Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Omul întreabă - Dumnezeu răspunde

Publicat la 2012-03-10 de Traian

Dumnezeu răspunde la întrebările și la obiecțiile noastre

Sunt tânăr și am viața înainte. Să mă gândesc de pe acum la aceste lucruri serioase?

Nu te lăuda cu ziua de mâine, pentru că nu știi ce va aduce o zi“ (Proverbe 27.1).

Dacă mor, nu s-a sfârșit totul?

Și a murit și bogatul și a fost înmormântat. Și, în Locuința Morților, fiind în chinuri, ridicându-și ochii…“ (Luca 16.22,23).

Dar eu am dus o viață cinstită! Voi fi totuși condamnat?

Nu este niciunul drept, nici unul măcar“ (Romani 3.10).

…dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu“ (Ioan 3.3).

Dumnezeu este plin de îndurare. Nu pot să sper că va trece cu vederea greșelile mele?

Dumnezeu „nu socotește nicidecum nevinovat pe cel vinovat“ (Exod 34.7).

Dar eu mă rog și seara și dimineața și fac bine cât pot. Nu se va ține seama de toate acestea?

Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! Nu în Numele Tău am profețit și nu în Numele Tău am scos demoni și nu în Numele Tău am făcut multe lucrări de putere? Și atunci le voi spune deschis: Niciodată nu v-am cunoscut; plecați de la Mine…“ (Matei 7.22,23).

…toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită…“ (Isaia 64.6).

De ce să fiu pus pe aceeași treaptă cu un bețiv sau cu un desfrânat?

…pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu“ (Romani 3.23).

Noi toți, ca niște oi, ne-am rătăcit…“ (Isaia 53.6).

Un om cumsecade este în fața lui Dumnezeu la fel ca un om păcătos?

…cine va păzi toată legea, și va greși în una [într-o singură poruncă], s-a făcut vinovat de toate“ (Iacov 2.10).

Ce anume trebuie să cred ca să fiu mântuit?

Că „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor“ (Isaia 53.6).

Iisus „m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine“, „Cel drept pentru cei nedrepți“ (Galateni 2.20; 1 Petru 3.18).

Nu trebuie să fac și eu ceva pentru a câștiga mântuirea?

…omul nu este îndreptățit din faptele legii, ci prin credința în Iisus Hristos…“ (Galateni 2.16).

Pot să știu deja acum dacă voi ajunge în cer?

Dumnezeu ne-a dat viața eternă și această viață este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viața; cine nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața… V-am scris acestea vouă, ca să știți că aveți viața eternă, vouă, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu“ (1 Ioan 5.11-13).

Din copilărie am crezut că Iisus a murit și a înviat, totuși nu sunt sigur că sunt mântuit; de ce?

…dacă vei mărturisi cu gura ta pe Iisus ca Domn și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre morți, vei fi mântuit“ (Romani 10.9).

Nu este prea simplă mântuirea prin credință?

…dacă ți-ar fi zis profetul să faci vreun lucru mare, nu l-ai fi făcut?“ (2 Împărați 5.13).

Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit“ (Faptele Apostolilor 16.31).

M-a iubit Dumnezeu într-adevăr înainte de a fi mântuit?

…dar Dumnezeu Își arată propria Lui dragoste față de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi“ (Romani 5.8).

Prin aceasta am cunoscut dragostea, că El Și-a dat viața pentru noi…“ (1 Ioan 3.16).

Dacă devin credincios, nu va trebui să renunț la multe lucruri?

…ce i-ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul?“ (Matei 16.26).

GBV

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!