Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Creștinul și a doua poruncă

Publicat la 2012-03-27 de Traian

"Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.  Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești" (Exod 20:4-5)".

În cea de-a doua poruncă Domnul, Dumnezeu interzice poporului Israel să se închine înaintea vreunui idol. Ce se înțelege atunci prin iconolatrie? În Exod 20:4 este scris: "Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul". Se poate spune deci că un idol reprezintă un obiect sau o ființă pe care omul îl adoră atât de mult încât acesta devine pentru om un Dumnezeu. Este acesta însă răspunsul la întrebarea, ce reprezintă un idol sau ce vrea Dumnezeu să ne spună prin porunca a doua? Cu siguranță că nu, deoarece atunci am vorbi foarte simplu despre idoli, am ajunge din nou la prima poruncă. În prima poruncă, Domnul prezintă foarte clar tema idolatriei atunci când spune: "Să nu ai alți dumnezei afară de Mine" (v.3). Aici, Dumnezeu ne vorbește despre idolatrie și iconolatrie în sensul că noi nu avem voie să ne punem ceva în față ca fiind Dumnezeu, să ne închinăm lui și să-l cinstim. Va vorbi El atunci în a doua poruncă din nou despre același lucru? Nu cred.
Ce vrea însă Domnul să spună prin a doua poruncă?

Ce este iconolatria?
Când Domnul spune în a doua poruncă: "Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor... ", atunci El vrea pur și simplu să spună că noi nu avem voie să ne facem nici un chip cioplit, nici o înfățișare sau vreo imagine despre El, Dumnezeul cel viu. Deci, noi nu avem voie să ne punem ceva înaintea ochilor - oricât de mare și puternic ar fi acest lucru - și mai apoi să spunem: "Acum am în fața mea o imagine, un simbol al Dumnezeului celui viu!" Acest lucru este confirmat și în Isaia 40:18-25 unde Însuși Domnul spune: "Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare Îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul, și argintarul îl cu aur, și-i toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac, alege ca dar un lemn care nu putrezește; își caută un meșter iscusit, ca să facă un idol, care să nu se clatine. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului, și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subțire, și le lățește ca un cort, ca să locuiască în el. EI preface într-o nimica pe voievozi, și face o nimica din judecătorii pământului. De abia sunt sădiți, de abia sunt semănați, de abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ: și EI suflă peste ei, de se usucă, și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cu cine Mă veți asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el? zice Cel Sfânt". Împotriva cui sau împotriva cărui lucru vorbește Domnul aici? Împotriva idolatriei? Nu, împotriva faptului că Israelul a vrut să îmbrace slava Sa, măreția Sa într-un chip, ca astfel ele să devină vizibile. De aceea spune: "Cu cine voiți să asemănați Dumnezeu? Și cu ce asemănare Îl veți asemăna?... Cu cine Mă veți asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?". El se plânge de faptul că Israelul vrea să-L reprezinte prin diferite imagini și a căutat o înfățișare potrivită pentru El. Acesta este înțelesul celei de a doua porunci: Domnul interzice poporului Său să facă un chip al Lui, al Dumnezeului celui viu.

De ce fără iconolatrie?
De ce n-a avut voie atunci Israelul și de ce nu avem nici noi voie astăzi, în nici un fel, să ne facem un chip al Dumnezeului celui viu? Deoarece este o totală înjosire să ridici un idol în cinstea Dumnezeului adevărat, pentru a îngenunchea înaintea lui și a i te închina acestuia. Acesta a fost și exemplul marelui reformator Martin Luther și a multor altora care au luptat cu curaj pentru distrugerea obiectelor și a icoanelor Bisericii Romano-catolice.

Dar după părerea mea nu acesta este motivul principal pentru care nu avem voie să ne facem nici un chip cioplit. Aici mai există ceva ce cu siguranță este mult mai important: în momentul în care începem să ne facem într-un fel sau altul un chip al Domnului, intrăm pe un teritoriu care îi aparține numai lui Dumnezeu și unde nu avem absolut nimic de căutat.

Domnul Dumnezeu a avertizat pe atunci Israelul și astăzi și pe noi prin porunca a doua: "Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare... ", deoarece El însuși a prezentat o înfățișare măreției Sale pe acest pământ. În Geneza 1:26 citim: "Apoi Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ"".

Prin cuvintele: "Să facem om după chipul Nostru", Dumnezeul trinitar - Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt - Și-a așezat chipul nemărginit de sfânt pe acest pământ.

Bineînțeles, acest chip a fost total distrus prin căderea omului în păcat și a putut fi refăcut doar printr-o singură cale: nimicirea celui vinovat. Cel care a făcut acest lucru a trebuit să moară pentru ca Dumnezeu să facă un chip nou. Și Dumnezeu a urmat această cale, dar nu nimicind oamenii care au murdărit imaginea Lui, ci lăsând ca Fiul Lui iubit să moară în locul nostru pe crucea de la Golgota. Când această ispășire a fost săvârșită, Dumnezeu a putut din nou să-Și arate chipul Său sfânt pe acest pământ. Bineînțeles că acest lucru nu s-a mai întâmplat, așa cum s-a întâmplat atunci în grădina Eden, căci acum situația era cu totul diferită. Pe atunci, în grădina Eden, primul om avea chipul sfântului Dumnezeu, în exterior. De aceea credem că primii oameni trebuie să fi fost minunați și desăvârșiți. Însă astăzi, după jertfa de ispășire a lui Isus Cristos, toți oamenii care au fost răscumpărați prin sângele mielului poartă chipul Dumnezeului trinitar și sfânt în interiorul lor. Despre aceasta se vorbește în Coloseni 3:3: "Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu". Aceste puține cuvinte mărturisesc cu putere că chipul sfântului Dumnezeu trinitar este din nou pe pământ în toți aceia care au acceptat sângele lui Isus ca ispășire pentru păcatele lor. Cât de măreț este acest fapt: oricât de urât am arăta în exterior, acest lucru nu poate dăuna omului interior, adică chipului lui Dumnezeu care este în cel ce a fost născut din nou. Căci este scris: "De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi" (2 Corinteni 4:16).

Acum avem cu siguranță o vagă idee de ce nu avem voie să ne facem niciodată și în nici un fel un alt chip al Dumnezeului Atotputernic. Căci dacă suntem răscumpărați prin sângele Fiului Său, atunci noi suntem chipul Lui aici pe pământ. În acest sens, îmi amintesc de 2 Corinteni 3,3 unde Pavel scrie: "Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Cristos..." Și aici, apostolul vorbește despre chipul Dumnezeului celui viu pe care îl întrupăm noi, cei care credem în Isus Cristos. Nu este acesta un fapt deosebit de minunat?

Înalta chemare și răspundere a copiilor lui Dumnezeu

Înalta chemare de a fi purtători ai minunatului chip al lui Dumnezeu, ascunde o mare răspundere în sine. Deoarece creștinii născuți din nou trebuie să trăiască și să umble în mod corespunzător cu orice preț. Petru spune femeilor credincioase: "Podoaba voastră... să fie omul ascuns al inimii, în frumusețea nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu" (1 Petru 3:3-4; trad. GBV. Când Petru se adresează aici "omului ascuns al inimii, în frumusețea nepieritoare a duh blând și liniștit", el vorbește despre chipul lui Dumnezeu în om - un chip care poate și trebuie să devină tot mai minunat în toți credincioșii, atât în femei, cât și în bărbați, în tineri și tinere și în copii.

Dar cum se întâmplă lucrul acesta? Ce înseamnă să purtăm chipul lui Dumnezeu aici pe pământ, să trăim și să umblăm corespunzător cu înalta chemare? Aici aș dori să arăt două aspecte total diferite:
1. Ascultător față de Domnul
2. Respect, respectiv apreciere față de aproapele.
Aceste două calități sunt necesare pentru a purta chipul lui Dumnezeu aici pe pământ.

1. Ascultător față de Domnul
În primul rând să analizăm cuvântul opus, neascultarea. În Geneza 1:26 este scris: "Apoi Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră"". Prin ce a fost distrus acest chip al lui Dumnezeu pe pământ? Sau altfel spus: "Care a fost păcatul care a cauzat atunci acea dizarmonie enormă între Dumnezeu și om?" Neascultarea! În Geneza 3:17 citim: "Omului i-a zis: "Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem: Să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale"". Prin aceasta a fost distrus chipul lui Dumnezeu pe pământ.

Cum și-a pierdut primul împărat al Israelului împărăția? Prin neascultare! Prorocul Samuel a trebuit să-i spună lui Saul: "Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului?... Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și EI ca împărat" (1 Samuel  15:19,23). Împăratul, înaintea neascultării sale, a reprezentat cu adevărat chipul Dumnezeului celui veșnic, căci după ce l-a uns, Samuel i-a spus lui Saul: "Duhul Domnului va veni peste tine... și vei fii prefăcut într-alt om... căci Dumnezeu este cu tine" (1 Samuel  10:6-7). Nu sunt acestea cuvinte care vorbesc despre un om peste care s-a odihnit chipul Dumnezeului celui viu? Făcând abstracție de aceasta și Saul trebuie să fi avut ceva care să amintească de slava primului om din paradis, căci despre el citim: "Saul... era tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Și-i întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus" (1 Samuel  9:2). Totuși, toată această frumusețe a fost distrusă prin neascultare.

De ce un om al lui Dumnezeu care a fost în slujba Domnului, a fost mai târziu sfâșiat de un leu? Pentru că, să spunem așa, imediat după ridicarea sa la putere, el a căzut în păcatul neascultării! Despre acest om al lui Dumnezeu se scrie: "Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului... trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi... Omul lui Dumnezeu a plecat; și a fost întâlnit pe drum de un leu care I-a omorât" (1 Împărați 13:21-22,24). Faptul că acest om a fost cu adevărat un reprezentant, un chip al Dumnezeului Atotputernic, dovedește faptul că, în versetele care relatează viața sa, el este numit de cincisprezece ori "Omul lui Dumnezeu".

Nu sunt acestea dovezi foarte clare ale faptului că neascultarea este în stare să distrugă chipul Dumnezeului Atotputernic în noi? Contrar acestui lucru, ascultarea este extrem de importantă pentru cel care dorește să fie cu adevărat un purtător al chipului Dumnezeului celui veșnic!

În Biblie există multe exemple ale adevăratei ascultări. Să ne gândim la slujitorul lui Moise, Iosua. Acest om a ascultat necondiționat de Moise. Când israeliții au tăbărât la Refidim, în călătoria lor prin pustie, amaleciții au atacat pe Israel. Moise i-a dat lui Iosua imediat sarcina să ducă război împotriva acestui popor plin de ură. Cum a reacționat Iosua la această poruncă? Citim: "Atunci Moise a zis lui Iosua: "Alege niște bărbați, și ieși de luptă împotriva Iui Amalec"... Iosua a făcut ce-i spusese Moise, și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec" (Exod 17:9-10). Știm că Moise, în timpul întregii lupte, a intervenit intens pentru Iosua și oamenii lui și de aceea Amalec a fost biruit (v.11-13). Totuși și ascultarea necondiționată a lui Iosua a contribuit la această biruință. Cum s-a manifestat această ascultare? Când Moise i-a dat slujitorului său sar cina să lupte, Iosua nu i-a pus întrebări. El nu i-a adus obiecții, nu a manifestat nici o îndoială și nici nu i-a prezentat lui Moise propriile păreri. Este scris: "Iosua a făcut ce-i spusese Moise". Dacă am avea această atitudine în inima noastră, s-ar putea vedea mult mai bine și mul mai minunat chipul lui Dumnezei aici pe pământ. Dacă am face tot ceea ce Dumnezeu ne spune prin Cuvântul Lui, unele lucruri ne-a merge mult mai bine!

Marcel Malgo

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!