Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Isus Hristos – Dumnezeu întrupat

Publicat la 2011-12-18 de Traian

Despre persoana Domnului Isus se vorbește foarte mult. Unii cred că este un proroc, alții cred că a fost un om deosebit, un lider puternic. Evanghelia după Ioan ni-L prezintă pe Domnul Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Scopul cu care evanghelistul a scris acestă Evanghelie este scris la capitolul 20 versetele 30 și 31:

    „ Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne cari nu sînt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Numele Lui.”

Vreau acum să vedem cum capitolul I din Evanghelia după Ioan ni-L prezintă pe Domnul Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Hristosul, adică Acel promis de Dumnezeu prin proroci în sfintele Scripturi.

Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu

În primele 18 versete din capitolul 1 a Evangheliei după Ioan, autorul vorbește despre Cuvânt prezentându-L ca fiind: Dumnezeu (Ioan 1:1-2), la început(la începutul creație El era sau exista deja) (Ioan 1:1), creator (Ioan 1:3, 10), viața oamenilor(Ioan 1:4), mântuitor (Ioan 1:12-13). La versetul 14 ni se spune că „Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Deci, Cuvântul care este Dumnezeu, creator, mântuitor S-a făcut trup. Atrageți atenție la expresia „și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr”, fiindcă în versetul 17 scrie „căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos…”, arătând prin aceasta că Cuvântul, despre care S-a vorbit mai sus și care S-a făcut trup, este Domnul Isus Hristos.

În acest capitol avem și mărturia lui Ioan Botezătorul despre Domnul Isus. El mărturisește despre Domnul Isus că nu-L cunoștea, dar tocmai pentru aceasta a fost trimis să boteze cu apă pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie făcut cunoscut lui Israel. Dumnezeu i-a dat un semn după care avea să-L cunoască: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se și oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt” (Ioan 1:33). Și în următorul verset Ioan mărturisește: „Și eu am văzut lucrul acesta, și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” În versetele 15, 27 și 30 Ioan Botezătorul mărturisește despre Isus că vine după el, dar este înaintea lui, pentru că era înaintea lui. Prin aceasta Ioan Botezătorul arată la preexistența Domnului Isus: fiindcă, cu toate că Domnul Isus s-a născut după Ioan și Și-a început slujirea după Ioan, totuși El a existat înainte ca Ioan Botezătorul să fi fost conceput, după cum am văzut în primul verset al capitolului 1 „El era la început”, adică la începutul creației, El fiind chiar creatorul după cum este scris „și nimic din ce a fost făcut, nu a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). În versetul 23 Ioan Botezătorul mărturisește despre sine că el este „glasul celui ce strigă în pustie: „neteziți calea Domnului”, cum a zis prorocul Isaia”, arătând prin aceasta că Isus, care vine după el, este Domnul, adică Dumnezeu. Vedem mai departe că Ioan Botezătorul îi îndreaptă pe ucenicii săi la Isus, mărturisind că Isus este „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”(Ioan 1:26,29).

Isus Hristos – Fiul Omului

În versetul 51 din acest capitol Domnul Isus se prezintă ca fiind Fiul Omului. Prin aceasta arătând că nu este doar Fiul lui Dumnezeu, ci este și Fiul Omului, adică este Dumnezeu întrupat, după cum am văzut în versetul 14 din acest capitol. Din versetul 45 aflăm că El este Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.

Să vedem ce au scris Scripturile despre familia și locul unde avea să se nască Hristosul (Mesia, adică Cel promis). În Vechiul Testament cuvântul „Mesia” îl întâlnim o singură dată la Daniel 9:25. Dar în schimb, în Vechiul Testament se face des referire la „o sămânță” care potrivit cu Galateni 3:16 este Hristosul. Prima referire la sămânța promisă o găsim la Geneza 3:15, unde vedem că este vorba despre sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Apoi la Geneza 22:16-18 vedem că Dumnezeu îi promite lui Avraam că „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta”. Avraam a avut mai mulți fii, dar Dumnezeu specifică la Geneza 17:19, 21:12 că sămânța va ieși din Isaac, fiul născut prin făgăduință din Sara. Isaac la rândul său a avut și el doi fii, dar din nou Scripturile ne arată specific că sămânța va veni din Iacov (Geneza 28:10-14). Iacov a avut 12 fii, dar la Geneza 49:10 se specifică că Mesia va ieși din Iuda. Din Iuda au ieșit mii de familii, dar la Isaia 11:1-2 din nou se specifică că Cel promis va ieși din Isai Betleemitul, care l-a rândul său avea 8 fii. La 2 Samuel 7:8-16 vedem că Cel promis de Dumnezeu avea să se nască în casa lui David, cel mai mic fiu a lui Isai. La Matei 1:18-25 se vorbește despre nașterea Domnului Isus. Din versetul 20 vedem că Iosif, în casa căruia S-a născut Domnul Isus, este „fiul lui David” (adică din casa lui David). Vedem că Domnul nostru Isus Hristos S-a născut în familia despre care au scris Scripturile că se va naște Cel promis. Tot din Matei 1:18-25, vedem că la nașterea Domnul Isus s-a împlinit și prorocia din Isaia 7:14, care zice „fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel, care tîlmăcit înseamnă „Dumnezeu este cu noi”. (Prin aceasta vedem din nou că, în persoana Domnului Isus, Dumnezeu este cu noi). Potrivit cu Mica 5:2 Cel promis trebuia să se nască în Betleemul lui Iuda. Chiar dacă Isus a crescut în Nazaret, cetatea unde a locuit și mama Lui până a se căsători (Luca 1:26-27), totuși El s-a născut în Betleemul lui Iuda, despre acea ne relatează Evanghelia după Luca 2:1-7.
Concluzie

Domnul Isus este Dumnezeu întrupat și, în ce privește trupul, El S-a născut din sămânța lui David, după cum a fost profețit despre El în Scripturi, și S-a născut în Betleemul lui Iuda, la fel, după cum a fost profețit.

La Romani 1:3-4 apostolul Pavel scrie că Evanghelia lui Dumnezeu

    „privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește duhul sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru…”


De aici, dragii mei, vedem cât de importante sunt cunoștințele, care le-am aflat acum în vestirea Evangheliei! De fapt, dumnezeirea Domnului Isus trebuie să fie miezul mesajului atunci când vestim Evanghelia, fiindcă numai credința că Isus este Fiul lui Dumnezeu și Hristosul ne poate mântui. Și aici aș vrea să mai adaug că credința (din definiția cuvântului folosit în greacă) implică cunoașterea unor adevăruri, recunoașterea a ceea ce ai cunoscut și încredințare neclintită în lucrurile pe care le-ai recunoscut. Deci, vedeți cât de importantă este studierea Bibliei. Domnul să ne ajute să stăruim în studierea Scripturilor și să transmitem și altora adevărurile care pot da viață celor care le primesc.

Vasile Filat

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!