Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ești sigur că nu este veșnicie?

Publicat la 2012-03-19 de Traian

Sunt mulți oameni care cred în Dumnezeu, dar nu cred în veșnicie. Oridecâteori ascultă predicarea Evangheliei la înmormântarea cuiva, ei zic: „Cine știe dacă mai este ceva dincolo? Aici e totul, la moarte se termină totul!" De fapt toți păcătoșii ar vrea să se termine totul la moarte. Ei nu ar vrea să fie veșnicie, nu ar vrea să existe viață după moarte, nu ar vrea să existe rai și iad. Pentru rai ei știu că nu s-au pregătit, iar în iad nu ar vrea să ajungă.

Înțeleptul Socrate spunea în privința aceasta: „Dacă totul s-ar sfârși cu moartea noastră, atunci moartea ar fi o soluție minunată pentru cei răi, care și-ar scăpa cu o lovitură nu numai trupul, ci și sufletul lor, cu toată răutatea dintrânsul. Deoarece însă, sufletul e nemuritor, evident, nu există scăpare de răul de care se tem. De aceea răii trebuie să se gândească la judecata de apoi."

Biblia arată că există viață după moarte. Solomon spune că trupul nostru se întoarce în pământ, iar duhul se Întoarce la Dumnezeu care l-a dat Ecl. 12:7. Domnul Isus precizează: „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii." Luca 20, 38. Despre bogatul nemilostiv a spus că după ce a fost îngropat, el se afla în locul de chin și zicea: „grozav sunt chinuit în văpaia aceasta" (Luca 16:24), iar despre frații săi era îngrijorat „să nu vină și ei în acest loc de chin" (Luca 16,28). Tâlharului pocăit pe cruce, Cristos Domnul îi zice: „Astăzi vei fi cu mine în rai" (Luă 23:43). Apostolul Pavel fusese răpit până în al treilea cer, în rai și mai târziu zice: „as dori să mă mut și să fiu cu Cristos căci ar fi cu mult mai bine" (Fil. 1:23), iar privind la grozavele suferințe ale martirilor din primul veac, el zice: „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi" (Rom. 8:18).

Pe de altă parte, demonii confirmă că există o" altă lume. În Ev. Luca 8:31 citim: „Și dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în adânc." Și lor le este groază de iad. Ei știu că există. De unde știi tu că nu există iad? Pe ce se bazează necredința ta? Nu ți se pare că te păcălești pe tine însuți cu această părere? Ești tu sigur că nu există viată după moarte, că nu există veșnicie? De fapt, toate adevărurile mai de seamă au fost tăgăduite la început. Lalande a respins lucrările lui Basel despre „Sateliții ce răspândesc lumină", zicând: „Noi nu credem asemenea lucruri." Dar azi se știe precis că sateliții răspândesc lumină. Simon Newcomb a probat că este imposibil ca aeroplanele să zboare, fiindcă o aeronavă e mai grea decât aerul și deci e o imposibilitate. Lavosier a tăgăduit în numele științei că ar putea să existe meteoriți. „Este imposibil, a scris el, ca pietrele să cadă din cer, pentru că nu sunt pietre în cer". Pe monedele vechi ale Spaniei se aflau imprimate coloanele lui Hercule, iar dedesubt era inscripția: „Non plus ultra", adică dincolo de Gibraltar nu mai există nimic. Așa cum zic mulți necredincioși despre moarte „dincolo nu mai e nimic". Învățații vremii, adunați la Salamanca căutau să-i demonstreze lui Cristofor Columb că dincolo e doar nemărginitul mare al apelor. Dar într-o zi, la 12 Oct. 1492, călătorii de pe corabia „Pinta" a lui Columb strigau extaziați de bucurie: „pământ, pământ". După aceasta, guvernul Spaniei a pus să se taie cuvântul „non" din inscripția „non plus ultra" și a rămas „plus ultra", adică dincolo mai este pământ. Mulți vor păți așa în clipa morții. Atunci se vor convinge că dincolo mai este o lume, dar fi-va prea târziu. De aceea consider că este bine să te întreb acum: tu care trăiești în păcat, tu care nu te pregătești pentru veșnicie, tu care nu crezi în viața viitoare, ești tu sigur că nu există veșnicie? Ești tu sigur că nu există rai și iad?

Ți se pare că știința te împiedecă să crezi în viața viitoare? Dar sunt atâția bărbați, vârfuri în știință și totuși cred în viața viitoare. Pentru ei știința nu tăgăduiește existența vieții viitoare, ci din contră le adeverește aceasta. Revista Sunday Digest a publicat o serie de interviuri luate de James C. Hefley mai multor bărbați de știință. Printre ei a fost și Dr. Edson Peck, care timp de 20 de ani a fost un distins profesor de fizică la Universitatea Northwestern din Chicago și cercetător științific la Laboratorul National de cercetări nucleare Argon. Profesorul Peck vorbind despre deplasarea spre roșu în spectrul stelelor și legea entropiei, a fost întrerupt de reporter cu întrebarea: „Credeți că Dumnezeu a plănuit Universul numai pentru o perioadă definită de timp?" La aceasta Dr. Peck a răspuns: „Da, cred. Sensul unic de scurgere a timpului și încetinirea mecanismului nostru cosmic indică că e un timp specific între creație și disoluție sau dezagregare. Reporterul l-a întrebat din nou: „Ce se va întâmpla când Universul se va opri?" — „Avem bune motive, a zis Profesorul Peck, să credem că Universul este ca mașinăria unui uriaș ceasornic, care încetinește. Cineva l-a tras, l-a pus în mișcare. Eu cred că Dumnezeu l-a pus în mișcare. Când se va opri, eu cred că Dumnezeu va trage din nou ceasul. Aceasta ar putea aduce un cer nou și un pământ de care se vorbește în Apocalipsa (Vezi cap. 21). Acum, dacă universul nu a fost totdeauna așa și nu va fi totdeauna așa, oare nu tocmai aceasta îți indică posibilitatea altei vieți? Ești tu sigur că nu există viață veșnică? Ești sigur?

Dar nu numai Biblia ci și credința popoarelor mărturisește că există o altă viață. Oameni, care n-au auzit niciodată Biblia, au crezut într-un loc de fericire veșnică și un loc de chin. Vechii daci și romani, strămoșii noștri, au crezut că există viață după moarte. Inscripțiile egiptene și desenele din falnicele lor morminte, precum și îmbălsămarea trupurilor arată că vechii egipteni, cu mult înainte de a fi Biblia, credeau în viața după moarte. La fel sumerienii, babilonienii, asirienii, fenicienii și hitiții credeau că mai există o viață. Scrierile lor dezgropate de arheologie arată clar lucrul acesta. Dr. David Livingstone, marele explorator al Africii a scris: „Existența lui Dumnezeu și a vieții viitoare este recunoscută peste tot în Africa." Universalitatea acestui crez nu-ți spune nimic? De unde au știut ei, fără Biblie, adevărul acesta? Înțeleptul Solomon ne lămurește prin cuvintele: „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu" (Ecl. 3:11). Da, Cel ce ne-a făcut a pus în noi și gândul veșniciei, de aceea și cei mai înapoiați sălbatici au crezut într-o viață după moartei în privința aceasta, Theodore Parker: a zis: „Intuiția... este scrisă în adâncul inimii omenești de o mână care nu scrie falsități." Scriitorul V. Hugo a zis: „Mormântul nu este o alee oarbă, ci un tunel. Se închide cu un amurg și se deschide cu zorile dimineții.. Simt că n-am spus nici a mia parte din ce este în mine... Setea după infinit dovedește infinitul." Iar altădată tot el a scris: „Cu cât mă apropii de sfârșit, cu atât mai clar aud în jurul meu nemuritoarele simfonii ale lumilor care mă cheamă. E minunat și totuși atât de simplu." Viață după moarte e scrisă înlăuntrul tău. Dorul tău după viață mărturisește aceasta. Și totuși până azi ai fost nepăsător de veșnicia ta. Dacă ai fi crezut în viața după moarte, te-ai fi pregătit pentru ea. Nepregătirea ta dovedește necredința ta. Dar e bine să te gândești ce vei face dacă totuși există viață după moarte? Unde îți va merge sufletul? Ești tu sigur că nu există veșnicie?

Apoi fenomenele dinaintea morții dovedesc că există viață după moarte. Unii se îngrozesc, iar alții se bucură. Ce contrast mare. Acum gândește-te bine, dacă nu există nimic dincolo, de ce sunt aceste fenomene? Îmi vei spune că sunt determinate de credință. Oare așa să fie? Nu-ți dai seama că atunci fenomenele acestea de bucurie și groază ar trebui să fie tocmai invers? Adică necredinciosul să se bucure și credinciosul să se întristeze, căci are să dea socoteală lui Dumnezeu. Voltaire a fost mare ateu în viață, iar când a sosit clipa morții, îngrozit cerea medicului său să-i prelungească viața măcar cu câteva minute, lată ce scrie medicul său: „Când a văzut Voltaire că are să moară, era ca și gonit de furii. El mi-a oferit sume mari numai ca să mai poată trăi câteva minute. S-a agățat cu încleștare de viață. Moartea l-a umplut de spaimă. Eu as dori ca toți cei ce au fost amăgiți de cărțile lui, necredincioase, să fii văzut și grozava lui moarte." Câtă deosebire Între el și evanghelistul Moody, care plin de bucurie în clipa morții a zis: „Pământul se depărtează, cerul se apropie." Dacă nu există veșnicie de ce s-a îngrozit Voltaire, căci ar fi o insultă să se spună că el a fost sub influența credinței? Betex pune bine problema când zice: '„Dacă moartea e numai dizolvarea naturală a corpului în atomi, ce le pasă atomilor mei dacă intră sau nu în noi combinații chimice, și care anume? De ce se înspăimântă materiile chimice?" Iar un bărbat de seamă răspunde: „Nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei." Da, realitatea veșniciei e ceea ce ne îngrozește sau ne îmbucură. Și totuși tu trăiești ca și când n-ar fi veșnicie. De aceea te întreb din nou: ești tu sigur că nu există viață după moarte? Dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, ar trebui să crezi măcar demonii, spiritele, căci și ele îți spun că există o altă lume. Este cunoscut cazul lui Hașdeu, care a căutat cu ajutorul spiritismului să vorbească cu fiica sa Iulia. Biblia spune că aceasta este o urâciune înaintea Domnului, dar tu nu vei avea scuze, căci chiar și lucrurile acestea te vor acuza. Tu ai auzit că există viață după moarte, dar n-ai vrut să crezi, n-ai vrut să te pregătești. Da, vei da socoteală într-o zi. Nu va trece mult și te vei convinge că există o altă viață, dar vai, ce convingere grozavă va fi!

Eu am căutat să te confrunt, să te fac să te trezești din somnul nepăsării înainte de a fi prea târziu. Există o altă viață, o viață veșnică de glorie sau de chin. Binecuvântată jertfă a Domnului Isus te asigură de aceasta. Amarele Lui dureri și grozavele lui suferințe au fost tocmai ca să ne deschidă o cale nouă și vie spre locul preasfânt. El nu și-a dat viața ca să ne fericească doar pentru câțiva ani, ci pentru eternitate. Prin meritele Lui avem intrare liberă în cer. Ferice de cei ce își spală hainele în sângele Mielului ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate" Apoc. 22,14. Jertfa Lui e săvârșită și pentru tine, ție ți se cere doar să o crezi, să o primești, în Ev. Ioan 3, 36 e scris: „Cine crede în Fiul are viața veșnică." Dacă tu încă n-ai avut o clipă binecuvântată când să fii primit această viață veșnică, o poți primi chiar acum. Tu dorești viața. Fie că ești tânăr sau bătrân, învățat sau neînvățat, fie că ești în plinătatea puterii sau te zbați în dureri pe pat de boală, tu dorești viața. Și eu în numele dragostei dumnezeiști, îți aduc vestea bună, că Dumnezeu vrea să-ți dea viața veșnică în Cristos Domnul. Atâția alții au primit-o, atâția o primesc chiar în clipa aceasta, oare ce vei face tu? Dumnezeu te cheamă la slava Sa veșnică. Cei ce au primit chemarea se bucură pe pământ și se bucură când părăsesc pământul. Un poet creștin zice:

O, pentru-această fericire și viitor așa măreț
Nimica nu-i prea mult în lume și nu-i prea mare nici un preț.
Dar n-am decât o viață Doamne, și-un singur suflu pământesc
Ca-n schimbu-acelei fericite împărății să-ți dăruiesc...
Și-i prea puțin ... pe-o fericire și pentru-un veac așa măreț
Daca-aș avea, Isuse Doamne, as da o mie de vieți...

Vrei să ai viața veșnică, cere chiar acum Domnului să-ți spele păcatele în sângele Său. Asigură-ți chiar acum veșnicia. Unul, care în plin sezon sosise într-o stațiune de odihnă, a fost întrebat de alții care n-au primit cameră: „Ce ai făcut tu de ai primit cameră?" El a răspuns: „Eu am dat telegrama mai din timp și mi-am asigurat camera." Fă și tu așa. Nu aștepta până în clipa morții, ci acum asigură-ți veșnicia. Nu zăbovi. As vrea să te întâlnesc în cer. Iar tu care nu vrei de loc să crezi: te întreb pentru ultima oară: ești tu sigur că nu există veșnicie? Ești sigur? Ține minte că în privința aceasta nu ce spui tu are valoare, ci ce spune Dumnezeu. Și El spune că există. Deci gândește-te unde vei petrece veșnicia.

Eu mi-am făcut datoria și ți-am vestit adevărul că există o altă viață, o viață veșnică, te-am îndemnat să primești prin jertfa Domnului Isus fericirea pentru eternitate. Prin faptul că nu o primești, înseamnă că o refuzi și alegi iadul. E prea grozavi Mă doare pentru tine. În chip sincer îți spun că as fi vrut să-ți fiu de folos. M-am rugat pentru aceasta și poate mii de alți frați și surori se roagă pentru mântuirea ta chiar acum. Printre ei poate e chiar mama ta, tatăl tău, soția sau soțul tău, poate frații sau copiii tăi. Vrei să fii muncit pentru veci în iad? Ca mâine va sosi moartea și te va duce acolo. Atunci îți vei da seama de marea înșelăciune a necredinței și îți vei da seama că era bine să fi primit mântuirea mare a lui Dumnezeu și viața veșnică.

Ce n-ai da tu-n clipa morții să ai nădejdea ce-o am eu,
Să știi că orice-ar fi să vie, tu și-n clipa scrisă ție
Ești cu Dumnezeu în veșnicie, cu Dumnezeu.

Atunci însă va fi târziu. Ah, o veșnicie vei plânge și vei scrâșni din dinți împotriva ta. Atunci îți vei aduce aminte chiar și de clipa aceasta. Dar nu, nu trebuie să ajungi acolo. Cristos a murit pentru tine. A luat locul meu și al tău în osânda, ca noi să putem lua locul Lui în glorie. De aceea aleargă la El acum și urmează-L până ne vom întâlni acolo sus. Ne așteaptă glorii ce nu pier, ne așteaptă fericirea edenică, ne așteaptă adunarea în sărbătoare, miriadele de sfinți, ne așteaptă Mântuitorul care a purtat crucea grea, ne așteaptă Tatăl. Eu am primit darul fără plată al lui Dumnezeu, care este viața veșnică, în Cristos Isus Domnul nostru. Primește și tu chiar acum acest dar.

Iar voi muritori, care ați primit darul vieții, iubiți-L și slujiți-l pe Dumnezeu cu toată ardoarea sufletului vostru.

Petru Popovici

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!