Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Trairea vietii crestine

Publicat la 2012-03-15 de Traian

Când un om începe o anumită activitate - și dacă el dorește să aibă succes - el învață tot ce poate cu privire la activitatea respectivă. Mulți creștini nu se obosesc niciodată să învețe regulile vieții creștine. Isus a observat acest lucru când a zis: "Căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii" (Luca 16:8). El a dorit să spună că, în lucrurile acestei lumi, oamenii erau capabili de a fi mai practici, mai înțelepți și mai maturi decât copiii lui Dumnezeu. Desigur, în chestiunile aparținând lumii viitoare, cel mai sărman creștin este cu mult mai înțelept decât cel mai deștept om al lumii.

Isus a arătat că dacă un om zidește un turn, el trebuie să calculeze întâi cât costă turnul pentru a ști dacă are suficienți bani ca să-l termine. Creștinii trebuie să fie înțelepți în tot ceea ce fac.

"Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, dupăce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toți ceice-l vor vedea, să înceapă să râdă de el, și să zică: "Omul acesta a început să zidească, și n-a putut isprăvi” (Luca 14:28-30).

ÎNCEPE O VIAȚĂ DE RUGĂCIUNE REGULATĂ


Dacă un om dorește să fie un bun creștin, el trebuie să folosească mijloacele pe care Dumnezeu le-a dat pentru aceasta. De exemplu, primul lucru pe care el trebuie să-l facă este să înceapă o viața de rugăciune regulată. Nu putem accentua îndeajuns cât de important este acest lucru. Este uimitor câte lucruri poate realiza în viață omul sau femeia care se roagă regulat. Prin rugăciune obținem ceva de la Dumnezeu. Iată, de exemplu, o promisiune dată de Isus:

"Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci orișicine cere, capătă: cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide" (Matei 7:7-8).

Observă puterea credinței, arătată de Isus în Marcu 11:22-24:

"Isus a luat cuvântul, și le-a zis: Aveți credință în Dumnezeu! Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: "Ridică-le și aruncă-te în mare", și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați primit, și-l veți avea."

Probabil că cel mai important sfat al meu pentru tine este să faci din rugăciune un obicei zilnic. În fiecare zi trebuie să aduci toate problemele importante ale vieții tale înaintea Domnului: activitățile zilnice, banii, problemele, familia, munca, speranța, cariera. Dacă rămâi credincios în a face acest lucru în fiecare zi, vei vedea că viața ta se desfășoară după modelul pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru tine. Amintește-ți un lucru: Dumnezeu are un plan deosebit pentru fiecare om. E cel mai bun plan posibil pentru acel om. Poate ești chemat în lucrare, să fii misionar, sau lucrător în biserică. Sau poate ești chemat să faci afaceri sau să fii gospodină. Există un plan bun al lui Dumnezeu pentru tine, dar trebuie să intri în el prin rugăciune. Vai, se pare că mulți creștini nu găsesc planul cel bun al lui Dumnezeu. Prea adesea acest lucru se întâmplă în căsătorie. Dacă cineva nu se roagă sincer, se poate căsători cu un partener greșit, și ca urmare întreaga sa viață poate fi afectată negativ. În alegerea partenerului nu se poate să ghicești a doua oară. Fixează-ți un timp regulat de rugăciune, așa cum s-a făcut în biserica primară (Faptele Apostolilor 3:1). În felul acesta poți fi scutit de multe greșeli.

De asemenea, una din cele mai importante datorii ale fiecărui creștin este de a se ruga pentru alții, pentru problemele și nevoile lor. Aceasta este mijlocire. Nu există chemare mai înaltă decât cea de mijlocire. Această chemare este deschisă tuturor. Este deschisă pentru tine? Dacă vrei să cunoști puterea rugăciunii de mijlocire, ai răspunsul în Ezechiel 22:30-31:

"Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele, și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul, Dumnezeu."

Cu alte cuvinte. Dumnezeu spune că El a căutat un om care să se roage pentru oameni, ca ei să se întoarcă la Dumnezeu. Dar din cauză că nu a găsit pe nimeni care să se roage, i-a pedepsit și a distrus țara lor, din cauza răutății lor.

CITEȘTE ZILNIC BIBLIA


Pentru a înțelege Biblia, așa cum trebuie, trebuie să o studiezi în ideea că Dumnezeu îți vorbește prin sfântul Său Cuvânt. Cunoscând acum cine este autorul cărții - este Tatăl tău ceresc - vei găsi multă încurajare și învățătură în paginile ei.

Este adevărat că există cărți ale Bibliei mai greu de înțeles decât altele. Biblia este împărțită în două secțiuni: Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament a fost scris înainte ca Isus să Se nască pe pământ. El arată cum Dumnezeu a lucrat de-a lungul timpului și de asemenea prezice în multe locuri nașterea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care urma să vină să răscumpere omul.

Noul Testament a fost scris după ce Isus a trăit, a murit și a înviat dintre cei morți. Primele patru cărți ale Noului Testament (Matei, Marcu, Luca și Ioan) sunt numite evanghelii și redau istoria lui Cristos și misiunea Sa pe pământ. Fiecare creștin ar trebui să înceapă cu aceste cărți. Următoarea carte, numită Faptele Apostolilor arata cum, după înălțarea lui Cristos la cer, ucenicii Săi au continuat munca Lui și au format biserica. Cartea Faptelor Apostolilor dă modelul pentru biserica de azi. Cea mai mare parte din restul Noului Testament a fost scrisă de apostolul Pavel călăuzit de Duhul Sfânt, pentru bisericile din diferite orașe și țări, instrucțiunile lui fiind tot atât de valoroase pentru noi astăzi, cum au fost pentru creștinii bisericii primare.

Citește Noul Testament de la început până la sfârșit, capitol cu capitol; nu sări de la un loc la altul. Noul Testament este ghidul tău pentru viața creștină.

După ce ai citit Noul Testament poți trece la Vechiul Testament. În el vei citi despre bărbați și femei care L-au servit pe Dumnezeu, și despre alții care nu L-au servit și cum s-a comportat Dumnezeu cu ei. Cere-i lui Dumnezeu să-ți descopere Scripturile, pentru a putea învăța lecțiile importante pe care le prezintă Vechiul Testament. Însă Noul Testament a fost scris special pentru noi - adevărații credincioși ai perioadei bisericii - așa că vei găsi mult ajutor în el. Este bine ca să citești cel puțin trei capitole pe zi. Cere-i păstorului să înceapă un grup de studiu pentru a explica Scripturile. Va fi o experiență bogată pentru toți. Iar dacă și atunci ai dificultăți în cunoașterea voii lui Dumnezeu, cere-i Duhului Sfânt să te călăuzească.

FII FIDEL ÎN DĂRNICIA PENTRU DUMNEZEU


Biblia scrie despre Iacov, un om ce avea unele trăsături de caracter foarte neplăcute. Mârșăvia sa a crescut, până când în cele din urmă, Dumnezeu a intrat în viața lui. Într-o zi, după ce intrase la necaz serios prin înșelăciunea sa, a trebuit să fugă de acasă. În acea noapte Dumnezeu i-a dat o viziune cerească. Viziunea a schimbat viața lui, iar el a promis lui Dumnezeu că va fi fidel în dăruirea unei zecimi din tot ce va primi de la Dumnezeu.

"Iacov a făcut o juruință, și a zis: "Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu, și îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da" (Geneza 28:20-22).

Este trist că unii creștini sunt atât de lacomi încât nu își plătesc zeciuiala. Dumnezeu i-a numit hoți și tâlhari. Ei nu au jefuit un om, ci pe Dumnezeu.

"Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi?" Dar voi întrebați: "Cu ce Te-am înșelat?" Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați, câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime! Aduceți însă la casa vestieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare" (Mal.3:8-10).

Pe de altă parte, Dumnezeu a promis că va trimite o binecuvântare specială peste aceia care sunt fideli în dărnicia pentru Dumnezeu. Zeciuiala este returnarea către Dumnezeu a unei zecimi din tot ceea ce noi câștigăm sau primim în bani sau bunuri. Tot ce avem a venit de la Dumnezeu. El nu cere să-i oferim Lui decât cel puțin o zecime, pentru lucrarea Sa.

Suportul pentru lucrarea lui Dumnezeu trebuie dat întâi. De fiecare dată când primești bani, Dumnezeu cere să-i dai lui întâi, a zecea parte.

Nu trece cu vederea responsabilitățile creștinilor pentru misiunile în lume. Toți avem o datorie către aceia care nu-l cunosc pe Cristos. El a spus: "Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură..." Poate Dumnezeu te va chema ca lucrător sau misionar. Dacă nu, ai totuși o responsabilitate, de a ajuta pe altcineva să ducă mesajul.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...USI DE INTERIOR IMPORT GERMANIA, PANOURI SANDWICH...Vezi aici!