dacă vrea sau nu să mai rămână cu el (au un copil mic). Dacă decide să rămână cu el, trebuie să știe, că de acum încolo banii lui vor fi împărțiți în trei: pentru ea, pentru el și pentru iubita lui. Iar la 8 martie va cumpăra două cadouri: unul pentru ea și altul pentru iubita lui. Pentru iubita lui va cumpăra un cadou mai scump, pentru că pe ea o iubește mai mult!
Cum credeți că s-a simțit această tânără? Cum te-ai simți dacă ai nimeri într-o situație similară? Cum să procedezi în așa situație? Ce ai putea-o sfătui pe această tânără?

În general ar fi trei opțiuni. Una ar fi să-l ierte și să trăiască cu el în continuare de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, alta ar fi să divorțeze fără să stea la discuții cu el și a treia opțiune ar fi să stea cu el la dialog și să caute împreună să soluționeze problema. Să medităm puțin la fiecare din aceste opțiuni.

Iertare fără a cere pocăință

Sunt mulți cei care propovăduiesc această iertare fără a cere pocăință. Motivele sunt diferite. Unii se gândesc la aspectul financiar și material al problemei, alții la aspectul social (ce va zice lumea), alții la aspectul religios (Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Maleahi 2:16). Dietrich Bonhoeffer, un mare teolog, martirizat de către naziști într-un lagăr de concentrare în 1945, numea aceasta

    … Iertare ieftină… care duce la justificarea păcatului fără justificarea păcătosului pocăit.

Uneori oamenii fac greșeli în viață fiindcă nu-și dau seama ce fac (cum S-a rugat și Domnul Isus pe cruce pentru cei care L-au răstignit „Doamne, iartă-i căci nu știu ce fac”). Dar când omul este confruntat cu păcatul, realizează problema și atunci poate să se gândească la felul cum să o soluționeze. Dacă vei ierta soțul, care ți-a fost necredincios, fără ca el să-și ceară iertare, prin aceasta îl vei lipsi de șansa de a medita asupra faptelor sale și de a se îndrepta. Chiar dacă în unele biserici se încurajează această formă de iertare, totuși ea nu este deloc biblică. Dumnezeu iartă doar pe păcătoșii care se pocăiesc (recunosc păcatul, le pare rău de el și nu mai vor să-l repete) și își cer iertare. Iată cum se prezintă Dumnezeu lui Moise:

    Și Domnul a trecut pe dinaintea lui (a lui Moise) și a strigat: ,,Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, (Exod 34:6-7)

Lucrul acesta îl vedem clar și la 1 Corinteni 6:9-11:
 Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în Numele Domnului Isus Hristos, și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele întregii omeniri, dar pot beneficia de iertare numai cei care cred în Evanghelie. .

Divorț fără dialog

Unele persoane când află că au fost înșelate de partenerii de căsătorie, dau la divorț și nici nu vor să audă despre iertare și împăcare. Nu vor nici cum să-și ierte soțul sau soția necredincioasă. De fapt, căsătoria este un legământ între două persoane: un bărbat și o femeie. Când două persoane se căsătoresc ei își jură credincioșie unul altuia până la moarte: și la bine și la rău. Dacă o persoană nu mai respectă condițiile legământului, prin aceasta rupe acest legământ. (De exemplu: dacă o întreprindere angajează o persoană și persoana respectivă nu-și îndeplinește responsabilitățile, atunci întreprinderea poate rupe contractul de muncă. În acest caz, chiar dacă întreprinderea rupe contractul, totuși inițiatorul este angajatul care nu și-a îndeplinit responsabilitățile.)

Biblia vorbește foarte mult despre Legământ. (V-aș recomanda să studiați cursul „Legămânul” din seria „Învățătură peste învățătură”. Este un studiu pe subiect care vă ajută să înțelegeți cum Dumnezeu își realizează planul Său de mântuire prin intermediul legămintelor și ce vă oferă El în Noul Legământ.). Dumnezeu zidește relația Sa cu poporul Israel în bază de Legământ. De fapt, căsătoria în sine este o imagine a relației lui Dumnezeu cu poporul Său Israel. Dumnezeu de multe ori în Biblie numește pe Israel nevasta Sa. Dar o numește preacurvă, fiindcă nu I-a fost credincioasă și a călcat legământul cu care s-a legat în pustie, la ieșirea din Egipt. Iată ce spune Dumnezeu prin prorocii Ezechiel și Ieremia (aceștea sunt doi proroci care au prorocit în perioada de până la robia Babiloneană și în timpul acestei robii, Ezechiel în Babilon și Ieremia in Iudea):
Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Îți voi face întocmai cum ai făcut și tu, care ai nesocotit jurământul, rupând legământul! (Ezekiel 16:59)
Și la Ieremia 23:33 Dumnezeu vorbește din nou poporului Israel:

    ,,Dacă poporul acesta, sau un prooroc, sau un preot te va întreba: ,Care este amenințarea Domnului?” să le spui care este această amenințare: „Vă voi lepăda, zice Domnul.”
Vedem că poporul Israel, prin faptul că a nesocotit pe Dumnezeu și nu a respectat Legământul cu care s-a legat, a rupt acest legământ și Dumnezeu l-a lepădat.

Deci, când o persoană căsătorită începe să trăiască în curvie, prin aceasta ea calcă legământul căsătoriei și, indirect, ajunge să fie inițiatorul divorțului. Am văzut că Dumnezeu Și-a lepădat poporul Său, dar legământul a fost rupt de poporul care a nesocotit jurământul prin care s-a legat. Totuși, dacă privim în Biblie vom vedea că Dumnezeu nu Și-a părăsit poporul ales la prima neascultare a acestuia.
Soluționarea problemei prin dialog

Ce înseamnă soluționarea problemei prin dialog? Aceasta înseamnă să discuți cu soțul, să-l ajuți să înțeleagă că ceea ce face nu este bine, să-i arăți la ce poate duce această despărțire în viitor (fie că este vorba de un divorț sau o separare emoțională). Pe de altă parte aceasta înseamnă să faci tot ce ține de tine ca să-l întorci pe soț în familie. Să vedem lucrul acesta din felul cum a căutat Dumnezeu să soluționeze problema cu poporul Său și cum a reușit să restabilească relația cu el.

Am văzut mai sus că Dumnezeu nu tolerează infidelitatea, dar acum să vedem
 ce a făcut Dumnezeu până a rupe legământul cu poporul Său Israel și ce a făcut după.

Mai întâi de toate Dumnezeu, prin proroci, a confruntat poporul și i-a arată la faptele lui nelegiuite, l-a chemat la pocăință și i-a arătat ce se va întâmpla dacă nu se va opri din căile lui. Dumnezeu așteaptă ca poporul să se pocăiască și să se întoarcă din căile lui așa ca El să-l poată ierta.

Dacă privim de-a lungul istoriei vedem ce a însemnat pentru evrei faptul că Dumnezeu i-a lepădat. Și totuși, Dumnezeu Își iubește poporul Său, după cum este scris: ,,Domnul mi Se arată de departe: Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea îți păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3). Și chiar când poporul era în robia Babilonului, iată ce-i spune Dumnezeu:

    Căci Eu știu gândurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi Mă veți chema, și veți pleca; Mă veți ruga, și vă voi asculta. Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război; vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile, în cari v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.” (Ieremia 29:11-14)

Cum o va face?


    ,, … o voi ademeni și o voi duce în pustie, și-i voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo, îi voi da iarăși viile, și valea Acor i-o voi preface într-o ușă de nădejde, și acolo, va cânta ca în vremea tinereții ei, și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!” și nu-Mi vei mai zice: „Stăpânul meu!” (Osea 2:14-16)

Care a fost prețul care L-a plătit Dumnezeu pentru a-Și întoarce înapoi nevasta necredincioasă? Dumnezeu S-a întrupat și în persoana Domnului Isus și a murit pe cruce pentru păcatele poporului Său. Apoi le-a dat din Duhul Său cel Sfânt ca să poată trăi o viață fără păcat.

Ești gata să depui tot eforul pentru a-l câștiga pe soțul tău necredincios pentru tine și pentru veșnicie?

Dumnezeu a plătit prețul cel mai scump posibil și, totuși, nu toți s-au întors…

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!