Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Nu va ingrijorati.

Publicat la 2011-11-14 de Traian

Nu este o noutate că secolul XXI este secolul materialismului. Totuși problema materialismului nu este nouă ci veche și despre ea a vorbit Domnul Isus Hristos, când a spus: “nu vă îngrijorați ci căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Poate deci cineva să nu se îngrijoreze de ce va mînca, bea și îmbrăca și să-și strângă comori față de Dumnezeu nu pe pământ și să trăiască totuși.

Strângeți-vă comori în ceruri.

Caracterul determină comportamentul creștinului. Și dacă comportamentul creștinului este determinat de caracterul lui care este schimbat odată cu cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, atunci căutările creștinului vor fi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Însă nu trebuie să uităm totuși că, atâta vreme cât trăim în trup, avem nevoie de mâncare, de băutură și de îmbrăcăminte, ca să vorbim doar despre nevoiele imediate. Îngrijorarea este o problemă ce ține de inima omului și de cunoașterea și relația lui personală cu Dumnezeu. Ce fel de relație? o relație de încredere bazată pe o cunoaștere personală și profundă a caracterului lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus în Predica de pe Munte că acolo unde este comoara noastră acolo ne va fi și inima noastră.

    Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. (Matei 6:19-21)

Dacă ne strângem comori pe pământ, v-a ajunge să fie mâncat de molie și rugină și cu cât adunăm mai mult cu atât sîntem mai săraci. Dacă căutăm mai mult comorile pământești atunci mi-am definit căutările inimii mele. Deci acolo unde îmi este comoara, acolo îmi va fi și inima mea. Și dacă inima mea este lipită mai mult de ceea ce este pământesc și slujirea mea va fi celui pământesc, Mamona.

    Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt; nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. (Matei 6:24)

Slujirea lui Mamona sau lui Dumnezeu este un rezultat al cunoașterii sau necunoașterii lui Dumnezeu. Și cu îngrijorările stă la fel: înfrijorările vin din neîncrederea în Dumnezeu, iar neîncrederea în Dumnezeu vine din necunoașterea lui Dumnezeu. Iar necunoașterea Lui vine din nestudierea Scripturilor care spun că Dumnezeu ne va da împreună cu Fiul Său, fără plată, toate lucrurile.

Totuși să fim cu luare aminte la cuvintele Domnului Isus spuse în pilda bogatului nechibzuit.

    Apoi le-a zis: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Și le-a spus pilda aceasta: „Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele; și voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul; și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.” (Luca 12:15-21)


Ce ai fi făcut dacă ai fi fost în locul bogatului? Nu este neapărat să fii bogat, gândește-te ce ai zilnic și nu au alții și cu ce ai putea să te împarți cu cei ce zilnic sunt goi, flămânzi și însetați.
Viața este mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea

Viața noastră, înaintea lui Dumnezeu, prețuiște mai mult decît orice lucru pământesc. Oare atunci când am avut nevoie cel mai mult de Dumnezeu, El nu a fost alături de noi? Puțin credincioșilor!

    De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? (Matei 6:25)


Viața unui om nu stă în agonisirea lucrurilor pământești căci ce i-ar folosi unui om să strângă toate comorile de pe pământ și să-și piardă sufletul.

    Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? (Marcu 8:36-37)

Sufletul nu se cumpără și pentru el nu poți plăti, pentru că Dumnezeu prețuiște viața noastră foarte mult și de aceea L-a dat pe Singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică. Trebuie să recunoaștem totuși că zilnic suntem îngrijorați mai mult de material decît de spiritual, de ceea ce este lumesc decât de ceea ce este duhovnicesc, dar dacă voi permite Cuvântului Lui să-și facă lucrarea în mine voi fi sare și lumină, influențând prin comportamentul și atitudinea mea pe cei din jurul meu.
Dumnezeu îngrijește de nevoile noastre.

Dumnezeu nu este nepăsător față de lucrurile pământești de care avem nevoie în căutarea Împărăției și neprihănirii Lui. Dumnezeu îngrijește cu multă dragoste și atenție chiar și de păsările cerului și crinii de pe cîmp.

    Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes; totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. (Matei 6:26-29)

Dacă uităm de dragostea și grija lui Dumnezeu să ieșim afară și să privim la păsările cerului și la crinii de pe câmp cât de frumos sunt împodobiți. Fiecare în viață se confruntă cu lipsuri materiale și totuși mărturisesc că nu a fost o zi în viața mea să rămân flămând, gol sau însetat. Dumnezeu s-a îngrijit de toate nevoile mele.

    Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)

Și prin îngrijorare cât de mult poți schimba în situația creată? Nu poți schimba mai mult decât păr sur în cap, nervi și sănătate pierdută.

    Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; (Matei 6:11)

Vom putea să ieșim din această afirmare de sine și îngrijorare pe măsură ce ne vom învăța să ne încredem tot mai mult în Dumnezeu care în dragostea Lui ne poartă de grijă atît de frumos. Să căutăm deci zilnic Împărăția lui Dumnezeu, și neprihănirea Lui și toat de ce avem nevoie ni se va da.
sursa.fiicredincios

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!