Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Viața și opera lui Martin Luther

Publicat la 2011-11-12 de Traian

Martin Luther s-a născut la 10 noiembrie 1483 în micul orășel Eisleben, într-o familie înstărită. Tatăl lui și în mod deosebit mama care era foarte pioasă, dar supertițioasă, l-au crescut în disciplină strictă a acelor timpuri,imprimând în el multe din supertițile clasei lor. Unele din acestea l-au urmărit în timp ce lupta atăt de mult în căutarea mântuirii pentru sufletul său. După o scurtă perioadă, dintr-o școală a "Frăției vieții în comun" din Magdeburg. Luther a fost trimis la școala din Eisenach, școală pe care a fregventat-o între 1498 și 1501.

La școala în care a fost trimis la o vârstă destul de fragedă, Luther a fost tratat cu asprime și chiar cu violență. Atât de mare era sărăcia părinților săi, încât pentru a merge de acasă la școală într-un oraș, a fost obligat pentru un timp să-și câștige pâinea cântând din poartă în poartă și deseori suferea de foame.

La vârsta de 18 ani a intrat la universitatea din Erfut. Aici a studiat latina la nivelul înalt și filizofia lui Aristotel suferind influiența unor profesori care urmau ideile nominaliste ale lui William Ockham. Astfel srudiile filozofice din Erfurt l-au făcut conșient de nevoia înterveției divine pentru ca omul să cunoască adevărul spiritual și să fie mântuit.

De remarcart este faptul, că într-o zi, pe când cerceta din biblioteca universității, Luther a descoperit o Biblie latină. O astfel de carte nu mai văzuse niciodată. Nu știa măcar nici de existența ei. Acum, pentru prima oară vedea Cuvântul lui Dumnezeu întreg. Plin de teamă și uimire, s-a îndreptat spre paginile ei sfinte; cu inima acare-i bătea mai tare și mai repede citea cuvintele vieții, oprindu-se din când în când pentru a exclama: " O, dacă mi-ar da Dumnezeu o carte ca aceasta."

În urma unei întâmplări din iulie 1505 el se decide să se facă călugăr și intră într-o mănăsrire  a ordinului augustin la Erfurt. Aici a fost ordinat în 1507 și a oficiat prima liturghie.

Tânărul se aștepta să găsească la mănăstirie modelul unei vieții sfinte și acea pace a sufletului pe care o căuta cu atâta ardoare, dar în loc de acestea, avea să descopere un spectacol al dezordinei de tot felul. Luther era încă un fiu devotat al bisericii papale și n-avea nici măcar un gând că ar ajunge vreodată altfel.

Dumnezeu, în prezența Sa, la condus să viziteze Roma. A făcut călătoria pe jos, găzdiund la mănăstiri în drumul lui. La o mănăstire din Italia s-a umplut de uimire  la vederea bogăției, luxului și măreției de acolo. Înzestrați cu venituri priciare, călugării locuiau în apartamente splendide, îmbrăcați în robe bogate și foarte costisitoare și hrăniți la mese fastoase. Mintea i s-a
încurcat. Înflăcărarea temperamentului său l-a făcut să-și împlinească datoria întogmai, chiar să exagereze asprimea regimului impus tinerilor călugări.

Apăsat de teama prezentării înaintea lui Dumnezeu ar fi strigat ca apostolul : "Nenorocit om ce sunt, cine mă va scăpa de acest trup de moarte"  (Romani 7: 24 ).

Ideile  întunecate  și superstițioase cu privire la religia care era atunci în circulație îl umpleau de teamă. Se culca seara cu o inimă amărâtă, privind cutremurat la un viitor întunecat, și era într-o groază continuă la gândul că Dumnezeu ar fi un judecător aspru, necruțător, un tiran crud și nu un tată ceresc plin de bunătate.

Până la un timp avusese convingerea că acele chinuri pe care le îndura în de călugăr, vor constitui un mare merit înaintea lui Dumnezeu și că acestea vor fi de ajuns ca să-i câștige cerul. Totuși, convingerea aceasta nu a putut astupa prăpastia deschisă din sufletul său. În culmea confuziei, superiorii i-au luat Biblia și i-au recomandat să citească o serie de cărți, care
aveau să-i sporescă nedumerirea. Totuși, aici în mănăstire, în mijlocul acestei organizații, Domnul i-a deschis ochii, găsind ajutor în sfaturile piosului Staupitz, vicarul general al ordinului, care l-a îndemnat să se încreadă în Dumnezeu și să studieze Biblia.

În iarna anului 1510-1511 a fost trimis la Roma cu probleme ale ordinului călugăresc. Acolo a văzut corupția și luxul Bisericii Romane și și-a dat seama de nevoia de reformă. Aceasta a fost punctul decisiv al hotărârii pentru reformă.

În acest timp a vizitat multe biserici și numeroase relicve din Roma. A fost șocat de neseriozitatea preoților italieni, care puteau oficia câteva liturghii în timp ce el oficia una singură.

În 1511, Luther a fost transferat la Wittenberg. După un an devine profesor de teologie, primind diploma de doctor în teologie și și-a menținut această funcție, de profesor în teologie, până la moarte. Tot în acest timp, cercetând Biblia a ajuns la concluzia îndreptățirii prin credință. El a început să țină prelegeri asupra cărților Bibliei în limba națională, apoi a început să studieze limbile în care a fost scrisă Biblia inițial. Timp de doi ani, a ținut prelegeri despre Psalmi, apoi alți doi ani despre Romani și mai târziu despre Galateni și Evrei.

Între anii 1512-1516, în timp ce pregătea aceste prelegeri și-a aflat liniștea sufletească pe care nu o găsise în ritualuri, în acte de ascetism sau în faimoasa "Teologie germană" a misticilor.

Citind Romani 1 : 17, a ajuns la covingerea că numai credința în Cristos putea îndreptății pe cineva în fața lui Dumnezeu. De atunci înainte, "sola fide" sau îndreptățirea prin credință, "sola scriptura", ideea că Scriptura este singura autoritate pentru păcătoși care caută mântuirea și "sola grația" adică numai harul ca bază a îndreptățirii, au devenit principalele puncte în sistemul
lui teologic.

Tezele au atras atenția generală. Ele erau citite, recitite și repetate în toate părțile. Prin aceste teze se arată că puterea de a garanta iertarea păcatelor și îndepărtarea pedepsei n-a fost niciodată încredințată papei și nici unui alt om.

Mulți catolici devotați, care văzuseră și deplânseseră nelegiuirea care domnea în biserică, dar care nu știuseră să oprească înaintea ei, citeau propunerile cu bucurie, recunoscând în ele glasul lui Dumnezeu. Dar mulțimile iubitoare de păcat și superstițioase se îngrozeau când înșelăciunile care le liniștiseră temerile erau demascate.

De acum înainte, Luther luptă pentru scoaterea adevărului la suprafață. Desigur că acest lucru era foarte greu, pentru că papa avea autoritate absolută asupra bisericii romano-catolice, relația între biserică și stat fiind strâns legată.

În 1517. Tetzel, vicleanul agent al arhiepiscopului Albert, a început să vândă indulgențe la Yüterbock, lângă Wittenberg, acestea simbolizând următorul lucru : că cel ce cumpără indulgența nu mai trebuia să se pocăiască, deoarece indulgența dădea iertare completă de păcat. Chiar fiecare zornăit al banului introdus în cutia lui Tetzel însemna un suflet scos din purgatoriu și
introdus în împărăția lui Dumnezeu.

Iată scânteia care se aprinde ca început de reformă : Luther și adepții lui, în credința nouă găsită nu au fost de acord cu acest sistem murdar și el s-a hotărât să protesteze în mod public.

În 31 octombrie 1517, pe când papa Leon al x-lea era capul bisericii romano-catolice și Carol al V-lea, împăratul Sfântului Imperiu Roman, Luther și-a afișat pe ușa Bisericii castelului din Wittenberg cele 95 de teze în care condaman abuzurile sistemului cu indulgențe și provoca pe toată lumea să dezbată subiectul. El a contesta faptul că papa ar fi autoritatea supremă în
domeniul credinței și al moralei și utilitatea sacramentelor fără credință.

În 1920, Luther s-a hotărât să facă problema cunoscută poporului german prin publicarea a trei broșuri "Discursul către nobilimea germană", "Robia Babiloniană" și "Despre libertatea creștinului". El a atacat serios teologia bisericii romano-catolice. Cum ?

În iunie 1520, papa Leon al x-lea emite bula "Exurge Domine", care a adus excomunicarea lui Luther. Cărțile lui de asemenea au fost arse la Colonia. Dar Luther nu s-a lăsat mai prejos și a ars propt bula papei Leon în public la 10 decembrie 1950. atunci intervine Carol al V-lea, noul împărat, convocând dieda imperială lui Worms la care Luther trebuia să apară pentru a
da socoteală la vedenile lui.

Luther era convocat înaintea Diedei.Prințul Frederic, electorul Saxoniei, cere să i se asigure lui Luther un bilet de liberă trecere, ca să poată apărea înaintea tribunalului judecătoresc. Atenția tuturor era îndreptată acum spre adunarea statelor germane care
urmăreau să fie reunite la Worm s. Consilul diedei a cerut ca Luther să apară înaintea lui. O dată cu chemarea i-a fost dat și un bilet de trecere, asigurându-i înapoierea într-un loc sigur. Prietenii lui Luther erau îngroziți și mâhniți, cunoscând prejudecățile  și ura împotriva lui. Ei se temeau că biletul de liberă trecere nu va mai fi respectat și au stăruit de el să nu-și pună viața în primejdie. El le-a răspuns : "Papiștii...doresc condamnarea  și moartea mea. Dar lucrul acesta nu contează. Rugați-vă nu pentru mine ci pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Hristos îmi va da Duhul Său pentru a învinge pe slujitorii rătăciți. Îi disprețuiesc prin viața mea și îi voi birui prin moartea mea. Ei mă vor forța să retractez; și iată care va fi răspunsul meu: "Am spus mai înainte că
Papa era vicarul lui Hristos; acum susțin că el este dujmanul Domnului nostru Isus Hristos".

Luther este însoțit de trimișii imperieli și trei prieteni intimi de-ai lui. Dar un bun colaborator de-al său pe nume Melanchton a dorit să meargă și el. Luther îl refuză categoric, pentru că Melanchton urma să-i continue reforma.

Ajuns la Worms, o mulțime imensă s-a îngrămădit la porți pentru a-i ura bun venit. A doua zi, Luther este somat să se prezinte înaintea diedei. A fost condus chiar în fața tronului împăratului. O tăcere adâncă a căzut peste adunarea înțesată peste oameni. Apoi un slujitor imperial s-a ridicat și arătând către o colecție de scrieri a lui Luther, a cerut ca reformatorul să răspundă la
două întrebări: dacă le cunoaște ca fiind ale lui și dacă este gata să retracteze părerile pe care le avansase în ele. Luther a răspuns : "Nu-mi pot supune credința nici papei și nici conciliilor. Aici stau, și nu pot face altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu Amin!". Astfel a rămas acest bărbat drept pe temelia cea sigură a Cuvântului lui Dumnezeu.

L-au lăsat să plece după acestea, crezând că pe drum îl va ucide cineva. Dar prietenii lui Luther îl răpesc pe drumul de întoarcere la Wittenberg și-l aduc la casteul Wartburg unde va rămâne până în anul 1522.

Luuther s-a bucurat pentru o vreme de odihgnă după focul și tumultul luptei, dar totuși în același timp îndeplinea zilnic lucrări mai mari decât părea posibil să îndeplinească un om. Pana sa nu trândăvea.

În timp ce dușmanii se felicitau că fusese adus la tăcere, de sub pana lui continuă să iasă o serie de broșuri, circulând în toată Germania. El a mai făcut un lucru foarte important pentru concetățenii lui, traducând Noul Testament în limba Germană.

Deci Luther, timp de aproape un an, a continuat să vestească și să mustre păcatele și rătăcirile timpului.

Dumnezeu a retras pe slujitorul Său de pe arena vieții publice, nu numai pentru a-l feri de mânia dujmanilor, s-au pentru a-i asigura un timp de liniște în vederea acestor lucrări importante, ci în singurătatea și obscuritatea acestei ascunzători din munți, Luther a fost departe sprijinul omenesc și îndepărtat de lauda lumii. În felul acesta a fost salvat de mândrie și de încredere în sine care sunt provocate de succes.

Prin suferință și umilire a fost pregătit din nou să urce în deplină siguranță pe culmile amețitoare pe care fusese adesea înălțat.

Ultimii ani ai vieții lui Luther au fost marcați de ezitări și tulburări, dar care nu umbresc această mareață lucrare pe care Dumnezeu a înfăptuit-o prin robul său.

Luther a murit în anul 1546, lăsând mișcarea luterană sub conducerea lui Melanchton.

Reforma a purtat în ea lumina necesară trezirii spirituale din veacurile care preced, întorcând privirea spre simplitatea creștinizmului primar așa cum îl găsim în Cuvânt.

"Sola Scriptira, sola fide, sola grația", sunt și astăzi bazele adevărului.

sursa.theophilos

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!