Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Osea si bunatatea lui Dumnezeu

Publicat la 2011-11-21 de Traian

O trecere în revistă a temei bunătății lui Dumnezeu  în Vechiul Testament nu este completă fără să o studiem și în cartea profetului Osea.

Osea a trăit în Samaria, capitala statului de nord, Israel, aproximativ pe la anii 740-720 înainte de Cristos. Osea a avut parte de cea mai ciudată călăuzire din partea lui Dumnezeu. Să urmărim acțiunile pe care i le cere Dumnezeu și pe care el le execută întocmai. Să ia de nevastă o prostituată pe nume Gomera. El o ia, îi dă numele lui, casa lui, dragostea lui. Au un copil împreună. Dar Gomera este necredincioasă soțului ei și face doi copii din adulter. Dumnezeu îi spune lui Osea să-i accepte ca pe copiii lui si să continue să o iubească pe Gomera. Apoi Gomera își abandonează casa și familia și se întoarce la prostituție. Apoi, nu se știe cum, ajunge să fie vândută ca sclavă. Dumnezeu îi spune lui Osea să facă rost de bani, mulți bani, să meargă să o răscumpere din sclavie, să o aducă din nou în casa lui ca soție și să-i dea în continuare dragostea lui și el a făcut și lucrul acesta.

Toate lucrurile acestea, Osea le-a făcut în văzul tuturor, căci ochii întregii cetăți erau asupra lui. Toți erau uimiți de atâta răbdare, de atâta bunătate. Așa ceva nu era nici măcar de închipuit! Aceasta, de fapt, era cea mai desăvârșită ilustrare a bunătății-hesed, bunătatea generoasă a lui Dumnezeu, care se revarsă în ciuda nevredniciei oamenilor!


După toate acestea, Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Osea și i-a spus că toate i  s-au întâmplat pentru ca el să fie o ilustrație despre felul în care Își iubește Dumnezeu pe poporul Israel. Osea a adunat orașul și le-a spus: Așa cum m-am purtat eu cu Gomera, așa s-a purtat Dumnezeu cu voi. Voi erați robi în Egipt, o stare tot atât de degradantă ca și prostituția. Dumnezeu v-a scos de acolo și la Sinai a făcut cu voi un act de căsătorie și apoi v-a adus în țara Lui minunată. Dar aici, voi ați comis adulter cu dumnezeii păgânilor, așa cum a comis Gomera cu amanții ei. Și totuși Dumnezeu este și astăzi bun cu voi și, în bunătatea Lui, vă cheamă înapoi. Vă vrea să fiți numai ai Lui!

Constatarea lui Osea a fost că nu este cunoaștere de Dumnezeu – ca bunătate și ca adevăr - și nu există bunătate în țară! (Osea 4:1). Dar profetul Osea merge mai departe și le spune izraeliților că pe Dumnezeu nu-L interesează jertfele lor. El    n-are nevoie de ele! Pe EL Îl interesează ca ei să fie buni, așa cum este El bun. Dumnezeu spune acest lucru prin Osea în aceste cuvinte memorabile: ”Bunătate voiesc nu jertfe și cunoaștere de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot” (Osea 6:6).

Două lucruri trebuie menționate aici. În primul rând, există o lege a lui Dumnezeu enunțată prin apostolul Pavel:

”Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui?” (Romani 2:4-5).

Legea este că dacă refuzi bunătatea lui Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-I mai rămâne altceva decât să-ți aplice judecata. Legea aceasta s-a aplicat lui Israel. Ei au refuzat bunătatea lui Dumnezeu oferită lor prin Osea și atunci lui Dumnezeu nu I-a mai rămas decât judecata: la anul 722 a venit armata Asiriei, a nimicit țara Israel, iar cele zece seminții care o alcătuiau au fost împrăștiate în toată lumea!

Al doilea lucru este să știm că Domnul Isus îl citează de două ori pe Osea în Matei 9:13 și Matei 12:7. El îi mustră pe farisei că n-au bunătate și-i trimite la școala lui Osea ca să învețe de la el că Dumnezeu vrea bunătate nu jertfe. Fiindcă Matei redă totdeauna citatele din Vechiul Testament după Septuaginta (traducerea în greacă a Vechiului Testament) și fiindcă Septuaginta a tradus pe hesed prin ”milă”, în traducerea Evangheliei după Matei în limba română în loc de ”Bunătate voiesc”, avem ”milă voiesc.”

Noi însă trebuie să știm că Domnul Isus vorbea în aramaică și cuvântul pe care l-a folosit El a fost hesed – bunătatea generoasă ilustrată cel mai profund prin istoria lui Osea.

Așadar, Domnul Isus ne trimite la școala lui Osea. Ce trebuie să învățăm în această școală:

Două lucruri fundamentale trebuie să învățăm din cartea lui Osea.

    În felul cum s-a purtat Osea cu necredincioasa și nevrednica  lui soție avem cea mai profundă și mai mișcătoare ilustrație a modului în care se poartă Dumnezeu cu noi. Nu numai cu Israelul din vechime, ci cu fiecare dintre noi. Fiecare suntem o Gomera! Și Dumnezeu ne-a acoperit pe fiecare cu bunătatea Lui. La școala lui Osea învățăm cât de generoasă, cât de plină de mărinimie este bunătatea lui Dumnezeu!
    Dorința lui Dumnezeu este să aibă fii și fiice care seamănă cu Tatăl lor. În ce să semene cu Tatăl lor? Înainte de toate în bunătatea-hesed! Pe Dumnezeu nu-L poți cumpăra cu jertfe. Cu nici un fel de daruri! El vrea să fii bun așa cum El este bun. Pentru că Dumnezeu știe ce gândești, adică știe că tu zici că este imposibil să fii bun ca Dumnezeu, El îți spune: ”Porunca aceasta pe care ți-o dau azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine... Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta ca s-o împlinești” (Deuteronom 30:11 și 14).

O sută de ani după Osea, în regatul de sud, în Iuda, cu capitala la Ierusalim, a trăit Profetul Ieremia, care a avut sarcina să dea lui Iuda același avertisment pe care l-a dat Osea lui Israel. Istoria s-a repetat: Iuda a refuzat chemarea lui Dumnezeu și Dumnezeu a plecat dintre ei și l-a lăsat pe Nebucadnețar să distrugă și Ierusalimul și Templul. Pârjolul și devastarea au fost teribile. Cei ce au scăpat de sabie au fost prinși și au fost duși robi în Babilon.

Stând pe ruinele unei țări întregi, Ieremia scrie o elegie cu titlul ”Plângerile lui Ieremia.” Profetul și poetul acesta sensibil descrie grozăviile năvălirii barbare și apoi le personalizează:

”Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei Lui...” (3:1)

Pe un spațiu de 20 de versete își descrie astfel propria nenorocire. Ce poate să mai spună un asemenea om despre Dumnezeu? Iată declarația lui:

”Iată ce mai gândesc în inima mea
și iată ce mă face să mai trag nădejde:
Bunătățile (hesed-urile) lui Dumnezeu nu s-au sfârșit,
îndurările Lui nu sunt la capăt,
ci se înnoiesc în fiecare dimineață.
Și credincioșia Ta este mare.
”Domnul este partea mea de moștenire”, zice sufletul meu;
de aceea nădăjduiesc în El” (Plângerile lui Ieremia 3: 21-24).

”Domnul este partea mea de moștenire” înseamnă: Singura avere care mi-a mai rămas este Dumnezeu Însuși. Când totul este năruit, când  toți cei dragi au pierit sau sunt robi într-o țară străină, mie îmi rămâne totuși Dumnezeu, care este bun cu bunătatea generoasă, îndurătoare. Bunătatea Lui este proaspătă în fiecare dimineață. Cu El pot face în fiecare dimineață un nou început. Cu toate devastările, El este pe tron și El conduce istoria. Și dacă o conduce El, care este bunătate generoasă, pot privi viitorul cu încredere. Dacă Îl am pe El, n-am pierdut nimic. Cu El, am totul.

Iată cel mai mișcător exemplu de încredere în bunătatea generoasă a lui Dumnezeu în Vechiul Testament.

Soția regretatului predicator Adrian Rogers i-a făcut soției mele cadou o ceașcă de ceai de porțelan foarte scump, pe care scrie parafrazat:
”Bunătatea lui Dumnezeu începe proaspătă în fiecare dimineață.”

De multe ori, în zori de zi, îmi beau eu ceaiul din această ceașcă și mesajul pe care îl citesc pe ea îmi încălzește totdeauna sufletul.
Începe-ți ziua lăsând ca bunătatea lui Dumnezeu să se înnoiască și pentru tine, indiferent prin ce încercări și chiar dezastre te trece El. La capătul călătoriei tale, Te va întâmpina El și vei fi înfășurat în bunătatea Lui veșnicia toată.
Iosif Ton
 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!