Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Femeia care 蹎i recunoa演e p綷atul prime演e iertare

Publicat la 2012-01-31 de Traian

“Dumnezeu 螽 adev綖 n-a trimis pe Fiul S綦 螽 lume ca s judece lumea, ci ca lumea s fie m螽tuit prin El.” Ioan 3:17

Ast罳i vom 螽v裻a despre femeia prins 螽 preacurvie, o femeie care 蹎i recunoa演e p綷atul 槐 prime演e iertare. Semnele, minunile 槐 vindec綖ile din Evanghelia dup Ioan au fost scrise ca noi s credem c Isus este Fiul lui Dumnezeu 槐, crez螽d 螽 El, s avem viaa ve槃ic. Te invit 槐 pe tine, cea care asculi aceast veste bun, s te g螽de演i la M螽tuitorul, s prime演i aceast veste minunat, c El este Fiul lui Dumnezeu. Dac 螽c nu te-ai 螽t螿nit cu El, fie ca ast罳i, aceast veste bun s fie 槐 pentru tine, ca pentru femeia samariteanc, sau ca pentru femeia prins 螽 preacurvie. Iar dac e演i credincioas, las ca aceast veste s re螸prosp綟eze bucuria care ai avut-o atunci c螽d te-ai 螽t螿nit pentru prima dat cu Domnul Isus.

S deschidem Biblia la Evanghelia dup Ioan 8:1-5: “Isus S-a dus la Muntele M綼linilor. Dar dis de diminea, a venit din nou 螽 Templu; 槐 tot norodul a venit la El. El a 榷zut jos, 槐-i 螽v裻a.
Atunci c綖turarii 槐 Fariseii I-au adus o femeie prins 螽 preacurvie. Au pus-o 螽 mijlocul norodului,
槐 au zis lui Isus: „姷v裻綟orule, femeia aceasta a fost prins chiar c螽d s綮褳榷a preacurvia. Moise, 螽 Lege, ne-a poruncit s ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?” Ca s 螽elegem 螽tr-adev綖 ce a fost scris 螽 Lege, 槐 ce spune Moise, s deschidem Biblia 螽 Vechiul Testament 槐 s vedem ce ne 螽va Cuv螽tul lui Dumnezeu despre aceast situaie 螽 care c綖turarii o acuz pe femeia pe care au adus-o 螽aintea Domnului.

Voi citi din Deuteronom 17:2-7: “Se va g綼i poate 螽 mijlocul t綦, 螽tr-una din cet裻ile pe care i le d Domnul, Dumnezeul T綦, un b綖bat sau o femeie care s fac ce este r綦 螽aintea Domnului, Dumnezeului t綦, 槐 care s calce leg緆螽tul Lui; care s mearg dup ali dumnezei ca s le slujeasc 槐 s se 螽chine 螽aintea lor, dup soare, luna sau toat o演ierea cerurilor, a榮 cum Eu n-am poruncit. De 螽dat ce vei lua cuno演in 槐 vei afla lucrul acesta, s faci cercet綖i am緋unite. Dac lucrul acesta este adev綖at, dac faptul este 螽temeiat, dac ur蟃iunea aceasta a fost s綮褳槐t 螽 Israel (deci 螽t蟊 trebuia cercetat, 螽temeiat), atunci s aduci la porile cet裻ii tale pe b綖batul sau femeia care va fi vinovat de aceast fapt rea (Deci pe cine trebuia s aduc? Pe femeia 槐 pe b綖batul vinovat de aceast fapt rea,) 槐 s ucizi cu pietre sau s pedepse演i cu moartea pe b綖batul acela sau pe femeia aceea. Cel vinovat de moarte s fie omor褾 pe m綖turia a doi sau trei martori; s nu fie omor褾 pe m綖turia unui singur martor. 姷t蟊 m螽a martorilor s se ridice asupra lui ca s-l omoare, 槐 apoi m螽a 螽tregului popor. S scoi astfel r綦l din mijlocul t綦.” Deci, ca s 螽elegem despre ce este vorba, am citit Deuteronom 槐 am v罳ut c dac un om era prins 螽 p綷at, trebuia adus 螽aintea poporului 槐 martorul era cel care ridica primul m螽a 槐 d緂ea cu piatra. Deci aceasta era porunca.

S vedem ce scrie 螽 Levitic 20:7-9: “Voi, s fii sfini, 槐 s fii sfini, c綷i Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. S p罳ii legile Mele, 槐 s le 螸plinii, eu sunt Domnul, care v sfinesc. Dac un om oarecare blestem pe tat緄 s綦 sau pe mama sa, s fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tat緄 s綦 sau pe mama sa: s滱gele lui s cad asupra lui.” Deci, nu numai curvia sau preacurvia erau pedepsite cu moartea, 槐 cel care blestema pe tat緄 s綦 sau pe mama sa, trebuia adus 螽aintea poporului 槐 omor褾 cu pietre. De asemenea, vedem c cei care se 螽chinau la ali dumnezei, a榮 am citit 螽 Deuteronom, 螽 mod specific, fariseii aduc aceast femeie. “Dac un om preacurve演e cu o femeie m綖itat, dac preacurve演e cu nevasta aproapelui s綦, omul acela 槐 femeia aceea preacurvari s fie pedepse槐i cu moartea.” (v.10) Ce au f綷ut c綖turarii 槐 fariseii? Au adus numai femeia prins 螽 preacurvie. Ce scrie 螽 Levitic? S aduc 槐 b綖batul 槐 femeia, 槐 s fie pedepsii cu moartea. 姷 versetele 22-23 se spune: “S p罳ii toate legile Mele 槐 toate poruncile Mele, 槐 s 螸plinii, pentru ca ara 螽 care v duc s v a榷z, s nu v verse din gur ei. S nu tr緅i dup obiceiurile neamurilor, pe care le voi izgoni dinaintea voastr; c綷i ele au f綷ut toate aceste lucruri, 槐 Mi-este sc褳b de ele.”

Deci, toate aceste p綷ate, pe care le-am menionat, arat c lui Dumnezeu 姽 este sc褳b, 槐 toate acestea aduc m螽ia lui Dumnezeu, pentru c El a scos pe poporul Lui din Egipt, ca s fie un popor sf螽t, care s I se 螽chine numai Lui. “V-am spus: “Voi le vei st綯螽i ara; Eu v voi da-o 螽 st綯螽ire: este o ar 螽 care curge lapte 槐 miere.” (Dar ei trebuiau s-槐 aduc aminte!), Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am pus deoparte dintre popoare.” (v.24) 姷 ce const aceast punere deoparte? Voi s v p綼trai curai, p罳ind poruncile 槐 legile Mele.

S vedem ce scrie 槐 螽 Exodul 10, unde ne vorbe演e din nou despre felul cum i-a scos Domnul din ara Egiptului, 槐 cum Dumnezeu este 螸potriva p綷atului: “Faraon a chemat 螽dat pe Moise 槐 pe Aaron, 槐 a zis:”Am p綷綟uit 螸potriva Domnului, Dumnezeului vostru, 槐 螸potriva voastr. Dar iart-mi p綷atul numai de data aceasta; 槐 rugai pe Domnul, Dumnezeul vostru, s dep綖teze de la mine 槐 urgia aceasta de moarte!” (v.16-17)

Vedem aici, cum poporul este ocrotit de Dumnezeu, cum El trimite pedepsele asupra poporului egiptean, 槐 astfel Faraon, c綖uia i se 螸pietrise inima de fiecare dat c螽d vedem m螽a lui Dumnezeu, 蹎i cere iertare, cere s ia de la el pedeapsa lui Dumnezeu. Deci, Domnul a fost totdeauna cu poporul S綦, l-a ocrotit, l-a p罳it, 槐 a vrut s fie un popor pus deoparte, iar ei trebuiau s 螽deplineasc aceast porunc, 槐 anume s se p綼treze curai, 槐 s p罳easc toate legile pe care El le d緂use.

姷 Ioan 8 vedem c fariseii 槐 c綖turarii, care cuno演eau Legea lui Moise, au venit, dar numai cu jum綟ate din ceea ce scria acolo, 槐 anume au adus numai femeia, nu au adus 槐 b綖batul. Deci, dintr-o dat vedem c sunt pariali 槐 vedem c martorul trebuia s ridice primul piatra. S vedem ce se spune 螽 continuare 螽 Ioan: “Spuneau lucrul acesta ca s-L ispiteasc. (Deci, motivaia lor era s ispiteasc pe Domnul Isus.) Dar Isus s-a plecat 螽 jos, 槐 scria cu degetul pe p緆螽t.”(v.6) Nu ne spune ce a scris, dar 演im, c din cauza c ei nu 螽cetau s-L 螽trebe, “El S-a ridica 螽 sus 槐 le-a zis: “Cine dintre voi este f綖 p綷at, s arunce cel dint蟊 cu piatra 螽 ea.” (v.7) V aducei aminte, c 螽 Deuteronom am citit c m螽a martorilor trebuia s se ridice asupra celui acuzat. Deci, cei care au venit 槐 au adus-o, ei trebuiau s fie primii care s ridice m螽a 槐 s-o omoare. Interesant ce spune Domnul Isus. Cunosc螽d c ei sunt vinovai, El spune: “Cine dintre voi este f綖 p綷at, s arunce cel dint蟊 cu piatra 螽 ea.” Martorii care au spus c sunt martori 槐 au adus femeia, au ridicat ei m螽a? Nu.

姷 versetul 9 ni se spune: “C螽d au auzit ei cuvintele acestea, s-au simit mustrai de cugetul lor (Mustrai de ce?) Pentru c Domnul Isus spune: “Cine dintre voi este f綖 p綷at, s arunce … ) 槐 au ie演i afar unul c褾e unul, 螽cep螽d de la cei mai b綟r螽i, p螽 la cei din urm. 波 Isus a r緆as singur cu femeia, care st綟ea 螽 mijloc.” Vedem c acum femeia care nu L-a c綦tat pe Isus, nu a alergat la El, ci a fost prins 螽 preacurvie, fiind vinovat de p綷at, a fost adus de alii la Domnul Isus, s fie condamnat la moarte. Dintr-o dat, aceast femeie care se recunoa演e, c este asa cum e, nu se ap綖, nu spune nu-i adev綖at, nu spune nimic, vedem c ea se 螽t螿ne演e personal cu Domnul Isus. 姷tr-o astfel de situaie, Isus, pe care ea 姤 螽t螿ne演e, o ap綖 de moarte confrunt螽du-i direct pe du榦anii ei, spun螽d: “Cel care se simte nevinovat, s arunce cu piatra.”

姲i imaginez ce era 螽 inima acestei femei, care 蹎i a演epta moartea, 槐 nimeni nu arunc nici o piatr. Ce emoii, ce sentimente credei c au trecut prin inima acestei femei. Apoi, Isus a r緆as singur cu femeia. “Atunci S-a ridicat 螽 sus; 槐 c螽d n-a mai v罳ut pe nimeni dec褾 pe femeie, Isus i-a zis: “Femeie, unde sunt p褳蹎ii t緅? Nimeni nu te-a os螽dit? (v.10) “Nimeni, Doamne.” 波 Isus i-a zis: “Nici eu nu te os螽desc. Du-te, 槐 s nu mai p綷綟uie演i. (v.11) C褾 dragoste, c褾e 螽elegere din partea Domnului Isus, pentru aceast femeie, o femeie p綷綟oas, o femeie acuzat, o femeie care merit moartea, pentru c a s綮褳槐t preacurvia. Domnul Isus a venit 槐 a murit pe cruce, pentru ca oamenii caru au p綷綟uit, ca 槐 aceast femeie, sau au f綷ut orice alt p綷at, pentru c 螽 Romani 3:23 spune: “Toi au p綷綟uit 槐 sunt lipsii de slava lui Dumnezeu”, s poat fi 螸p綷ai cu Dumnezeu. Toi avem nevoie de m螽tuire, toi avem nevoie de Domnul Isus.

Aceast femeie s-a 螽t螿nit cu Domnul Isus, pentru c Domnul Isus a venti la cei pierdui, 槐, 螽 loc s fie omor褾, 螽 loc s fie condamnat, este eliberat de Domnul Isus. 波 tu poi fi eliberat, dac recuno演i c Isus este Fiul lui Dumnezeu, 槐 crez螽d 螽 El, poi avea via ve槃ic. Fariseii 槐 c綖turarii au venit cu o motivaie gre槐t, ei au vrut doar s-L ispiteasc pe Isus, ei n-au crezut 螽 Dumnezeu, n-au crezut c Isus este Fiul lui Dumnezeu. Da, El era 姷v裻綟or, proroc, iar ei au vrut s-I g綼easc o pricin pentru a-L acuza. Isus folose演e acest prilej, c螽d ei o condamnau pe aceast femeie, ca s-i mustre spun螽du-le: “Cine este f綖 p綷at, s arunce cel dint蟊 cu piatra 螽 ea.” De fapt, ei trebuiau s-l aduc 槐 pe b綖bat. Cine nu 演ie dac nu unul dintre ei a fost acela care s-a culcat cu aceast femeie! “Cine dintre voi este f綖 p綷at, s i-a primul piatra 槐 s-o arunce,” le spune Domnul Isus fariseilor, iar femeii 蟊 spune; “Nu te condamn, dar 鞜i spun un lucru: nu mai p綷綟ui.”

姷 Iacov 4:4-10 spune: “Suflete preacurvare! Nu 演ii c prietenia lumii este vr綝槐e cu Dumnezeu? A榮 c cine vrea s fie prieten cu lumea se face vr綝ma cu Dumnezeu.” (Aici nu este vorba de o preacurvie, ca aceea 螽 care a fost prins femeia aceasta. Dar despre ce este vorba?) Credei c degeaba vorbe演e Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu s locuiasc 螽 noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine. Dar, 螽 schimb, ne d un har 槐 mai mare. De aceea zice Scriptura: “Dumnezeu st 螸potriva celor m螽dri, dar d har celor smerii.”

Credei c aceast femeie s-a smerit? C螽d s-a v罳ut singur, ea poate s-a aplecat, g滱dindu-se: “Acum va veni piatra.” Imaginai-v cum a演epta ea os螽da, piatra, moartea, 槐 dintr-o dat, se vede numai ea cu Domnul Isus. 波 Domnul 蟊 spune: “De acum 螽colo s nu mai p綷綟uie演i.” … Iar 螽 schimb ne d un har 槐 mai mare… De aceea zice Scriptura: “El este 螸potriva celor m螽dri, dar d har celor smerii.” “Supunei-v dar lui Dumnezeu, 螸potrivii-v diavolului 槐 el va fugi de la voi.” Ce trebuia s fac de acum 螽colo? S nu mai p綷綟uiasc. De acum 螽colo aceast femeie trebuia s se supun lui Dumnezeu, s se 螸potriveasc diavolului, ca astfel acesta s fug de la ea.

“Apropiai-v de Dumnezeu, 槐 El Se va apropia de voi. Cur裻ii-v m蟊nile p綷綟o槐lor; cur裻ii-v inima, oameni cu inima 螸p綖it. Simii-v tic緄o槐a.”(Ea a recunoscut 螽 inima ei, c ea a p綷綟uit, ea nu s-a ap綖at, ci 槐-a recunoscut p綷atul.) T螽guii-v 槐 pl螽gei! Femeii acesteia 蟊 pare r綦, 槐 astfel ea se smere演e 螽aintea lui Dumnezeu 槐 Domnul Isus 蟊 zice: “Te-am iertat; du-te, 槐 s nu mai p綷綟uie演i.”

Indiferent care este starea ta, atunci c螽d 鞜i recuno演i p綷atul, Domnul Isus te prime演e 槐 te iart. De aceea a venit El 螽 lumea aceasta, s aduc izb綮irea 槐 iertarea. 姷 Ioan 3:17 ni se spune; “Dumnezeu, 螽 adev綖, n-a trimis pe Fiul S綦 螽 lume ca s judece lumea, ci ca lumea s fie m螽tuit prin El.” Femeia prins 螽 preacurvie s-a 螽t螿nit cu Cel care a venit, nu ca s judece, ci ca s aduc m螽tuire. De ce? Pentru c lumea deja era condamnat la moarte, din cauza p綷atului: “Oricine crede 螽 El, nu este judecat; dar cine nu crede, a 槐 fost judecat, pentru c n-a crezut 螽 Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 波 judecata aceasta st 螽 faptul c, odat venit Lumina 螽 lume, oamenii au iubit mai mult 螽tunericul dec褾 lumina, pentru c faptele lor erau rele.” (v.18-19) Faptele ei erau rele, dar acum ea se 螽t螿ne演e cu Domnul, 槐 El 蟊 spune: “Nu te os螽desc, du-te, 槐 s nu mai p綷綟uie演i.”

Domnul Isus ne invit 槐 pe noi, pe tine 槐 pe mine, s continu緆 螽 aceat neprih緋ire pe care El a dat-o. Iar dac nu te-ai 螽t螿nit cu El, ast罳i El vrea s-i spun: “Du-te 槐 s nu mai p綷綟uie演i.” Pentru c Domnul Isus n-a venit s judece lumea, ci a venit ca lumea s g綼easc m螽tuirea prin credina 螽 Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Familia crestina.

#LICA
PACE.CUVANTUL DOMNULUI DA RODE PRIN CE SCRI DE LA DOMNUL ISUS.MULTA BINECUVANTARE SI PACE VA DORESC

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUSE KLINKER ( CARAMIDA KLINKER )...Vezi aici!