Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Importanța roadelor Duhului („după roadele lor îi veți cunoaște”)

Publicat la 2012-03-15 de Traian

 După ce ești născut din nou trebuie să-I ceri lui Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. Rezultatele locuirii Duhului ar trebui să fie văzute în fiecare viață creștină.

Isus a învățat că caracterul unui om trebuie să fie apreciat după roada Duhului Sfânt în viața sa. El a adăugat că în ziua judecății, mulți vor zice că au proroocit, că au vindecat bolnavii, sau chiar au făcut minuni și vor prezenta aceste lucruri ca dovadă că sunt adevărați credincioși. Totuși acești oameni vor fi judecați ca făcători de fărădelegi!

"Nu orișicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărația cerurilor, ci cel ce face voia Tată lui Meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi drac îân Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?" Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți cari lucrați fărădelege” (Matei 7:21-23).

Dar atunci care este adevărata probă pentru cei ce sunt adevărați urmași ai lui Cristos? Domnul nu ne-a lăsat în îndoială. Adevărata probă este proba roadelor.

"Păziți-vă la proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele” (Matei 7:15-17).

Aluzia este clară. Chiar dacă un om are daruri deosebite, el nu trebuie urmat dacă nu are roade. Apostolul Pavel consimte deplin cu aceasta. În discuția sa cu privire la darurile Duhului, după ce îi îndeamnă pe credincioși să dorească cele mai bune sau cele mai importante daruri, el adaugă, de asemenea, că ei trebuie să caute roadele, altfel darurile nu le vor folosi. "Umblați dar, după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună" (1 Corinteni 12:31). Apoi Pavel continuă și spune mai mult despre cea mai înaltă calitate și manifestările, adică roadele ei.

"Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința; chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic” (1 Corinteni 13:1-3).

DARUL PROROCIEI ȘI AL ÎNȚELEGERII TUTUROR MISTERELOR NU ESTE SUFICIENT FĂRĂ DRAGOSTE
Prevestirile din prorocii, prezicerile de evenimente îndepărtate din viitor, sunt poate cea mai mare dovadă a inspirației Scripturilor, deși profeții înșiși au înțeles puțin din propriile lor prorocii (1 Petru 1:10-12). Pavel a accentuat acest punct spunând că dacă un profet a înțeles toate profețiile și toate misterele, dar n-a avut dragoste, nu îi folosește la nimic.

MARTIRAJUL FĂRĂ DRAGOSTE NU FOLOSEȘTE
Apoi apostolul Pavel face tabloul unui om care își dă toate bunurile sale pentru hrana săracilor și este chiar binevoitor să sufere martirajul. Desigur, că acela care își dă viața pentru Evanghelie, este fruntaș pe lista ucenicilor lui Isus. Când Ștefan a fost ucis cu pietre de către dușmanii Evangheliei, a văzut într-o viziune pe Cristos stând la dreapta lui Dumnezeu, ca și cum i-ar fi zis bun venit. Ștefan a avut o asemenea dragoste pentru dușmanii săi încât s-a rugat: "Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta! Și după aceste vorbe, a adormit" (Faptele Apostolilor 7:60). Și evident rugăciunea lui a fost ascultată. Saul, instigatorul, care păzea hainele asasinilor, s-a convertit mai târziu. El a devenit marele campion al credinței creștine.

Dar însăși martirajul, fără dragoste, nu este suficient. Comuniștii au îndurat și ei mari greutăți, s-au expus la mari pericole și uneori și-au dat viața pentru cauza lor. De ce au făcut-o? Nu din cauza dragostei. Pot exista mai multe motive, în general considerându-se că a existat o revendicare. Comuniștii, în iluzia lor, au dorit ziua în care să poată pune mâna pe putere, precum au făcut bolșevicii în Rusia. Ei au fost gata să moară pentru cauza lor, motivul lor nefiind dragostea, ci propriul interes egoist.

IMPORTANȚA DRAGOSTEI
După ce arată importanța dragostei în viața fiecărui creștin, nu contează cine anume, apostolul Pavel trece și analizează dragostea pentru a arăta ce înseamnă ea de fapt. În analiza lui Pavel găsim că așa cum există nouă aspecte ale roadei Duhului, tot așa dragostea divina are nouă părți. Să le observăm una câte una. În bisericile de azi este mare nevoie de ele.

1. RĂBDAREA - DRAGOSTEA RABDĂ MULT
"Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie... acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul” (1 Corinteni 13:4,7).
Dragostea îi dă omului putere să rabde când toate lucrurile merg rău. De asemenea îi dă putere să rămână calm și liniștit când alții își pierd firea. Există oameni cu talente și posibilități nelimitate, dar într-o situație neașteptată intră în panică. Singurul lor mod de reacție este să devină agitați.
Răbdarea este o calitate importantă a dragostei. Ea ia în considerare limitele și slăbiciunea omenească. Dragostea speră binele pentru fiecare om. Observă cum dragostea mamei arată această calitate, dacă copilului ei îi merge rău și toți ceilalți își pierd speranța cu privire la el, mama va continua să se roage și să creadă. Adesea rugăciunea ei este ascultată! Răbdarea este o calitate a dragostei divine. Cât de mult avem nevoie de ea, în biserică, astăzi!

2. BUNĂTATEA - DRAGOSTEA ESTE AMABILĂ
Bunătatea este dragostea în acțiune. Oamenii buni nu vor face de bunăvoie rău la nimeni. Nu este plăcerea lor de a face soarta cuiva mai greu de suportat. Bunătatea va orienta oamenii înspre Cristos pe care Îl servești. A gândi în primul rând la nevoile altora, demonstrează dragostea creștină. Amintește-ți că Îl reprezinți pe Cristos și trebuie să lucrezi întotdeauna în așa fel încât oamenii să-L vadă pe Cristos în tine și să dorească să fie ca tine.

3. BUNĂVOINȚA - DRAGOSTEA NU ESTE GELOASĂ
"Dragostea nu pizmuiește" (1 Corinteni 13:4).
În aceste zile oamenii din lume par a fi interesați doar de ei înșiși. Este ușor să devii invidios pe alții pentru ceea ce ei au (sau pentru ceea ce pot face. Dar aceasta nu este voia lui Dumnezeu.

Dacă vecinii sau prietenii noștri lucrează din greu și pot să-și cumpere un lucru nou, noi nu trebuie să avem niciodată invidie în inima noastră pentru că nu putem să ne cumpărăm acel lucru. Mai degrabă trebuie să ne bucurăm împreună cu ei, pentru bunăstarea lor. Dragostea nu pizmuiește, iar Scriptura zice că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Cristos a spus că viața omului nu constă și nu derivă din supraabundență, adică a avea mai mult decât necesarul.

Probabil una din cele mai triste lucruri diri lumea de azi este lupta pentru succes. Însă în domeniul spiritual există un pericol și mai mare. Unii doresc să fie cel mai mare predicator, sau cel mai bun cântăreț, sau cel mai bine cunoscut membru al bisericii. Atât de des creștinii află că inimile lor nu sunt într-adevăr fericite văzând că Dumnezeu lucrează prin alții, sau prin alte denominații sau grupuri. Ei gândesc că doar biserica lor sau doar denominația lor trebuie să progreseze în lucrarea Domnului. Dar dragostea lui Cristos nu are gelozie din cauza binecuvântărilor primite de alții. Romani 12 ne spune: "Tot așa, și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Cristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora."

Câteodată chiar fără ca noi să observăm, Satan ne va ispiti să facem lucruri nepotrivite pentru ca noi sau grupul nostru să ajungă deasupra altora. Trebuie să verificăm mereu motivele noastre. Trebuie să ne amintim cuvintele Scripturii și să rămânem smeriți. Dacă cineva ne nedreptățește și ne dă la o parte, suntem ispitiți cu descurajarea, simțind că nu am primit dreapta recunoaștere pentru munca noastră. Dar trebuie să ne amintim că nu trebuie să devenim geloși dacă alții par a fi recunoscuți, iar noi nu.

Psalmul 75:6-7 spune: "Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie, nu vine înălțarea. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, și înalță pe altul". Este datoria noastră să ne amintim legea dragostei și să-L lăsăm pe Dumnezeu să recunoască meritele. Dumnezeu spune că putem primi răsplătirile aici, dacă le dorim, dar atunci nu vom primi nimic în cer. În ziua în care Dumnezeu ne va da răsplata cerească, El va face pe cel umil să fie mare, iar pe cei ce au crezut că sunt cei mai mari îi va așeza la urmă.
Amintește-ți că dragostea nu conține gelozie și invidie. Esența ei este puritatea în tot ceea ce gândim, spunem și facem. Dacă gândim, vorbim și facem ceva pentru alții, atunci înseamnă că punem dragostea în practică și nu vom avea timp pentru invidie și gelozie.

4. UMILINȚA - DRAGOSTEA NU ESTE ÎNGÂMFATĂ SAU MÂNDRĂ
"Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie".
Dumnezeu dorește sincer să dea bisericii Sale mai multă putere. Căci El a spus: "Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului" (Faptele Apostolilor 1:8). Biserica are nevoie de putere, pentru a evangheliza lumea. Dar cel mai mare obstacol pentru acest lucru este că Dumnezeu găsește puțini oameni de încredere. Prea adesea omul, odată ce a câștigat influență, devine intolerabil. Alergarea după putere îl face să devină disprețuitor față de drepturile altora. Omul uită că alții l-au ajutat să aibă succes, și mai mult decât toate, că fără Dumnezeu el este nimic. Mândria poate distruge tot ce este bun și decent în om.

Scriptura ne spune că noi înșine nu trebuie să ne înălțăm. "Oricine se va înălța, va fi smerit; și oricine se va smeri va fi înălțat" (Matei 23:12). Dacă cineva are un dar deosebit - de exemplu, de a cânta, de a vorbi în fața altora, de a câștiga suflete, este greșit ca persoana aceea să disprețuiască pe cei din jurul lui, din cauză că ei nu au aceleași talente ca și el.

Ambiția rea se vindecă prin dragoste divină. Dragostea nu se îngâmfă, nici nu se mândrește. Când Dumnezeu a dorit un om care să conducă pe poporul său afară din Egipt, El nu a ales pe ambițiosul Core, care căuta conducerea, ci pe Moise, cel mai blând om de pe pământ. "Moise însă era un om, foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului" (Numeri 12:3).

Omul acesta a respins oferta lui Dumnezeu, de a ridica un nou popor doar din sămânța sa (Exod 32:9-10). Din cauza umilinței sale, Dumnezeu l-a înălțat și l-a făcut eliberatorul poporului Său din țara Egiptului. Umilința este una din cele mai frumoase calități care pot fi găsite la creștin.

5. POLITEȚEA - DRAGOSTEA NU ESTE NEPOLITICOASĂ
"Dragostea... nu se poartă necuviincios".
Dragostea se arată prin modul de comportare. Ne referim la politețea obișnuită - nu la așa numitele norme moderne.

Adevărata politețe este mult mai mult decât tradițiile societății și protocolul. O femeie poate purta sub braț o carte de norme de comportare și totuși să încalce politețea cu gura ei sâcâitoare. Un soț poate da o bună mărturie în biserică, dar acasă face viața soției sale mizerabilă prin zgârcenia sa. Adevărata politețe are de-a face cu toate aspectele vieții. Ea face ca patronul să-și trateze angajatul așa cum acesta și-ar dori. Politețea va opri pe creștini de a discuta greșelile altora cu un duh de răutate.

6. ALTRUISMUL - DRAGOSTEA NU ESTE EGOISTĂ

"Dragostea... nu caută folosul său".
Pavel, comentând lucrarea din timpul său a scris: "Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Cristos" (Filipeni 2:21).

Aceasta este tendința omului natural. Dar dragostea nu caută folosul propriu. Ce revoluție ar fi azi în biserică, dacă oamenii ar zidi pentru Cristos și nu pentru ei înșiși. Aceeași dragoste l-a dominat pe Pavel care a spus: "Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Cristos” (Filipeni 3:8). Acest fel de dragoste trebuie să fie în biserică azi, dacă dorim să vedem darurile Duhului manifestându-se cu putere.

7. CALMUL - DRAGOSTEA NU ESTE IRITABILĂ

"Dragostea... nu se mânie”
Iată adevăratul test prin care vedem dacă cineva are adevărata dragoste. Pavel nu spune că omul cu dragoste nu va fi provocat niciodată. Uneori Cristos Însuși s-a mâniat. Odată a luat un bici și a scos afară din templu pe schimbătorii de bani (Ioan 2:15).

Însă nimeni nu și-a arătat dragostea mai mult ca El. Cel ce are dragoste divină nu se va irita repede. Unii creștini se mânie deosebit de repede. Omul repede la mânie, va acuza adesea pe celălalt de pierderea controlului - lucru de care el însuși este vinovat. Doar omul care rămâne calm stăpânește situația.

Dacă cineva crede că un caracter iute nu este în detrimentul lucrării lui Dumnezeu trebuie să studieze Iacov 1:20. "Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu".

8. DRAGOSTEA NU ȚINE ÎN SEAMĂ RĂUL CE I S-A FĂCUT
"Dragostea... nu se gândește la râu".
Dragostea nu gândește în mod negativ. Este trist că unii oameni trăiesc într-o stare de suspiciune constantă. Fiind ei înșiși vicleni, în mod natural sunt suspicioși asupra altora, din cauză că se așteaptă ca aceștia să facă ceea ce ei ar face.

În general oamenii răspund în felul în care te aștepți să răspundă. Arată-ți încrederea în ei; în mod obișnuit se vor strădui să răspundă încrederii. Desigur acest lucru nu este adevărat întotdeauna. Sunt unii care vor trăda încrederea. Totuși, pe termen lung, oamenii care au încredere în alții, vor ieși cel mai bine. Pe de altă parte dacă cineva îți face rău, trebuie să fii gata să ierți acea persoană și să uiți acel rău, așa cum Cristos te-a iertat pe tine.

Odată, Petru l-a întrebat pe Cristos de câte ori să ierte pe cineva. Până la șapte ori? Isus i-a răspuns: "Eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte" (Matei 18:22).

9. DRAGOSTEA.NU SE BUCURĂ DE RĂU, CI DE ADEVĂR
"Dragostea... nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr".
Sunt persoane care nu au mai mare bucurie decât de a se bucura de o știre rea despre alții. De fapt, ei pot chiar să jubileze când cineva cade, ca și cum ar obține un profit din nereușita acelei persoane. Adevărata dragoste creștină nu se bucură de rău, ci de adevăr. Când David, personajul Vechiului Testament, a auzit de moartea dușmanului său, Saul, în loc să se bucure, el a plâns spunând:

"Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale! Cum au căzut vitejii! Nu spuneți lucrul acesta în Gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Așcalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor netăiați împrejur."

Dacă observăm pe cineva că îi merge rău nu trebuie să-l arătăm cu răutate, nici să fim disprețuitori sau să ne simțim superiori față de el. Trebuie să avem părere de rău pentru acel om, să ne rugăm pentru el și să încercăm în mod sincer să-l ajutăm dacă este posibil. Când Cristos s-a aflat pe pământ, El nu s-a bucurat niciodată de căderea vreunui om. El a dorit ca nici unul să nu piară. Trebuie să preluăm atitudinea Învățătorului nostru.

SUMAR

Puterea pe care o are biserica trebuie să fie echilibrată de sfințenie și de roadă Duhului. Realizarea schemelor ieftine, inferioare, pentru atragerea atenției, folosirea senzaționalului ca înlocuitor al darurilor Duhului Sfânt, nu este un semn bun. Ambiția omenească, scăpată de sub control, poate duce la dezastru și poate aduce rău cauzei creștine. Să lăsăm să se manifeste dragostea. Să lăsăm umilința să caracterizeze lucrarea noastră între oameni. Atunci vom vedea creștini cu putere. Atunci vom vedea darurile Duhului lui Dumnezeu manifestate în puritatea și frumusețea lor. Atunci biserica îți va împlini responsabilitatea de a evangheliza lumea și va fi gata pentru întoarcerea mirelui, Isus Cristos.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!