Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Calitatea de membru al Bisericii

Publicat la 2012-01-28 de Traian

Cine are calitatea de membru al Bisericii lui Hristos? Cel scris în registrul de membri? Conform cu Scriptura, aceasta este dată, de asumarea și practicarea, din dragoste pentru El, și prin puterea Duhului Sfânt a următoarelor realități și responsabilități spirituale:

1.Nașterea din nou.
Realizată în baza învierii lui Isus Hristos din morți (1Pet.1:3), dintr-o sămânță care nu poate putrezi (1Pet.1:23), prin Duhul Sfânt (Ioan3:5), și în urma credinței noastre în El (Ioan3:16), nașterea din nou este condiția esențială, în ce privește dobândirea calității de membru al Bisericii lui Hristos.

2.Părtășia cu Dumnezeu. Conform cu 1Ioan1, Biserica este adunarea celor care au părtășie cu Tatăl, Fiul și unii cu alții. Conform cu Ioan14:23, ucenic al lui Isus, este cel în care locuiește Tatăl și Fiul, ca urmare a păzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Umblarea permanentă cu Dumnezeu, la fel ca și Enoh, cât și punerea deoparte a unui timp zilnic, special, pentru practicarea părtășiei cu Dumnezeu, în rugăciune și meditație asupra Cuvântului, reprezintă baza calității de membru al Bisericii lui Hristos.

3.Rugăciunea.
Creștin adevărat, este cel care aduce înaintea lui Dumnezeu tot felul de rugăciuni: laude pentru ceea ce este Dumnezeu (Ps.34), mulțumire pentru ceea ce face El (Ps.50:14), pocăință pentru păcatele personale (Ps.51), cerere pentru toate nevoile personale materiale, fizice și spirituale (Filip.4:6), și mijlocire pentru nevoile materiale, fizice și spirituale ale altora. (1Tim.2:1-2)

4.Cuvântul lui Dumnezeu. Membru al Bisericii lui Hristos, este omul pentru care Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă: hrană (Mat.4:4), călăuză (Ps.119:105), îndreptar (2Tim.1:13), comoară (Ps.119:72), oglindă (Iacov1:23-25), sabie în lupta spirituală (Efes.6:17). Relația creștinului cu Scriptura, este dupăcum urmează: ascultare (Rom.10:17), citire (Apoc.1:3), studiere (Fap.17:11), meditare (Ps.1:2-3), memorare (Ps.119:9-11), aplicare (Iacov1:22), propovăduire (2Tim.4:1-2).

5.Postul. Creștinul adevărat, este consecvent în practicarea postului, ca metodă de disciplină în viața personală și de implicare în lupta spirituală. (Isaia 58, Matei 17:21)

6.Sfințirea.
Cerută după modelul Domnului Isus (1Petru1:16), și la standardele Scripturii (Efes.5:26), sfințenia reprezintă preocuparea principală a membrului Bisericii lui Hristos. Ea trebuie să caracterizeze toate domeniile ființei și vieții omului: gânduri (2Cor.10:5), atitudini (Rom.12:3), vorbe (Col.4:6), fapte (1Pet.1:15), obiceiuri (Efes.4:28), relații (Efes.4:31-32), lucruri materiale (1Tim.6:9-10), profesie (Col.3:23), școală (1Tes.5:21), familie (Efes.5:21-33), copii (Efes.6:1-4), hobby-uri (1Cor.10:31) etc.

7.Puritatea sexuală.
Copilul lui Dumnezeu, își exercită această dimensiune a personalității umane, în acord total cu învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu. El este categoric împotriva următoarelor lucruri: actului sexual înafara cadrului familiei (1Cor.6:18), căsătoriei sau prieteniei în vederea căsătoriei cu cei necredincioși (2Cor.6:14), apropierii fizice de orice fel înainte de căsătorie (1Cor.7:1), perversiunilor sexuale de orice fel (1Cor.6:9-10), pornografiei și altor lucruri care stârnesc pofta sexuală prin privire (Mat.5:28-30), glumelor fără perdea și a oricăror forme de divertisment care au la bază sexualitatea (Efes.5:3), despărțirii în căsătorie (Mal.2:16), flirtului sau a oricărui gen de comportament care poate stârni la păcat (Mat.18:6), îmbrăcăminții necuviincioase. (1Cor.10:32)

8.Relații biblice:
în familie, biserică, și societate. Creștinul adevărat, se pronunță împotriva bârfelor, relațiilor rupte, dezbinărilor, certurilor, răzbunărilor, și altor lucruri asemănătoare cu acestea. El este gata totdeauna de iertare, de acceptare a celor mai slabi, și de a-i ridica cu dragoste. Este dispus să facă bine la toți și întrucât atârnă de el, trăiește în pace cu toți oamenii. (Efes.4:31-32, Col.3:8-14, Rom.12:18)

9.Părtășia cu Biserica. Creștinul adevărat, participă la toate întâlnirile publice săptămânale organizate cu Biserica. (Afară de cazurile excepționale) (Evr.10:24-25)

10.Corectitudine în problema banilor, afaceri, serviciu și relații cu statul.
Creștinul adevărat nu pune banii, nici lucrurile materiale pe primul loc în viața lui. (Mat.6:33) Nu folosește mijloace necinstite spre a se îmbogăți. (1Tim.6:9) Este cinstit la serviciu, făcându-și datoria ca pentru Domnul. Este un bun cetățean, fiind supus legilor statului, și plătindu-și taxele și impozitele. (Rom.13:1-7, Mat.22:21, Efes.6:5-7)

11.Neconsumarea și necomercializarea de băuturi alcoolice, tutun, droguri..
. Adevăratul membru al Bisericii lui Hristos, recunoaște incompatibilitatea dintre alcool și Duhul Sfânt. (Efes.5:18) În ce privește tutunul și alte asemenea substanțe, el știe că acestea nu sunt de folos, crează robie, nu zidesc și folosirea lor nu aduce slavă lui Dumnezeu. (1Cor.6:12, 1Cor. 10:23, 1Cor.10:31) Deasemenea, el înțelege că dacă folosirea acestora este păcat, la fel de mare păcat este și comercializarea lor.

12.Slujire în Biserică cu darul spiritual primit. Creștinul adevărat, înțelege că el este un mădular în trupul lui Hristos, și că de slujirea lui depinde sănătatea și buna funcționalitate a întregului trup. De aceea, el este preocupat să-și descopere darul, să-l înflăcăreze și să-l pună în slujbă, cu smerenie spre folosul altora. (1Cor.12-14)

13.Preocupare pentru creșterea spirituală, personală și a altora.
Scopul creștinului adevărat, este ajungerea la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos, și ajutarea altora să ajungă acolo. În sensul acesta, acceptă slujirea celor de lângă el, și la rândul său slujește pe alții. (Efes.4:11-16)

14.Răscumpărarea timpului pierdut
în fața televizorului, cât și în alte locuri, și folosirea lui într-un mod după voia lui Dumnezeu. (Efes.5:16)

15.Împărtășirea și altora cu fapta cât și cu vorba despre Domnul Isus.
Adevăratul membru al Bisericii lui Hristos, arde de nerăbdare să împărtășească și altora, fericirea pe care o trăiește.(Matei5:13-16, Matei28:18-20, Mc.16:15-16, Fapte.1:8)

16.Practicarea dărniciei creștine.
Creștinul adevărat, practică dărnicia creștină benevolă, fără impunerea din afară. (Maleahii3:10, Matei6:19-21, 2Cor.9:7)

17.Supunerea față de autoritatea și disciplina Bisericii.
Ucenicul lui Hristos se supune autorității Bisericii, și la nevoie acceptă disciplina ei. (Evrei13:17)

 În concluzie: În aceste câteva rânduri, am încercat să vă prezint, cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu, o imagine, fidelă și succintă, a omului care are calitatea de membru al Bisericii lui Hristos. Dacă vreți, o oglindă în care ne putem privi adevărata noastră stare. În fața unei oglinzi ai trei posibilități: Prima, este să pleci din fața ei și să uiți îndată cum erai. Aceasta este atitudinea celor din Iacov1:23-24, și nu ajută la absolut nimic. A doua, este să te înfurii pe oglindă, pentru că nu îți arată ceea ce ți-ai dori, la fel ca în povestea cu Albă ca zăpada. Nici această variantă nu te ajută cu nimic, ci dimpotrivă îți face mai mult rău. A treia, este să pui mâna pe pieptene, haine, săpun și să îndrepți ceea ce se cere a fi îndreptat. Dacă faci parte din această categorie, fă-ți timp să reflectezi mai adânc la cele de mai sus. Verifică, în lumina versetelor citate, dacă ai calitatea de membru al Bisericii lui Hristos și îndreaptă ceea ce se cere a fi îndreptat. Dacă simți că acest exercițiu spiritual te-a ajutat la ceva, recomandă această pagină și unui prieten.

Mich Vasile

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MATERIAL SADITOR-PROIECTARE SI INTRETINERE GRADINI...Vezi aici!