Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Despre Theodore Austin-Sparks

Publicat la 2012-03-11 de Traian

T. Austin-Sparks s-a născut în Londra, Anglia în 1888 și a studiat atât în Anglia cât și în Scoția. La vârsta de 25 de ani a fost ordinat ca pastor, cu toate acestea la doar câțiva ani după aceea, "cariera" sa a urmat o direcție total diferită când o criză în viața lui l-a adus în punctul zdrobirii, iar el a părăsit denominațiunea unde era implicat și a renunțat la titlul de "Reverend".

Ginerele lui Austin-Sparks, Angus Kinnear scria: "Încă de la începutul vieții sale, el credea în puterea și semnificația Cuvântului rostit de Dumnezeu, iar toate prezentările expunerilor sale și punerea lor în practică erau legate în mod vital de nevoile actuale și crescânde ale vieții spirituale din rândul copiilor lui Dumnezeu. Prin Cuvântul Său Dumnezeu Se întâlnea cu ai Săi, dar felul Său de a Se încredința pe Sine slujitorilor Săi nu era neapărat prin intermediul cărtilor, izolării lor sau al studiului. Ci mai degrabă, acești slujitori ajungeau într-o nevoie, părăseau totul, iși dădeau seama de însemnatatea chemării lor și începeau să facă față situațiilor prin care treceau. Valorile pe care TAS le-a lăsat în urmă - nu doar cele lăsate prin cuvinte - constau în faptul că el a fost capabil să atingă copiii Domnului chiar în punctul experiențelor și nevoilor care reprezentau momentul prielnic pentru chemarea lor spre culmi mai înalte. Așa a fost și chemarea deosebită a lui T. Austin-Sparks, un om care a arat o brazdă poate puțin mai diferit față de contemporanii săi, dar întotdeauna devotat lui Cristos Isus, Mântuitorul și Domnul său, fîind credincios viziunii de a strânge recolte îmbelșugate spirituale din întregul lan, adică lumea lui Dumnezeu."

Deși TAS (așa cum era cunoscut cu afecțiune) nu ducea lipsă de împotriviri și respingeri atât față de sine cât și față de slujirea lui în cercurile denominaționale din vremea sa, el a simțit că nu trebuie să se apere și nici să se promoveze.
Un lucru care reiese cu claritate atunci când îi sunt citite scrierile este lipsa sau prea puțina informație cu privire la el și viața lui personală; în schimb, accentul este în mod constant asupra lui Cristos ca și viața lui (și a noastra). Atenția îți este îndreptată în permanență asupra Aceluia care este Mesajul și nu asupra mesagerului: "Caci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Cristos Isus. Noi suntem robii voștri, pentru Isus."(2 Cor. 4:5)

Având ca sediu Honor Oak, Londra, el a început să publice revista bi-lunara "Un martor și o mărturie" începând din anul 1923 și până în anul mortii sale 1971. În ediția din iulie 1966 a revistei, el a scris următoarele:

"Arareori scriem despre noi înșine. Dorința noastră a fost dintotdeauna să evităm a atrage atenția către persoanele și lucrurile din cadrul slujirii, ci să Îl arătăm pe Domnul și slujirea din Cuvântul Său cititorilor noștri. Dar din când în când am găsit că este înțelept și important să le reamintim cititorilor nostri de scopul care guverneaza în definitiv această slujire - și care întotdeauna a guvernat astfel...

Prin urmare, ce este această slujire? Trebuie să mergem în urmă. Numele acestei micuțe reviste, care reprezintă varianta tipărită a slujirii din decursul ultimilor 44 de ani, întruchipează înțelesul - "Martorul și Marturia".
"Martorul": este instrumentul sau vasul folosit.
"Mărturia": reprezintă slujirea efectuată în vas și prin vas.
Întotdeauna Mărturia - care crește pe măsura intensificării luminii - a vorbit despre măreția și plinătatea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Această măreție a fost concentrată și dezvăluita în:

(1) Persoana Lui

(2) Imensitatea planului veșnic al lui Dumnezeu concentrat și relaționat în întregime asupra Lui

(3) Măreția Crucii Lui atât de fundamentală și esențială vizavi de măreția Persoanei și lucrării Lui atât pentru credincioși, cât și în credincioși

(4) Măreția Bisericii care este Trupul Său, parte esențială și aleasă pentru manifestarea Lui deplină și pentru guvernare în cerurile noi și pământul nou

(5) Necesitatea ca toți copiii lui Dumnezeu să cunoască nu doar ce înseamnă mântuirea, ci scopul imens al mântuirii din planul veșnic al lui Dumnezeu, ajungând la "creșterea deplină" printr-o alimentare îndestulatoare din Isus Cristos.

Simțim că Noul Testament conține un caracter extraordinar de urgent în această privință; și această urgență este rezumată în cuvintele Apostolului Pavel:
"Sfătuim pe orice om și invățăm pe orice om...ca să înfațișăm pe orice om, desăvârșit (complet/întreg) în Cristos Isus" (Colos. 1:28). Credem că toate acțiunile suverane ale Duhului Sfânt sunt îndreptate spre acest lucru și conduse spre acest scop.

Există poate diferite aspecte, dar scopul este unul și același. Marile eforturi de misionare și evanghelizare dacă sunt guvernate de Duhul Sfant au drept țintă acest scop..."

Chemarea care reiese din mesajele sale din când în când, este adresată credincioșilor pentru a crește la deplina cunoaștere a lui Cristos, de a-L cunoaște pe El ca Singurul ce trebuie cunoscut, Totul din Toți, Capul tuturor lucrurilor. Credincioșii auzindu-l și răspunzând chemării sale, i-au cerut lui TAS să vorbească la conferințe în Europa, Asia și America, multe din aceste mesaje fiind înregistrate pe casete audio. Casetele de la aceste conferințe sunt valabile și astăzi, dupa cum și multe din cărțile și articolele sale care au fost retipărite. (www.austin-sparks.net.) El a insistat ca scrierile și casetele sale să nu dețină drept de copiere și ca rezultat, și astăzi se distribuie gratuit. Desi mesajele nu au drept de copiere, TAS a fost pretențios față de cuvintele pe care el le-a rostit, dorind ca ceea ce el a rostit sau scris, cuvânt cu cuvânt să fie reprodus în forma sa originală.

Unele mesaje de pe această pagină de internet au fost copiate de pe casete, altele provin din multele sale scrieri. La Honor Oak, cărțile sale erau contra cost și majoritatea au fost publicate capitol cu capitol în revista sa "Un martor și o mărturie", pe care TAS o numea adesea: "Micuța revistă". Nu exista plată pentru abonarea la această revistă, ea era trimisă gratuit la toți cei care doreau s-o primească. Se scria în revistă că " Această slujire este întreținută de Domnul prin administrarea acelora care o prețuiesc."

Pe prima pagină a revistei stătea scrisă urmatoarea afirmatie:

"Scopul slujirii acestei reviste micuțe, publicată bi-lunar, este de a contribui la sfârșitul Divin care ne este arătat prin cuvintele din Efeseni 4:13 - "...până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței (literar - deplina cunoaștere) Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înalțimea staturii plinătății lui Cristos, ca să nu mai fim copii..."

"Revista nu are legatură cu vreo "Mișcare", "Organizație" sau grupuri separate de creștini, ci este o slujire pentru "toți sfinții". Trimiterea ei este însoțită de rugaciunea și nădejdea că rezultatul citirii ei va fi o măsură și mai deplină a lui Cristos, un nivel și mai bogat și înalt al vieții spirituale, așa încât, Biserica lui Dumnezeu, printr-o apropiere crescândă de voia Lui revelată și "ducerea ei la îndeplinire" , să fie calificată și mai bine pentru a fi folosită de El drept mărturie în fața neamurilor și să ajungă la numărul deplin prin mântuirea acelora care mai trebuie adăugați de Domnul."


TAS a fost editorul acestei reviste până când a murit, în anul 1971. Din 1972 până în 1989, o revistă asemănătoare a fost publicată de un coleg de-al său, Harry Foster, intitulată "Spre țintă". După moartea lui T. Austin-Sparks, Harry Foster scria în același an:

"Poate una din cărțile sale cele mai timpurii ne poate oferi cheia reală asupra întregii sale vieți și slujiri. Cartea este intitulată " Centralitatea și supremația Domnului Isus Cristos". De aici a început el și tot aici a ajuns, căci spre sfârșitul vieții sale, în mod evident el și-a pierdut interesul în oameni concentrându-și atenția asupra persoanei lui Cristos. Cristos este esența! Nici unul dintre noi nu va pretinde vreodată că s-a aflat "în vârf" și el, cu siguranță că nu a afirmat așa ceva, dar obiectivul vieții lui și scopul predicilor și învățăturilor sale a fost de a recunoaște acea centralitate și de a se apleca în fața acelei supremații. La serviciul său de înmormântare au fost prezenți sute de oameni care au răspuns cu o inimă întreaga la sugestia că fratele Sparks i-a ajutat ca să Îl cunoască pe Cristos într-un mod mai deplin și mai satisfăcător. Dacă cineva poate să ajute oamenii să-și dea și mai mult seama de vrednicia și măreția lui Cristos, așa încât ei să-L iubească și mai mult și să-I slujească și mai bine, atunci o astfel de persoană nu a trăit în zadar. Mulți din întreaga lume pot spune cu fidelitate că prin cuvintele rostite și scrise ale lui "TAS" aceasta este ceea ce li s-a întâmplat, în special celor ce prin slujirea lui, au crezut în Cristos ca și Mântuitorul lor personal, aceștia vor fi cununa lui de laudă în ziua lui Isus Cristos. Mai mult, unele adevăruri, care n-au fost nicidecum acceptate în acei ani de demult când el le-a propovăduit, au ajuns foarte mult acceptate în rândul creștinilor evanghelici, deci este posibil ca slujirea lui în decursul timpului să se dovedească mult mai rodnică decât atunci când el le-a descoperit sau le-a împărtășit altora. Slujba administratorului este să fie credincios și asta a căutat el să fie: doar Stăpânul este competent să judece succesul său."


În mod intenționat, TAS nu a facut nici o pregatire pentru ca slujirea lui să continue după moartea sa, căci el credea că Însuși Dumnezeu va purta de grijă de ceea ce vine de la El și ceea ce este din El. Timpul a dovedit că încrederea lui nu a fost deplasată, căci într-adevăr Dumnezeu S-a îngrijit de ce era al Său. TAS a lăsat în urmă o comoară de scrieri pline de Înțelepciune, viață și Descoperire a lui Cristos.

Această pagină de internet nu conține toate mesajele sale și periodic sunt atașate alte mesaje. Noi înșine apreciind foarte mult scrierile sale, le oferim aici pe această pagină de internet pentru o și mai profundă întărire și statornicie a Trupului, pentru ca în toate lucrurile, Cristos să poată avea întâietatea!

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...USI DE INTERIOR IMPORT GERMANIA, PANOURI SANDWICH...Vezi aici!