Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ellen White - Biografie

Publicat la 2012-02-16 de Traian

Ellen G. White s-a născut la Gorham, Me., pe 26 Noiembrie 1827. Numele ei de fată era Harmon. Când era copil, părinții s-au mutat în Portland, Me.

În "Mărturiile ei către biserică" (Vol. I., p.9-58), doamna White povestește în detaliu copilăria, tinerețea, convertirea ei și acceptarea adventismului la predica lui William Miller. Părinții și toată familia ei erau niște metodiști plini de zel, până ce au fost scoși din părtășie datorită aderării lor cu tărie la doctrinele temporale ale domnului Miller.
La vârsta de numai nouă ani, enervată din cauza „unei prostii”, după cum spune doamna White, o colegă de la școală a aruncat cu o piatră în ea și i-a spart nasul. Lovitura a fost atât de gravă că aproape că a omorât-o. A rămas desfigurată pe viață. A zăcut inconștientă timp de trei săptămâni și nu credeau c-o să mai trăiască (p. 10). Când a început să-și revină și a văzut cât era de desfigurată, și-a dorit să moară. A devenit melancolică și evita orice companie. Ea spune: "Sistemul meu nervos era extenuat" (p. 13).
După un timp a încercat să reia școala dar a trebuit să întrerupă pentru c nu putea să învețe. Așa că toată educația ei a rămas la a știi să scrie și să citească puțin. (p. 13).

În 1840, la vârsta de treisprezece ani, l-a auzit pe William Miller predicând c sfârșitul lumii va veni în 843. A fost foarte îngrozită și a crezut că e pierdută (p. 15). Întorcându-se acasă, a petrecut aproape toată noaptea rugându-se și plângând (p. 16).
A continuat să trăiască în această condiție disperată mai multe luni de zile (p. 16). Apoi, la întâlnire dintr-o tabără metodistă, a avut o convertire minunată. (p. 18). Aici, a văzut multe persoane care cădeau în inconștiență, alate sub „putere”, cum era atunci la modă. Părinții ei erau și ei acolo, foarte entuziasmați de aceste experiențe.
Din nou, în 1842, l-a auzit pe Miller demonstrând că Cristos va veni într-un an. Din nou a fost îngrozită. Ea mărturisește: "Condamnarea îmi răsuna în urechi zi și noapte.” (p. 23).”Mi-era teamă c-o să-mi pierd mințile (p. 25).”Disperarea mă copleșea.” Adeseori, mă rugam toată noaptea, gemând și tremurând de o groază de nedescris " (p. 26).
Aceasta e o dovadă a condiției ei mentale. Visa că merge în rai și se întâlnește cu Isus și era eliberată (p. 28). Apoi, frecventa întâlnirile de rugăciune și devenea inconștientă, rămânând în această stare toată noaptea. (p. 31). Acest lucru s-a repetat de mai multe ori. Ea caută să dea impresia că toate experiențele ei erau lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Dar oare așa era? Nu; erau doar rezultatul condiției sale fizice și mentale, distorsionate de exaltările religioase de care era din nefericire înconjurată. Prezicerile alarmante ale lui Miller aproape că i-au dezechilibrat mintea isterică din trupul ei slăbit.
Mai târziu, mărturisește ea însăși lucrul acesta spunând: "Dacă mi s-ar fi prezentat adevărul așa cum îl înțeleg eu acum, aș fi fost scutită de multă durere și confuzie " (p. 25). Pur și simplu, avea o concepție greșită asupra lui Dumnezeu și a simplității Evangheliei. Și această concepție greșită n-a părăsit-o niciodată în întregime. Ideea unui Dumnezeu sever și a unor servicii severe străbate toate scrierile ei. Arată cât de influențată era de asociații ei și de atmosfera spirituală ce-o înconjura. În loc ca Duhul lui Dumnezeu să-i controleze mintea toată viața, așa cum credea ea, era de fapt propriul ei spirit influențat de mințile liderilor din jurul ei. Paginile următoare demonstrează acest lucru.
Observați acum diferența din convertirea soțului ei, răposatul lider James White. Întreaga povestire e redată de el în doar paisprezece cuvinte. În "Schițe din viață" (p. 15) el spune: "La vârsta de cincisprezece ani m-am botezat și m-am unit cu biserica creștină.” Asta-i tot ce spune despre acest subiect. Tatăl lui fusese un diacon baptist, apoi un membru al bisericii creștine. Nici părinții, nici biserica, nici asociații lui nu erau obișnuiți cu asemenea experiențe religioase extreme cum a fost Ellen Harmon. Dar n-a fost convertirea lui la fel de real ca a ei? Ea nu s-a întrebat niciodată.
Din 1840 până în 1844, de la vârsta de treisprezece până la șaptesprezece ani, această fetiță slabă, bolnăvicioasă, needucată, impresionabilă și anormal de religioasă și de emoțională, a intrat sub influența predicilor domnului Miller, care preziceau sfârșitul lumii în 1843, apoi în 1844. Spre final, a frecventat aceste întâlniri exaltate în mod constant și a crezut fără nici o îndoială tot ce prezicea el. Ea spune: "Credeam în cuvintele solemne rostite de slujitorul lui Dumnezeu " (p. 22). Efectul asupra minții ei tinere, slăbite, pline de imaginație și neechilibrate a fost groaznic. Spunea: "Mi se părea că soarta mi-e pecetluită " (p. 28). Părinții și toată familia ei au acceptat teoriile lui Miller, ceea ce a dus la separarea lor de biserica metodistă.
Prezicerea lui Miller c sfârșitul va veni pe 22 Oct. 1844 se baza pe un șir lung de cifre cronologice îndoielnice ce se întindeau pe două mii trei sute de ani. Erau obiectul unor dispute între oameni foarte învățați. Acum, ce putea știi această fată needucată despre aceste străvechi date cronologice? Absolut nimic. Pur și simplu a crezut în afirmațiile puternice, pozitive ale domnului Miller, fără să știe dacă erau demne de încredere sau nu.
Același lucru era valabil și pentru marea masă din aceia care acceptau predicile domnului Miller. Într-adevăr, foarte puțini erau persoane cu educație sau abilități. Erau persoana ușor de mișcat prin simple afirmații sau entuziasm. Și acestea existau din belșug.
Ellen a fost atât de influențată de aceste afirmații pozitive că stătea la pat zile în șir, încercând să câștige câțiva bănuți pentru a cumpăra tractate adventiste pe care să le împartă. (p. 38). Când reușea să se scoale, se ducea să-și avertizeze tinerii prieteni. Spune că „am petrecut astfel câteva nopți întregi ".
Apoi povestește cum diferite persoane cădeau fără putere la pământ la aceste întâlniri exaltate. (p. 47). Și copiii erau la fel de afectați. Predicatori adventiști experimentau același lucru (p. 49). Timp de mai multe săptămâni înaintea datei fixate, au încetat afacerile și aveau loc întâlniri exaltate mai tot timpul (p. 51).

Ellen și părinții ei au acceptat toate aceste lucruri fără nici o întrebare ca pe puterea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt care aducea mărturie față de adevărul învățăturilor lui Miller. Dar oare așa era? Nu. Persoanele cinstite vor vedea că erau doar sentimentele lor exaltate, distorsionate; doar atât.
Dezamăgirea le-a fost mare. A urmat apoi confuzie, dezbinări și cel mai sălbatic fanatism – vise, transe, viziuni, vorbire în limbi, pretenții de a avea daruri profetice și tot așa. Bătrânul White, în Present Truth din Mai, 1850, spune: "J. V. Himes, la conferința de la Albany Conference din primăvara lui 1845, a spus că mișcarea de ziua a șaptea producea o hipnoză adâncă de șapte picioare". Bătrânul Himes, pe lângă Miller, era cel mai puternic în această lucrare. Când totul lua sfârșit, el aprecia că spiritul mișcase oamenii. Și avea dreptate. Era inevitabil ca acesta să nu fie rezultatul la o asemenea clasă de oameni care așteptau un eveniment atât de îngrozitor într-o zi stabilită dinainte.
Miller, Himes, Litch și toți liderii din acea lucrare au recunoscut curând că se înșelaseră. dar liderii White, Bates, Holt, Andrews și Ellen Harmon (doamna White) au continuat să susțină că lucrarea era corectă – era puterea lui Dumnezeu. Adepții lor o apără încă și susțin că era de la Dumnezeu. În toate viziunile și revelațiile ei, doamna White se întoarce mereu la această lucrare, conșiderând-o providența specială a lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt. Pentru ea și oamenii ei, se aseamănă cu ieșirea din Egipt, traversarea Mării Roșii, stâlpul de foc din noapte, norul din timpul zilei, vocea lui Dumnezeu de pe Șinai, fundația celui mai mare mesaj trimis vreodată oamenilor, ultimul test al tuturor vremurilor!
Dar era de la Dumnezeu acest mesaj? Cu siguranță că nu. Foarte multe fapte dovedesc acest lucru. Pur și simplu, a fost lucrarea oamenilor supuși greșelii, duși în eroare de zel fără cunoaștere. Stabilind timpul și ziua exactă când va veni Cristos, ei contraziceau cele mai clare avertismente pe care le-a dat Isus mereu. El a spus: "Dar despre ziua aceeași despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (Mat. 24:36).”Nu e treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.” (Fapte 1:7). Toate acestea n-aveau nici o valoare. Ei știau ziua și ceasul. Oricine nu era de acord cu ei era respins de Dumnezeu și pierdut. Și de atunci și-au continuat lucrarea în același spirit. Au primit pedeapsa pe care și-o meritau cu prisosință pentru că n-au ținut cont orbește de Cuvântul lui Dumnezeu. Au fost amarnic dezamăgiți și au trebuit să îndure batjocura acelora pe care-i condamnaseră la distrugere pentru că nu fuseseră de acord cu ei.
Să citim acum felul în care Domnul condamnă o astfel de lucrare.”când ceea ce vă spune proorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.” (Deut. 18:22).
Exact la fel au făcut adventiștii în 1843 iar apoi în 1844. au vorbit în numele Domnului și nu s-a întâmplat. Așa că nu vă ie temă de ei.
Adventiștii de ziua a șaptea îi condamnă acum pe cei care încearcă să afle ziua când va veni Domnul. Astfel, revista Advent Review din 2 martie 1916, spune: "Satan vrea ca noi să credem că putem fixa cu aproximație ziua întoarcerii Domnului; că, adunând statistici și cifre, putem afla unde a ajuns ultimul mesaj al Evangheliei și cât de aproape e reconstituirea poporului Israel.”
Aici, Review condamnă exact ceea ce-a făcut Miller în 1844. Spune că e lucrarea lui Satan dar atunci nu era lucrarea lui Satan și în 1844?
Într-un articol intitulat "Un fals prooroc demascat" publicat în ziarul lor din Anglia, Present Truth, din 4 Feb. 1915, ei spun:
"Una din cele mai importante caracteristici ale unui profet fals e fixarea nescripturistică a unei date pentru venirea Domnului.”
S-a spus acest lucru în acuzarea "Pastorului" C. T. Russell, care a fixat o dată pentru "sfârșitul vremurilor pentru Neamuri" în 1914. dar dacă era greșit să fixezi o dată în 1914, de ce nu era la fel de greșit s-o fixezi în 1844, cu șaizeci de ani mai devreme? Dacă era "nescripturistic" într-unul din cazuri, de ce nu era și-n celălalt?
Deși au început cu această greșeală, adventiștii condamnă acum fixarea unei date, după cum am mai spus. Referitor la cuvintele lui Cristos din Mat. 24-36; Marcu 13:33 și Fapte 1:7, ei spun:
"În ciuda cestor cuvinte, din când în când, s-au găsit unii care să fixeze date pentru venirea lui Cristos. Acest lucru duce adesea la fanatism, iar atunci când termenul trece, sufletele lor sunt cuprinse de descurajare și scepticism.” (Review and Herald, 7 Iunie 1917).
Acest lucru s-a dovedit adevărat de nenumărate ori. Dacă s-ar mai i adăugat o șingură propoziție acestei afirmații, aceasta ar fi fost completă și iată această propoziție: " Ca ilustrație a unuia din cele mai rele exemple de fixare a unei date, vezi termenul fixat de adventiști pe 22 Oct. 1844, îngrozitorul fanatism și distrugerea care au urmat.”
Dacă fixarea unei date precise dovedește că domnul Russell și alții au fost falși prooroci, de ce n-ar dovedi același lucru și pentru William Miller, Joseph Bates și doamna White? Adventiști de ziua a șaptea nu pot să condamne în mod repetat această practică la alții, fără să se condamne pe ei înșiși, deoarece și ei s-au făcut vinovați de ea, așa cum arătăm în capitolul „Ușa închisă”

În Decembrie 1844, la numai două luni după acel eșec, doamna White a început să aibă „viziuni”. În prima din ele, spune: "Dumnezeu mi-a arătat printr-o sfântă viziune” etc. I-a căutat pe adventiști dar nu i-a văzut. I s-a spus să privească mai sus. Acolo, mai sus de lume, i-a văzut pe un drum înalt ce ducea în cetate. În spatele lor strălucea o lumină plină de slavă. Era avertismentul lui Miller, făcut cu două luni în urmă. Aceia care negau această lucrare cădeau de pe drum, împreună cu "toți cei răi pe care-i respinsese Dumnezeu" ("Cuvânt către turma mică" p.14). A nega faptul că Dumnezeu era prezent în termenul din 1844 însemna că ești pierdut. Astfel, ea spune: "Deoarece bisericile au refuzat să primească mesajul primului înger [lucrarea lui Miller], ele au respins lumina din cer și au căzut din harul lui Dumnezeu " ("Scrieri timpurii" p.101).
Încercând să scuze eșecul lor din 1843, ea spune: "Am văzut că diagrama din 1843 era după cum spusese Domnul și că nu trebuie schimbată; că cifrele erau așa cum vroia Domnul; că mâna lui era deasupra și a ascuns o greșeală le unele cifre " ("Scrieri timpurii" p.64).
Aici, ea are îndrăzneala să arunce asupra lui Dumnezeului cel atotputernic responsabilitatea pentru confuzia și eșecul din 1843. Nu înseamnă asta să-l acuzi pe Dumnezeu de nebunie? Toate astea pentru a-și scuza propria lor nebunie.
Apoi adaugă: "Mișcarea adventistă din anii 1840-44 a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu.” (Tragedia veacurilor, Vol. IV., p.429).
Așa că Dumnezeu e făcut responsabil pentru toate eșecurile lor de stabilire a unui termen, atât în 1843 cât și în 1844.
Viziunile acestei fete au fost adăugate mișcării adventiste din 1844. După aceea, a început să aibă viziuni aproape în fiecare zi sau cel puțin în fiecare săptămână. Adventiștii le-au considerat în general ca fiind simple halucinații ale minții ei, cauzate de condiția slăbită a corpului și ei și a experiențelor din jur. Așa le-au privit unii din cei mai buni prieteni ai ei. Chiar și liderul White, în "Cuvânt către turma mică" (p. 22), publicată în 1847, îl citează pe unul din prietenii ei, obișnuit cu experiențele sale. Acest rate spune:
"Nu pot să afirm că viziunile sorei White erau inspirate divin, așa cum credeți voi și ea; totuși nu cred că nici unul din voi nu e sincer în ceea ce privește acest subiect. Poate c-aș putea să-mi exprim părerea fără să fac rău – fără îndoială că rezultatul va fi ori spre binele vostru, ori al meu. În același timp, admit faptul că s-ar putea să mă înșel. Cred că ceea ce credeți voi și ea că sunt viziuni de la Domnul, sunt numai reverii religioase, în care imaginația ei lucrează necontrolată, pornind de la teme de care e foarte pasionată. În timp ce e atât de absorbită de aceste reverii, uită de tot ce-i în jurul ei. Reveriile sunt de două feluri, păcătoase și religioase. Ea experimentează al doilea tip... Religia e tema ei iar reveriile ei sunt religioase. În ambele cazuri, în principal sentimentele ies la iveală din ceea ce-a învățat sau a studiat. În nici un caz nu cred că viziunile ei sunt de la diavol.”
Liderul Bates spune că primele lui impresii despre viziunile ei erau că acestea erau doar "rezultatul unei condiții debilitate prelungite a trupului său.” (aceeași lucrare p.21).
Aceste afirmații exprimă exact opinia autorului referitoare la așa-zisele viziuni ale doamnei White. După ce-am cunoscut-o bine mai mulți ani de zile, am ajuns la concluzia că aceasta era adevărata explicație a acestor presupuse revelații. Personal, am cunoscut și alte surori adventiste de ziua a șaptea care au avut viziuni asemănătoare cu ale doamnei White. Erau toate creștine devotate, fără îndoială foarte sincere, dar duse în eroare și fanatice. Pentru că n-au fost încurajate în pretenția că au aceste „daruri”, viziunile lor au încetat după o anumită vreme.
După moartea doamnei White, o soră adventistă de ziua a șaptea din Los Angeles, California, a început să aibă aceleași viziuni ca doamna White. Are chiar și adepți care acceptă aceste viziuni ca venind de la Dumnezeu. Dar oficialitățile participante la conferință le consideră false. Altă soră din Washington, D. C. are viziuni și pretinde că e succesoarea doamnei White.
Pentru o vreme, însăși doamna White s-a îndoit de veridicitatea propriilor ei viziuni. Ea spun: "Câteodată eram tentată să mă îndoiesc de propria mea experiență " (Scrieri timpurii” p.18). Apoi, după mai mulți ani, după o îndelungată experiență cu viziunile ei, spune: "Îmi sculam soțul noaptea și-i spuneam 'Mă tem c-o să devin o necredincioasă'" ("Mărturii" Vol. I., p.597). A vorbit vreodată așa vreun profet al Bibliei, orice profet adevărat al lui Dumnezeu? Dacă era într-adevăr sigură că viziunile ei erau de la Dumnezeu, n-avea de ce să se teamă că va deveni o necredincioasă. Această mărturisire ne arată că nici ea nu era sigură că viziunile ei erau de la Dumnezeu. Observați aici cum caută ajutor la soțul ei care avea o minte mult mai sănătoasă, pentru a scăpa de îndoieli. Dacă n-ar fi fost încurajarea lui permanentă, probabil că ar fi renunțat ca și ceilalți la viziunile ei. Multă lume nu știe că ani de zile a suferit de o formă gravă de epilepsie; dar e adevărat. Vezi acest subiect tratat în capitolul despre "Filosofia viziunilor ei.”

În 1846 s-a măritat cu liderul White. Acesta i-a acordat un sprijin puternic în viziunile ei. În același an, a început și liderul Joseph Bates să le sprijine. Astfel încurajată, se pare că îndoielile ei cu privire la sursa lor au dispărut. Impresia generală a vieții sale face evident faptul că era mai mult sau mai puțin sinceră în părerea ei greșită și în eroarea ei. Un studiu atent al scrierilor ei arată că în fiecare an devenea un pic mai sigură în afirmațiile sale că era inspirată, până când în final a făcut afirmația că toate propozițiile ei, chiar și cele dintr-o scrisoare, erau inspirate. Pentru o explicație suplimentară a viziunilor ei, vezi capitolul la care ne-am referit.
Bazele adventismului s-au pus în 1844. În același an s-au adăugat și viziunile doamnei White. Apoi, în 1846, s-a adăugat Sabatul. A urmat sanctuarul. Apoi cele trei mesaje. Mai târziu, reforma sănătății, îmbrăcămintea scurtă și altele. Toate acestea erau adăugate din când în când și se bazau toate pe fundația termenului din 1844. Prin urmare, toți adventiștii de ziua a șaptea, indică acest eveniment ca fiind cel mai important din toată istoria lor.
După căsătorie, doamna și domnul White i-au vizitat pe credincioșii din statele din Noua Anglie. Aceste adunări erau mici, împrăștiate și sărace. Prin urmare, amândoi au suferit multe privațiuni pentru o vreme și s-au convins să țină Sabatul, deși nu i-au acordat nici o importanță la început. El a acceptat viziunile doamnei White iar ea a acceptat să țină Sabatul. În curând, ea a acceptat toate teoriile lui referitoare la Sabat; faptul că era pecetea lui Dumnezeu, cel mai mare test al creștinismului și că trebuie ținut de la 6 PM până la 6 PM, în loc de la apus până la apus, așa cum îl țin acum. Imediat după aceea, ea a mers în rai și Isus a dus-o în Locul preasfânt, a ridicat capacul chivotului și i-a arătat tablele de piatră, pe care Sabatul strălucea cel mai tare dintre toate poruncile. ("Scrieri Timpurii" p.26). Ne întrebăm: De ce nu i-a spus Isus că ea călca sabatul în fiecare săptămână, începându-l la timpul greșit?
Primul ei copil s-a născut în August, 1847. Au ocupat o parte din casa unui frate și au închiriat mobilă. Liderul White lucra la căratul pietrelor pentru drumuri; apoi a tăiat lemne pentru cincizeci de cenți pe zi ("Mărturii pentru biserică" Vol. I., p.82). Din acest lucru reiese că nu era un om cu influență printre adventiști. Viziunile soției lui erau discreditate în general. În 1848 au vizitat diferite locuri din Noua Anglie. Au Fost și în New York-ul de vest, unde au întâlnit câțiva adventiști.
În 1849, Liderul White a început să publice primul său ziar, Present Truth. Câteva numere erau tipărite într-un loc, altele în altul, timp de doi ani.
În 1850, la Paris, Me., a scos primul număr al revistei Review and Herald. În 1852 s-au mutat la Rochester, N. Y. Aici, el a deschis o mică tipografie. În 1853 s-au îndreptat spre est, în Michigan, unde au găsit frați împrăștiați; apoi au vizitat Wisconsin. În 1855 și-au mutat biroul în Battle Creek, Mich. Acesta a rămas sediul denominației timp de vreo cincizeci de ani. Cu timpul, au fost construite aici mari clădiri, o tipografie mare, marele sanatoriu, colegiul, cortul, etc. Acestea au fost zilele de armonie și prosperitate materială. Acestea au fost zilele când eram cunoscut printre ei și i-am ajutat să construiască toate aceste instituții. În cele din urmă, Dr. Kellogg și doamna White s-au despărțit iar sanatoriul, împreună cu el s-au separat de denominație. Apoi, sediul a fost mutat în Washington, D. C., în 1903.
După ce-au locuit în Battle Creek în 1855, în următorii douăzeci și cinci de ani, doamna White a călătorit și a lucrat, fie cu soțul ei, fie cu un alt ajutor eficient, în multe state, din Maine până în California. Influența ei asupra poporului ei era acum stabilită și supremă. Nimeni nu îndrăznea s pună la îndoială autoritatea sau inspirația ei. Aproape în fiecare an, oameni mai mult sau mai puțin importanți se retrăgeau din cauza necredinței în „mărturiile” ei, așa cum le numeau ei acum. Dar marea majoritate îi rămânea credincioasă.
În August, 1881 a murit soțul ei. A fost într-adevăr o binecuvântare pentru ea. Își pierduse mult influența în biserică și alți oameni se aflau în poziții înalte. A început să fie influențată mai mut de ei decât de el. Acest lucru îl îngrijora. A încercat s mă atragă de partea lui ca să frângă această influență asupra ei. Mi-a scris că vom merge amândoi la Comitetul Conferinței generale și-i vom da jos din pozițiile lor, înlăturând astfel influența lor crescândă asupra ei. Iată scrisoarea pe care mi-a scris-o cu două luni înainte de a muri:
Battle Creek, 24 Mai [1881].
Frate Canright: Revista Review va spune planurile noastre. Ne bazăm pe tine să ne ajuți... Sperăm că te vei alătura eforturilor noastre. Vom încerca să te aducem la Wisconsin, ca să poți merge ici și colo... Sper c vom reuși ce ne-am propus și să putem lucra împreună... Frații Butler și Haskell au o influență asupra ei pe care sper s-o frângem. Aproape c-a distrus-o. Oamenii noștri nu trebuie să-i sprijine pe acești bărbați să facă ceea ce-au făcut până acum... E vremea să facem o schimbare în pozițiile Conferinței generale. Cred că dacă suntem sinceri și credincioși, Domnul va fi mulțumit să-i numim pe doi din membrii consiliului.
 (Semnat) James White.

Cam în același timp, se spune că fratele Liderul White i-a reproșat liderului Butler: "Tu și Haskell i-ați sucit mințile soției mele și mă duc acasă să-i bag mințile în cap.”
Când eram împreună, făcea mai mult decât planurile menționate în această scrisoare. Dar a murit brusc, pe 6 august. Cuvintele lui demonstrează că soția lui era influențată de alții în viziunile ei. Toată viața făcuse el însuși acest lucru. Deoarece acești doi oameni îi erau adversari, se temea de influența pe care o aveau asupra ei atunci când erau împreună așa cum plănuiseră ea și ei. Așa că m-a îndemnat s merg cu el și cu soția lui pentru a face o echipă puternică și astfel s-o țină lângă el și departe de ei.
Așa stăteau lucrurile la moartea lui. După câteva zile, liderul Butler mi-a spus că moartea liderului White era providențială pentru a salva biserica de la o ruptură. Acest lucru l-a lăsat pe Butler la conducere încă câțiva ani. În cele din urmă, el și doamna White s-au certat iar el s-a retras la o mică fermă din Florida, păstrând tăcerea timp de mai mulți ani. I-a spus că poate să fac ce vrea, iar el va face ce vrea el. Toată lumea spunea că-și pierduse încrederea în "mărturiile" ei. Faptul că a renunțat la lucrare un timp așa de îndelungat e o dovadă a acestui lucru. Îi făcuse o „mărturie” severă care nu i-a plăcut.
Liderul White nu era un om literat, nici un cititor al cărților, un erudit sau un teolog. Nu înțelegea nici ebraica, nici greaca, nici latina, citea numai versiunea engleză obișnuită a Bibliei și consulta traducerile foarte rar. Era un om de afaceri, cu o mare capacitate de a încheia afaceri, și era un lider înnăscut. Studiul și lucrarea sa erau devotate în mare parte construcției de instituții de afaceri, cum ar fi editurile, sanatoriul, colegiul, organizării de conferințe generale și locale și finanțelor. În aceste domenii a avut succes. Dar realizările sale literare erau într-adevăr slabe. În comparație cu marii reformatori ca Luther, Melancthon, Wesley și alții, era un ratat. A mers la liceu doar douăzeci și nouă de săptămâni și a învățat atât cât să poată preda la o școală de la țară. Deși a publicat și a editat ziare timp de treizeci de ani, n-a scris nici o critică, nici un comentariu, nici o carte pe vreun subiect doctrinar. A publicat două cărți legate: "Schițe din viață" o povestire simplă a vieții lui și a soției lui și "Viața unui morar" luată aproape în întregime de la alt autor. Își trăgea cunoștințele din observații și din conversația cu liderii care erau studenți. Acestora le dădea de studiat toate subiectele doctrinare ce necesitau studiu, iar apoi se folosea de ele. Nici el, nici soția lui n-au dat naștere vreodată la o doctrină a adventiștilor de ziua a șaptea. Au primit de la Miller doctrina celei de-a doua veniri, iar toate datele profetice le-au acceptat așa cum le aranjase el. De la Bates, au luat sabatul și ora nescripturistică de 6 PM pentru începutul și sfârșitul lui. S-au luat apoi după J. N. Andrews și au trecut la ora apusului. De la liderul O. R. L. Crosier au luat teoria sanctuarului din cer, iar acesta a renegat-o mai târziu. Mai târziu, au acceptat de la Andrews teoria celor trei mesaje și a fiarei cu două coarne, așa cum e aplicată în Statele Unite. De la adventiștii de ziua întâi au luat teoria despre somnul celor morți, iar apoi s-au despărțit de aceștia și au avut multe controverse urâte cu ei.
De la acest autor au acceptat trei idei de importanță vitală pentru succesul lor financiar. La începutul lucrării sale, liderul White a instituit ceea ce el numea "bunăvoință sistematică". Fiecare persoană era rugată să scrie într-un registru toate proprietățile sale și valoarea lor și să plătească pentru fiecare dolar, indiferent dacă proprietatea producea ceva sau nu. La început de an, li se cerea tuturora să-și ia un angajament cu cât vor da în fiecare săptămână. Aceasta nu e zeciuiala. Nimeni nu poate spune cu un an înainte ce o să aibă, nici dacă o să mai trăiască până atunci.
Acest plan era susținut cu putere de doamna White în primul volum al "Mărturiilor către biserică.” Ea spune: "Planul bunăvoinței sistematice Îi este plăcut lui Dumnezeu... Dumnezeu Își conduce poporul după planul bunăvoinței sistematice" (p. 190, 191).”bunăvoința sistematică vi se pare inutilă; dar treceți cu vederea faptul că își are originea la Dumnezeu, a Cărui înțelepciune nu dă greș. El a lăsat acest plan.” (p. 545).
Deci Dumnezeu a lăsat acest plan! Atunci trebuia să funcționeze dar a eșuat. Ei recunosc acest lucru în Lake Union Herald din 24 Feb. 1915, spunând: "Banii se numeau bunăvoință sistematică dar metoda nu s-a dovedit satisfăcătoare și am renunțat la ea după doi ani de încercări [cam cincisprezece ani] și, în locul ei, am introdus zeciuiala după venitul fiecăruia.”
Da, eu am fost acela care a făcut schimbarea. În iarna dintre 1875-6, liderul White mi-a cerut s vizitez toate bisericile din Michigan și să le pun la punct finanțele, care erau în stare proastă. I-am găsit descurajați, în urmă cu angajamentele lor și nemulțumiți de planul bunăvoinței sistematice. După ce am analizat problema, am renunțat la tot planul și am cerut bisericilor să adopte planul de zeciuială, așa cum e practicat de această biserică de atunci încoace. Toți au fost mulțumiți și situația financiară s-a îmbunătățit mult. M-am dus la Battle Creek și i-am expus noul plan liderului White. L-a acceptat imediat și s-a făcut o schimbare generală.

Atunci, celălalt plan era lăsat de Dumnezeu? Era El mulțumit de el? Și-i spusese El doamnei White să facă această afirmație? Nu; soțul ei îl inventase iar ea l-a sprijinit. Asta-i tot. După aceea, ea a sprijinit cu aceeași convingere zeciuiala propusă de mine. Era planul meu mai bun decât al Domnului? Acesta e un exemplu cinstit al modului în care doamna White sprijinea ceea ce alții studiau, dar despre care ea n-avea nici măcar habar, așa cum pretindea.

În același timp, am văzut că bisericile neglijau cina Domnului, în multe cazuri timp de ani de zile și nici nu exista un timp fixat pentru rezolvare a treburilor. Așa că am introdus în toate bisericile pe unde mergeam un plan de a ține întâlniri regulate semestriale, de patru ori pe an, pentru rezolvarea tuturor problemelor. Și aceasta a fost adoptat și pus în practică de denominație de atunci încoace. Până în 1877, nu se strângea nici un ban în bisericile lor de Sabat, nici pentru Școlile de Sabat măcar. Era un sacrilegiu să strângi bani de Sabat. Dar în Danvers, Mass., am călcat acest obicei și am făcut prima colectă de Sabat, pe 18 aug. 1877. A ieșit bine. M-am dus la Battle Creek și i-am expus planul liderului White și soției lui care l-au aprobat imediat. De atunci a fost adoptat de toată denominația și a adus sute de mii de dolari în trezoreria lor. Și acest lucru ilustrează cum doamna White pur și simplu sprijinea ideile studiate de ceilalți
Astfel, în Review and Herald din 7 septembrie 1916, se spune: ”Aceste pasaje vor arata clar ca acest mijloc(d-na White) a fost foarte util pentru a confirma credincioșilor concluziile pe care le-au tras din studiul Scripturii.”
Exact. D-na White pur și simplu a venit după aceea și a „confirmat” ce au studiat alții și asta-i tot ce a făcut vreodată. În Lake Union Herald din 1 noiembrie 1916 apare alta dovada a acestui fapt. Se spune cum un frate (Wayne), cu 10 ani in urma, a lucrat la un plan pentru a strânge fonduri misionare prin vânzarea a ceea ce ei numesc ziare „de strângere a recoltei”. S-a dovedit a fi un mare succes. E acum unul din planurile lor stabilite de strângere de fonduri. După ce d-l Wayne a făcut din asta un succes, d-na White a venit și a sprijinit ideea lui. Ziarul spune: ”La putina vreme după ce a început planul, d-na White i-a scris fratelui Wayne despre bucuria pe care i-a dat-o Dumnezeu cu privire la acest plan, susținându-l cu putere și spunând ca e in armonie cu mintea Domnului”. Aceeași veche poveste. Cineva concepe un plan de succes, apoi d-na White are o revelație cu privire la el. În capul ei, Domnul era întotdeauna in urma cu instrucțiunile!
Cea mai importanta parte a lucrării lor e pe departe circulația publicațiilor lor. În Marturii, volumul 9, pagina 65, d-na White spune: ”În noaptea de 2 martie 1907, mi s-au revelat multe lucruri referitoare la valoarea publicațiilor noastre”, și la puținul efort făcut pentru răspândirea lor. Ce a produs aceasta revelație? Pe aceeași pagina ea spune: ”Mi-am petrecut după-amiaza de 2 martie sfătuindu-mă cu fratele și sora S. N. Haskell.”

Urmează doua pagini in care spune de povara pe care o avea Haskell referitoare la acest subiect și de planurile lui pentru a avansa lucrarea. Haskell ii umpluse mintea cu ideile și planurile lui, iar noaptea următoare a avut un somn agitat cu o „viziune” care susținea cu putere planurile lui Haskell. Așa a fost de la început pana la sfârșit.

Așa au fost de folos bisericii revelațiile ei. Intr-adevăr, ei pretind ca n-ar fi reușit fără „revelațiile” ei. Liderii mergeau înainte și studiau doctrine și planuri, iar ea venea după aceea cu o „revelație divina”, susținând fiecare plan. Astfel, fiecare din ele era inspirat divin. Nu pot menționa o singura acțiune care să nu fi avut loc așa.

Sa ne uitam la Tractatul și Societatea lor misionară. Liderul Haskell a început-o. Apoi a preluat-o d-na White și a susținut-o. Doctorul Kellogg promova cu putere lucrarea misionară medicală. D-na White venea apoi și susținea cu putere aceste lucrări.

Fiecare mișcare făcută a urmat același traseu.

Aceste ilustrații demonstrează faptul ca a fost condusa de bărbați, nu de Dumnezeu, in mărturiile ei. Liderii spun tocmai invers, ca ea a condus toate acțiunile, ceea ce este absolut fals. Fac asta ca sa-i laude mărturiile și să le folosească pentru a-și împlini planurile.

Niciodată in istorie, de la Adam pana azi, n-a ales Dumnezeu un bărbat sau o femeie needucați sa fie lider in vreo criza sau reforma a bisericii.”Moise a invitat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte”(Fapte 7:22). Ezra „era un cărturar iscusit în Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel”(Ezra 7:6). Era un prieten de încredere al împăratului. Neemia era paharnicul regelui și avea o mare autoritate(Neemia 2:1). Agripa i-a spus lui Pavel „Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie!” (Fapte 26:24). Biserica creștina îi datorează mai mult lui Pavel decât tuturor apostolilor la un loc. Era marele lider educat al bisericii primare. În marea Reforma de la începutul Protestantismului, toți reformatorii erau printre cei mai învățați oameni ai vremii, oameni care aveau o mare influenta asupra conducătorilor și maselor. Așa au fost Luther, Melancthon, Erasmus, Zwingli, Knox și alții.

John Wesley, marele reformator englez, părintele metodismului, provenea dintr-o familie regala, absolvise la Oxford, Londra, cel mai înalt centru educațional din lumea engleza. Era un om cu o influenta uriașă și un învățat cu experiență. Lucrările sale in proza cuprind șapte volume, pe lângă numeroase imnuri; „Note asupra Noului Testament” etc..
D-na White nu avea nici una dintre calitățile unui mare reformator. Cărțile ei de interes general au plagiat in mare parte alți autori și au fost șlefuite de asistenții ei. Vezi capitolul referitor la plagiatul ei. N-a avut nici cea mai mica influenta asupra conducătorilor sau a publicului in general, așa cum au avut alți reformatori de la Moise la Wesley. Inoculase in oamenii ei un spirit atât de sectar și de ostil altor biserici, încât și acasă și pe terenul de misiune, ei sunt priviți ca obstacole in lucrarea creștina. După aproape 70 de ani de testare, d-na White a fost privita de către întreaga creștinătate ca un fals învățător și spunând aceasta ne referim la cei mai inteligenți, devotați și mai onești lucrători creștini ai acestei generații. D-l Moody, un avocat onest al doctrinei celei de a doua veniri a lui Cristos, a condamnat toata mișcarea lor. Toate acestea trebuie sa aibă un motiv întemeiat.
Anul 1846 a marcat o cotitura in viata ei. Pe 30 august in acel an s-a căsătorit cu liderul James White. Era cu sase ani mai mare ca ea, arătos și puternic și mult mai educat. Era o fata bolnăvicioasa de numai 19 ani, fără nici un ban. Anii care au urmat dovedesc că liderul White era un om de afaceri viclean și întrevăzător, cu o voință puternică, dominantă, un lider înnăscut. Intr-o lucrare intitulata „Viziunea d-nei White” (pagina 25, 26), E. p.Woodward, la Portland, Me., ne oferă următoarele informații cu privire la starea relativa a puterii mentale a d-lui și d-nei White: ”Iată această fată impresionabilă, religioasă până la extreme, cu nervii slăbiți și zdruncinați de circumstanțele din copilărie, trecând prin prima mare schimbare fiziologică și psihologică din viata ei, venind in contact direct cu aceasta minte dominanta-și asta într-o vreme când chiar și aerul era supraîncărcat cu exaltare religioasă, agravată de dezamăgire amară și deznădăjduită”.

E ușor de văzut ce influenta avea aceasta minte puternică și dominantă asupra fetei aceleia fragile. În anii ce au urmat, nu era nevoie sa faci parte din familie de multa vreme ca sa vezi că voința lui era suprema și că ea trebuia mereu sa i se supună. Adesea l-au auzit vorbindu-i dur, in timp ce ea nu se apăra deloc.

Liderul J. N. Andrews mi-a spus că odată a auzit-o pe d-na White citind o mărturie blânda de dojană adresată soțului ei. El i-a spus: ”Ellen, da-mi asta”. Ea l-a ascultat, iar el a luat-o și a aruncat-o in foc!

Totuși Liderul White a putut vedea imediat că ar avea un mare avantaj dacă ar avea susținerea divină pentru toate planurile lui; de aceea a susținut toate viziunile ei de la început până la sfârșit; nu tolera că cineva sa se îndoiască de veridicitatea lor, deși chiar el nu le respecta prea mult când îl dojeneau pe el. În prima publicație scoasa de el „Un cuvânt către mica turma”(1847, pagina13) aducea argumente in favoare viziunilor din ultimele zile. Prin urmare, chiar de la început, d-na White a avut influenta și încurajarea soțului ei pentru a crede că viziunile ei erau de la Dumnezeu. Acest lucru i-a ajutat credința slaba.

În același an(1846), E. Bates s-a alăturat viziunilor ei. Era un om cu mult mai multa influenta decât liderul White sau decât soția lui. Era el însuși un visător, vizionar, ce se încredea in vise și viziuni. El spune: ”Am cerut un vis, viziune sau orice altceva care era după voia Lui și-mi dea instrucțiuni. Următorul lucru, după câte îmi amintesc eu, a fost următorul vis”Experiența trecuta și prezenta”, pagina 75, 1848. Fiind el însuși un vizionar, a îmbrățișat imediat viziunile d-nei White. Era primul om cu influență care făcea acest lucru. Aceasta a încurajat-o mult pe d-na White și i-a sporit influenta.
În același timp, liderul Bates îi presa pe d-na White și soțul ei sa tina Sabatul. Deși la început nu i-au dat nici o importanta, au acceptat.
Însăși d-na White dă un exemplu despre modul în care mărturiile ei veneau la cererea oficialităților care aveau nevoie de ele. În 1867, era făcut planul primei clădiri a institutului pentru Reforma sănătății (Sanatoriul), apoi a fost construit la Battle Creek, Mich. Liderul White era bolnav și departe de casa. Așa că liderul Loughbarough și alții au continuat munca. Era nevoie de bani. Ca de obicei s-au dus la d-na White și i-au cerut o mărturie pentru frați pentru a face donații.”Viziunea” a venit la cerere. Iată câteva rânduri: ”Am văzut că poporul lui Dumnezeu era chemat la o lucrare vrednică-oamenii noștri trebuie sa aibă propria lor instituție și mai ales acei, care au mijloacele trebuie sa investească in aceasta lucrare”(Marturii pentru biserică, volumul 1, pagina 492-494). Pe câteva pagini, îi îndemna pe frați să facă donații pentru a ridica clădirea. Ea spune mereu: ”Mi s-a arătat aceasta”-o revelație clară, inspirată de Dumnezeu. Așa că au venit și banii. Eu însumi am dat 25$ și am ai azi certificatul.
Clădirea a fost începută, apoi primul etaj, până când s-a întors liderul White. Era furios pentru că n-o plănuise și n-o comandase el. trebuia dărâmata toată - piatră cu piatră. Apoi a ridicat-o in alt fel, cu o pierdere de 11. 000$ din banii Domnului!
Aceasta i-a îngreunat treaba d-nei White. I-a cerut altă mărturie care s-o nege pe prima. A trebuit să se supună cu umilință și a făcut-o. Iată mărturia ei: ”Ceea ce a apărut în mărturia nr. 11 cu privire la institutul pentru sănătate nu trebuia sa fie transmis până când nu eram în stare să scriu tot ce-am văzut cu privire la el…Ei (oficialitățile de la Battle Creek) mi-au scris că era nevoie imediat de influența mărturiei mele referitoare la institut pentru a-i mișca pe toți. În aceste circumstanțe am renunțat în favoarea judecății altora și am scris ce a apărut in nr. 11 referitor la institutul de sănătate…am greșit făcând acest lucru”(Id., pagina 563).
Acest lucru dovedește că d-na White era influențată de oficialități pentru a scrie o mărturie după cum vroiau ei, pentru a obține bani. Apoi la cererea liderului White, ea scrie altă mărturie, mărturisind că prima era greșită!
I-a dat Domnul acea mărturie? A greșit El? Cum i s-a „arătat” ceea ce spune ca a „văzut”? Vedem aici influenta dominanta pe care soțul ei o avea asupra ei. S-a răzgândit pentru a-i face pe plac, ca el să fie stăpânul lucrurilor.
Referindu-se la aceasta tranzacție, Dr. J. V. Kellogg, in răspunsul adresat unei comisii de ancheta, spunea: ”Era o infamie, o crimă să dărâme clădirea fără nici un alt motiv decât faptul că n-a fost consultat James White”. Dar prin mărturiile ei, d-na White a sfințit totul.
După moartea soțului ei in 1881, d-na White a muncit mult in Europa in compania mai multor lideri. A vizitat Anglia, Germania, Franța, Elveția, Italia și Olanda; acolo unde lucrarea lor era încă la început. Influența ei manifestată prin sprijinul acordat lucrării le dădea avânt lucrătorilor. A rămas acolo doi ani.
Întoarsă în America, a muncit aici ca de obicei până în 1891, când a plecat in Australia. A rămas acolo cinci ani, vizitând diferite colonii, încurajând și dând avânt lucrătorilor de acolo. Acolo a scris mult. Tot acolo „autoritatea ei divina” a fost foarte valoroasă în sprijinirea planurilor și operațiunilor lucrătorilor.
În 1900, în vârstă de 73 de ani, s-a întors în S. U. A., încă în plină putere. În 1901, a făcut o călătorie prin statele din sud, vizitând locurile unde fusese începuta lucrarea. A participat și la conferința generală din acel an.
Cam în același timp a avut loc o mare revoltă și o ruptură în lucrarea de la sediul central din Battle Creek, Mich, unde se aflau cele mai mari și mai importante instituții ale lor. Dr. J. h. Kellogg, conducătorul sanatoriului de acolo, era un om influent cu mulți prieteni. D-na White a încercat să-l conducă așa cum făcuse cu alții. Dar era prea puternic pentru ea. Așa că l-a denunțat în termeni necruțători. Rezultatul a fost că sanatoriul cu un număr mare de oameni influenți a ieșit din denominație. Apoi d-na White a cerut ca sediul central al denominației sa fie mutat din acel oraș rebel.
În 1902 sanatoriul și editura lor mare din Battle Creek au fost arse. Rămâne o enigmă dacă a fost un accident, providența sau altceva.
La început d-na White spunea despre foc ca a fost misterios și interzicea oricui sa explice.
Intr-o mărturie din 20 februarie 1902, imediat după incendiul sanatoriului, a spus: ”Nimeni sa nu încerce sa explice de ce s-a întâmplat această calamitate… Nimeni sa nu încerce sa explice această providență misterioasă”. Dar mai târziu, în 1903, a numit aceste focuri „judecăți” și i-a certat pe frați pentru ca n-au încercat sa le afle înțelesul. Spunea: ”În calamitățile care au căzut asupra instituțiilor noastre din Battle Creek am avut un avertisment din partea lui Dumnezeu. Sa nu trecem peste el cu nebăgare de seamă fără sa încercam sa-i înțelegem rostul. Dumnezeu n-ar fi permis ca instituțiile noastre sa ia foc fără motiv. O sa treceți peste providența lui Dumnezeu fără sa înțelegeți ce înseamnă, Dumnezeu vrea sa cercetam acest lucru”, („Marturii speciale”, seria B, nr. 6, pagina 6, 11, 33).
În 1905 următoarea lor mare editura din Mountain View, Cal., aflata la 55 mile la sud de San Francisco, a fost distrusa de cutremurul din acel an. A fost ridicata o noua clădire. Dar anul următor și aceasta a fost distrusă de foc. Cele mai mari pierderi le-a avut însăși d-na White care plătise mii de dolari unui artist din New York pentru a reilustra unele dintre cărțile ei mai mari, ce fuseseră lăsate afară neatent și au fost complet distruse. După aceasta d-na White a avut puține de spus despre aceste focuri care erau „judecăți” ale lui Dumnezeu. Fulgerul lovise prea aproape de ea de data aceasta.
Pe 24 aprilie 1911, editura lor din noul cartier general din Washington DC a suferit un foc, unde s-au pierdut 28. 000$. Oriunde mergeau, focurile îi urmăreau.
După reconstrucția sanatoriului din Battle Creek liderii, susținuți de d-na White, au încercat sa slăbească controlul Dr. Kellogg și să-l aducă sub control ecleziastic. Ea spunea: ”Frații noștri lideri, bărbați din poziții oficiale, vor examina statutul sanatoriului din Battle Creek pentru a vedea daca Dumnezeul din ceruri poate sa-l ia in control”, („Marturii speciale”, seria B, nr. 6, pagina 33). Dar frații lideri au decis ca Dumnezeu nu putea prelua controlul și au renunțat. Atunci d-na White a prezis mai multe judecăți asupra orașului sortit pieirii, dar nu s-a împlinit nici una.

Susținuți de mărturiile ei, liderii au început o campanie îndârjită pentru a-l zdrobi pe Dr. Kellogg.

Într-o întâlnire a consiliului, liderul A. G. Daniells, președintele conferințelor generale a spus: ”Dr. Kellogg are o voință de fier ce trebuie frântă.”. Aceasta e o dovada a spiritului in care acționau și ei și ea. Daca nu puteau conduce, erau gata sa zdrobească oameni, sa le frângă voința și sa atragă judecăți asupra lor. Dar in acest caz eforturile lor au eșuat. Pur și simplu l-au pierdut pe Dr. Kellogg, cel mai capabil și mai cunoscut doctor al lor și cel mai mare și mai bine echipat sanatoriu pe care geniul și efortul neobosit al doctorului Kellogg îl ridicaseră.
Mai mulți ani, d-na White a rămas in California, vizitând lucrarea din diferite locuri, dar a petrecut mult timp scriind.
În 1905 a participat la conferința generală din Washington DC. După aceea s-a întors in California. Aici a scris următoarele: ”În timp ce eram la Loma Linda, Cal, pe 16 aprilie 1906, am avut o viziune minunata”(Soluția din viata d-nei Ellen White, Pagina 407, ediția 1915). Stătea pe o ridicătura lângă un înger. A văzut clădiri mari prăbușindu-se, multă distrugere și a auzit țipetele celor ce mureau.”Îngerii distrugători ai lui Dumnezeu erau la lucru”, spunea ea. După două zile, 18 aprilie, un mare cutremur a avut loc in San Francisco, chiar așa cum văzuse ea! Dar când a spus despre acest avertisment? După multe zile de la căderea orașului! La pagina 409 din aceeași carte, spune: ”Mi-a luat multe zile sa scriu o parte ceea ce mi s-a revelat in acele doua nopți”; observați: n-a spus ce i-a arătat îngerul decât după ce a avut loc evenimentul. De ce nu i-a spus îngerul despre ce oraș era vorba și când avea sa se întâmple? De ce n-a spus a doua zi? Evident ca „viziunea aceea nocturna” era un gând posterior, când era sigur sa-l exprime. Dar a „mers” la oamenii ei. După eșecurile din primii câțiva ani, era precaută în pronuntarea datelor și locurilor pana ce evenimentele aveau loc.
Acest cutremur atât de apropiat a speriat-o. Așa că a scris imediat: ”Ieșiți din orașe, ieșiți din orașe, acesta e mesajul pe care mi l-a dat Domnul”(aceeași pagină).
În 1909, d-na White a vizitat din nou Washingtonul, unde a luat parte foarte activă la conferință, deși avea 81 de ani.
La întoarcerea ei in California a luat parte la întâlniri in diferite locuri, vorbind ca de obicei.
În timpul celor sase ani de viata rămași, a fost prea slăbită pentru a călători, așa ca și-a petrecut timpul scriind cărți, cu ajutorul câtorva oameni. E cunoscut faptul ca mai mulți ani de zile nu d-na White, ci asistenții ei au strâns, aranjat și scris cea mai mare parte a materialului pentru cărțile ei cele mai mari și mai importante. Ea doar ii supraveghea. Biograful ei mărturisește acest lucru. El spune: ”Își găsea timp pentru a supraveghea revizuirea <>”(pagina434, aceeași carte ca mai sus). Prin urmare, in mare parte aceste cărți erau produse de alții, „supravegheați” de ea. Erau și acești asistenți, inspirați? Aceste cărți sunt acceptate acum de adepții ei ca infailibile, toate inspirate de Dumnezeu!
Suntem informați de rudele ei apropiate ca in timpul ultimilor ani din viata, când se pregăteau aceste cărți importante, adesea nu-și cunoștea cei mai apropiați prieteni, nici cei mai apropiați colaboratori pe care-i vedea aproape zilnic.
Când a încercat sa vorbească in biserica de acasă, se repeta întruna și trebuia sa i se spună unde sa se oprească. Nici una din aceste slăbiciuni nu apare in lucrările ei pregătite in acel timp, deoarece la fel ca lucrările dinainte, au fost pregătite de alții. Cu siguranță „supravegherea” ei nu era prea mare in starea mintii ei la acea vreme.
În cele din urma a avut loc un accident fatal, o cădere in casa ei, pe 13 februarie 1915, care a dus la moartea ei pe 16 iulie 1915, la vârstă de aproape 88 de ani.
De la moartea ei, liderii au înălțat-o pe ea și „mărturiile’ ei mai mult ca înainte. I-au îndemnat pe toți membrii lor sa cumpere toate operele ei. Pe ultima pagina a uneia din foile semestriale a scolii de Sabat din 1915, spuneau: ”Scrierile complete ale d-nei White pot fi obținute acum in schimbul unei sume care le aduce in fiecare casa.” Și suma modesta pentru un set in pânză este 18. 60$, in piele 26. 00$-mult mai scumpa decât o Biblie buna.
Și care a fost efectul general al „mărturiilor” ei? Au avut tendința de a crea in adepții ei un duh de spionaj, vânare a greșelilor, critică și judecată. De asemenea a provocat in toți membrii un spirit îngust și ostil față de toate celelalte biserici, spirit care nu le permitea sa coopereze cu alți creștini in nici o lucrare evanghelica. Intr-adevăr folosesc orice mijloc pentru a face prozeliți. Pentru ei, toate celelalte biserici reprezintă Babilonul căzut deoarece au refuzat sa fie de partea lui Miller. În „Scrieri timpurii”(supliment, pagina 37), d-na White spune: ”Am văzut ca nici cei tineri, nici cei bătrâni nu trebuie sa ia parte la întâlnirile lor”. Nici nu-i de mirare ca adepții ei sunt înguști la minte, bigoți și exclusiviști.
În numărul de deces al Review and Herald din 5 august 1915, publicat imediat după moartea ei, liderul M. C. Wilcox spunea: „Inima ei era plina de mila pentru cei din marile denominații protestante care nu puteau vedea ce văzuse ea”.
Citatul de mai sus neaga acest lucru, iar vederile asupra „ușii închise” pe care le-a susținut ani de zile, înlăturau „marile denominații protestante” din mila lui Dumnezeu.
Dar ea le-a aplica termenul de”Babilon” căzut până la moarte.
Toata energia vieții ei era dedicată construirii unei secte și promulgării unor vederi înguste, sectare. A ridicat un zid înalt de separare între adepții ei și ceilalți credincioși in Cristos. Era egoistă și câteodată mândră. Scrierile către oamenii ei sunt pline de referințe la ea însăși, starea proasta a sănătății ei și cum se ridica adesea din patul de suferință pentru a participa la întâlniri. Scopul evident era sa stârnească mila și sa-i facă pe adepții ei s-o privească drept un subiect special al providenței lui Dumnezeu.
În ceea ce privește pretențiile ei îndrăznețe, iată un exemplu: „Pot dovedi ca am fost mult mai devotată lucrării decât oricine altcineva”(Marturii, volumul1, pagina 581), vezi proverbe 27:2.
Susținând reformele, fanatică din natură, era predispusă părerilor extreme pe care, deși atunci bazate pe revelații divine, a fost obligată mai târziu sa le abandoneze sau sa le modifice.
Era sociabilă și plăcută cu prietenii. Dar nu tolera chestionarea autorității sale sau orice îndoială asupra inspirației sale. Amândouă îi produceau o manie instantanee.
Admite ca a umblat la mesajele pe care spune ca Dumnezeu le-a dat pentru alții și niciodată nu pare sigură ca ceea ce a scris e corect. La început spunea: „Când sunt obligată sa spun mesajul, adesea îl îndulcesc și-l fac sa pară cât se poate de favorabil pentru fiecare…era greu sa transmit mărturiile dure și sfâșietoare pe care mi le dădea Dumnezeu”(Marturii, volumul 1, pagina73).
În Mărturii, volumul 5, pagina 19, ea neagă ca ar fi făcut acest lucru. Ea spune: „ Nu retrag nimic. Nu îndulcesc nimic ca sa se potrivească ideilor lor sau ca sa le scuz defectele de caracter”.
Mai târziu, când a prin curaj și a devenit mai severă în lucrarea ei, spune că Dumnezeu ar fi fost de acord dacă „ar fi fost mai fermă și mai severă”. (Vol. I, p.318)
Dar, în final, în 1901, spune: „Am scris câteva lucruri foarte directe... se poate să i scris prea dur” („Un răspuns”de Dr. Charles E. Stewart, pg. 54) Atunci, când a scris ceva corect? Și ce-o să spunem despre un profet care îndrăznește să schimbe mesajele lui Dumnezeu? După cum arată ea însăși, avea tendința să ie tăioasă și severă.
În comentariile asupra vieții ei, liderul Wilcox mai spune: ” Doamna White încerca să-i facă pe oameni să se uite la Dumnezeu pentru călăuzire; în concluzie, nu la ea sau la alt om.” Aceasta e o minciună. Îi învăța pe oamenii ei să privească mereu la ea pentru călăuzire și îndrumare în fiecare acțiune și detaliu din viață. Nici nu putea fi altfel când pretindea că toate scrierile ei erau inspirate divin și că era mesagerul special al lui Dumnezeu pentru această vreme.
Liderul White spunea: ”Doamna White n-a pretins, nici nu și-a asumat conducerea acestor oameni”. Adevărul e altul. Le-a făcut pe amândouă. Cele mai înalte oficialități din denominație i se supuneau ca și papei de la Roma din evul mediu. Puterea și influența ei în biserică au crescut până au devenit supreme. Numea și destituia președinți ai conferinței doar cu un cuvânt sau o semnătură. Numea oamenii care trebuiau să ocupe sau nu anumite poziții. Spunea unde trebuia cumpărat teren și construit și unde nu. Dacă spunea: Mergeți înainte, nimeni din toată denominația nu îndrăznea s-o contrazică, deși acest lucru însemna pierderea a mii de dolari.

Același autor a spus că mărturiile ei nu erau „ciomege sau pumnale care să distrugă suflete”. Și aceasta e o minciună căci multe mărturii au fost cerute, scrise și folosite în cest fel. Pe măsură ce cititorul avansează în capitolele acestei cărți, de multe ori va fi impresionat de aceste caracteristici dominante ale vieții ei, amestecate cu zelul fără margini și natura ei intens religioasă.

În final, în 1911, la numai patru ani înainte de moarte, după cum am mai spus, a fost făcută pretenția de infailibilitate pentru doamna White și scrierile ei. Era apogeul logic al pretențiilor ce fuseseră făcute despre ea și pe care le făcuse ea însăși. Publicația care făcea această afirmație scria pentru a-i reduce a tăcere pe ereticii și apostații de la credință. Nici pentru Papa de la Roma nu s-a făcut o pretenție mai mare. La fel ca pretenția de infailibilitate a Papei, făcută târziu în istoria biserici catolice, pretenția similară despre doamna White venea a sfârșitul vieții ei. Ambele sunt la fel de îndrăznețe. După cât se știe, n-a renegat niciodată pretenția aceasta, până la moarte. Fiul ei, liderul W. C. White o susține. Dar persoanele inteligente, care gândesc, au realizat că doamna White a făcut greșeli, că foarte adesea era influențată de o persoană împotriva alteia, că-și lua informațiile de la oameni nu de la Dumnezeu. Cazurile erau așa de care și de multe că nu mai există nici o îndoială. Atunci, aceste persoane trebuie ori să fie de acord în ceea ce nu credeau sau aveau îndoieli ori să se revolte și să părăsească denominația. Prin urmare, mulți au plecat de –a lungul anilor în timp ce alții și-au înghițit îndoielile și au rămas.

Putem umple pagini întregi cu numele pastorilor, editorilor, învățătorilor, doctorilor și misionarilor care au părăsit biserica din cauză că n-au crezut în inspirația scrierilor doamnei White. Referitor la membrii laici, numărul lor e foarte mare și crește rapid. Biserici întregi au plecat. Cea mai urâtă caracteristică este că cei mai mulți din aceia care au avut odată credință în doamna White și au pierdut-o, pierd și încrederea în religie. Acesta e unul din rezultatele triste dar inevitabile ale sectelor fondate pe un asemenea fanatism. De aceea există atâția necredincioși în țările care au fost odată catolice. Pierzându-și credința în papă și în biserica ce pretindea că deține singura cale de mântuire, neștiind încotro să se întoarcă și în ce să-și pună credința și încrederea, au renunțat la tot. Aceeași tendință de necredință apare în Utah printre mormonii care au îndoieli.
Așa că, în acest caz, foștii adventiști, acum necredincioși, apar în număr mare oriunde au lucrat adventiștii de ziua a șaptea. Battle Creek, pentru atâta vreme casa doamnei White, e un exemplu cumplit al acestui fapt.
Apare acum o influență puternică de a atrage și a ține mii de oameni la credință prin oportunitățile oficiale și financiare oferite; Lucrul acesta e făcut persoanelor cu abilități obișnuite și puțină educație. Aceste poziții de dorit îi orbesc și le adorm conștiința astfel încât eșecurile clare și greșelile doamnei White sunt trecute cu vederea și accentul se pune pe lucrurile de care se simt singuri.
Nefăcând față acestor greșeli și eșecuri, adventiștii de ziua a șaptea pretind că doamna White era egală cu cel mai mare profet trimis de Dumnezeu oamenilor. Dar dacă nu le era inferioară profeților din trecut, de ce Dumnezeu nu i-a acordat același credit ca acestora? N-a făcut nici o singură minune, nici n-a pretins sau n-a îndrăznit să pretindă.
Profeții din vechime făceau multe minuni. Dacă puterea lui Dumnezeu era cu ea, de ce n-a existat nici o dovadă tangibilă a acesteia? Conform propriei ei mărturii, trebuia să fie vindecată mereu dar n-avea nici o putere să-i vindece pe alții. Fiul ei cel mai mare, Henry, un băiat sănătos și puternic de 16 ani, s-a îmbolnăvit brusc. Ea și soțul

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!