Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Este Dumnezeu mulțumit de mine?

Publicat la 2011-12-08 de Traian

„Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” - Matei 3:17.

Tatăl a privit cu plăcere spre Domnul ISUS la botez; s-a bucurat și a fost mulțumit de El. Aceasta este cea mai mare apreciere pe care o poate primi cineva.

Dumnezeu este interesat de viața noastră. Oare este El mulțumit de mine? Este satisfăcut de ceea ce sunt? Este bucuros să vadă cum sunt? Este fericit când se uită la mine? Îi fac plăcere gândurile mele, cărțile pe care le citesc, programele de TV pe care le vizionez, canalele de internet pe care le vizitez, prieteniile mele … într-un cuvânt, viața mea.

Pentru ce lucruri ne gândim că ne apreciază Dumnezeu?

ISUS s-a botezat la 30 de ani. Până atunci a trăit la Nazaret ca fiul unui tâmplar. Evangheliile nu menționează că a predicat Evanghelia, că a făcut vreo misiune specială sau vindecări. A trăit viața ascuns de privirile oamenilor și nu se menționează nici o comparație dintre el și alți oameni ai vremii Sale. Totuși, Dumnezeu a fost mulțumit de ceea ce era El.

Noi ne comparăm cu alții și ni se pare că suntem buni. De pildă, să presupunem că participăm la un test grilă ce poate avea maxim 100 de puncte și la care noi obținem numai 25. Atunci, ne uităm la rezultatele celorlalți și ne comparăm cu ei. Dacă nimeni n-are peste 25 de puncte, atunci ne considerăm cei mai buni, deși suntem sub prag și departe de ceea ce ar fi trebuit să fim. Suntem mulțumiți prin comparație cu alții, deși standardul era cu mult mai înalt.

Scriptura ne spune că este o nebunie să te compari cu alții: „Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere.” - 2 Corinteni 10:12. Noi suntem îndemnați să ne comparăm numai cu Hristos.

Care este cel mai important aspect al comparației noaste cu Hristos?

Apostolul Ioan, ajuns la bătrânețe, ne prezintă ținta: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți.” - 1 Ioan 2:1. Aici, nu se arată că trebuie să ne concentrăm pe anumite feluri de slujiri, predicare, vindecări, vorbire în limbi sau eliberare de demoni. Cea mai mare realizare a celui ce nu păcătuiește este roada Duhului Sfânt (Galateni 5:22).

Una din roadele de mare preț ale Duhului Sfânt este bucuria. Apostolul Pavel o consideră ca un semn al umplerii cu Duhul Sfânt care ne însoțește în mod permanent: „Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” - Filipeni 4:4. În Vechiul Testament (VT), Dumnezeu nu le-a cerut oamenilor sa se bucure. De ce? Pentru că nu era posibil fără Duhul Sfânt.
În Noul Testament (NT), are loc botezul cu Duhul Sfânt care aduce ceea ce numește Apostolul Petru bucurie negrăită: „…vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită...” - 1 Petru 1:8.

În VT, Duhul Sfânt nu se manifestă printr-o prezență lăuntrică permanentă, ci ca o echipare exterioară pentru o anumită slujire. În Judecători 6:34, „Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului”. Dar, apoi s-a dezbrăcat de această haină, a făcut idoli și li s-a închinat. Era ca un fel de vestă pe care o îmbrăcai până făceai o anumită lucrare, după care o dădeai jos. Și tot așa au făcut Samson, sau împăratul Saul care în final a mers la o vrăjitoare. În VT, în orice zi de Sabat oamenii lăudau pe Domnul și băteau din palme de bucurie; în celelalte zile se certau cu soțiile, făceau afaceri rele de tot felul; apoi, iar reveneau la Templu unde se manifestau ca sfinți, și ciclul se repeta.

În NT, Duhul Sfânt vine în interior și în fiecare zi. Este o prezență și bucurie continuă.

Mulți mă întreabă: Prin ce este diferită Biserica ta de altele? Eu nu mă compar cu alții; v-am spus că, după Scriptură, a te compara cu alții este o nebunie; așa că nu vreau să fiu un astfel de nebun. Dar pot să spun despre lucrurile pe care punem accent la biserica noastră. Biserica noastră subliniază că trebuie să nu păcătuiesc în nici o zi, nici acasă, pe strada, în autobuz, la adunare … adică, să fii sfânt în fiecare zi. De ce a fost plăcut ISUS lui Dumnezeu? Nu din pricina unor manifestări speciale, rugăciuni sau bătăi din palme, ci pentru că n-a făcut nici un păcat, din tinerețea lui, în fiecare zi!

Cum putem ajunge la acea bucurie negrăită și continuă?


„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare, și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.” - Ioan 7:37-39.

Aici sunt remarcate două lucruri:

1. Să însetezi după ceva mai bun.

La cine se referă această promisiune? La toți? NU. Suntem tentați să generalizăm. „Dacă” – ne comunică o condiție de filtrare. Numai dacă sunt nemulțumit de viața pe care o trăiesc. ISUS a văzut că vameșii și prostituatele nu-și mai doreau acea viață. În același timp, fariseii erau mulțumiți de ei înșiși. Ești însetat, tânjești după o altfel de viață, după o viață din belșug?

Eu n-am cunoscut mulți ani o viață de bucurie continuă. Într-o zi am cerut Domnului să fie cu gura mea așa cum a fost cu a lui Moise. Atunci Domnul mi-a arătat că trebuie să am o gură ca a lui Moise timp de 24 de ore din zi. Am însetat după aceasta și am început să beau din toate promisiunile Lui. Atunci viața mea s-a schimbat într-o bucurie deplină și continuă.

ISUS propune să bei. Este cel mai simplu lucru ce care-l face un copil. Să mănânci este mai greu, dar, dacă ești însetat, este foarte ușor să bei.

2. Să crezi în promisiunea lui ISUS.

Dacă te-ai săturat să te cerți, să te mânii și să trăiești fără bucurie, atunci crede că ISUS are soluție pentru tine. Crezi că El poate face acest lucru pentru tine? El n-are o soluție sărăcăcioasă, ci va face să curgă râuri de apă vie.

Diavolul a jefuit creștinii de această viață din abundență. Domnul ISUS l-a prezentat ca pe un hoț! Ce crezi că-ți fură diavolul, banii? Nu. El te face un creștin nefericit, îți murdărește mintea, îți ia curăția vieții, și-ți fură astfel bucuria. El te face să fii tot timpul îngrijorat.

Este important de subliniat faptul că aceste două aspecte prezentate mai sus nu se pot nicidecum separa. Nu-i suficient numai să crezi în ISUS, ci trebuie să fii însetat după o viață mai bună, prin puterea Duhului Sfânt; și nu-i suficient să fii însetat, ci trebuie să crezi că ISUS are pentru tine cea mai bună ofertă de viață.

Dacă ești nemulțumit de tine, de eșecurile tale, atunci vino la El: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.” - Matei 11:28. Nici aici nu sunt chemați toți, numai cei trudiți și împovărați care s-au obosit de ei înșiși.

De la Moise la ISUS au fost 1500 de ani. A fost un timp pentru demonstrare în care s-a putut vedea că nimeni nu poate respecta Legea. Ce se întâmplă când cineva nu reușește să împlinească poruncile? Atunci vine diavolul și șoptește că n-are rost, deoarece, nimeni nu poate îndeplini așa ceva. Nu mai încerca! Însă, a venit ISUS care a respectat toate Legile, dovedind că diavolul minte. El s-a dezbrăcat de toate prerogativele divine, devenind un om ca oricare altul, și în condiții perfect umane, dar plin de puterea Duhului Sfânt, a împlinit toată Legea. Calea prin care a biruit El este și calea prin care poți birui tu; rămânând în El, prin puterea Duhului Sfânt, poți birui păcatul. Nu fără să însetezi după această biruință și fără să fii frânt de eșecurile firii.

În Matei 9:27, sunt prezentați doi orbi care au venit la Domnul ISUS și-I ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” - Matei 9:27. El nu i-a vindecat imediat. Aceasta a făcut ca orbi să meargă mai departe după El și să insiste. Erau sătui de orbire. „După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le-a zis: „Credeți că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne” I-au răspuns ei.” - Matei 9:28. Atunci, „Isus le-a zis: „Credeți că pot face lucrul acesta?” Mereu, Domnul ISUS a pus o întrebare: „Credeți că pot face lucrul acesta?” În satul său natal, El n-a putut face minuni din pricina prejudecăților care le-au blocat credința. Numai credința ne face capabili să primim putere de vindecare de la Dumnezeu. „Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credința voastră!” Și li s-au deschis ochii…”- Matei 9:29-30a. De ce unii oameni primesc mai mult și alții nu? De unde provine această diferență? De la măsura de credință.

Timp de 16 ani mi-am zis că nu se poate să mă bucur tot timpul, ci numai din când în când. ISUS mi-a zis că dacă așa cred, așa să fie, și așa m-a lăsat. Apoi, mi s-au deschis ochii. Dacă ai credință că Domnul îți poate deschide numai un ochi, atunci El nu ți-i va deschide pe amândoi. Trebuie să ne încredem pe deplin în El, pentru toate lucrurile.

Pentru ce lucruri ne putem încrede în EL? Pentru toate promisiunile Sale. Poate am vrea o vilă luxoasă cu 10 camere! Aceasta nu este promisă în Scriptură. Dar, bucuria negrăită și strălucită, prin Duhul Sfânt, da!
Desigur, nu putem neglija nici una din condițiile biblice în care sunt date promisiunile lui Dumnezeu. Experimentarea continua a promisiunilor lui Dumnezeu este condiționată în mod special de rămânerea în Hristos: „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.” - 1 Ioan 2:6. Sfințirea vieții în deplină dependență de Hristos este prioritară oricărei slujiri a noastră. Nici chiar săvârșirea unor minuni nu este mai importantă decât modul în care trăim în curăție, umilință și dragoste. În lipsa unei astfel de vieți, diavolul ne jefuiește bucuria. Dar, ISUS poate da această bucurie celor care însetează după o astfel de viață și cred în EL. Diavolul minte, ISUS ne spune adevărul. Numai adevărul poate fi suportul credinței noastre.

„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” - Ioan 16:33.

Zac Poonen

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!