Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce înseamnă să fii femeie în Islam ?

Publicat la 2011-11-03 de Traian

 Tot mai multe și mai multe fete din țara noastră cad pradă islamului. Văzând tot mai des fete acoperite  în stradă, mă întreb câte din ele știu cu adevărat ce înseamnă să fii femeie în islam? Astăzi vom privi la acest subiect.

     O treaptă mai jos decât bărbatul


    228. Muierile divorțate trebuie să aștepte trei menstruații și nu le este îngăduit să ascundă ce a făcut Allah în pântecele lor, dacă ele cred în Allah și în Ziua de Apoi. Iar bărbații lor sunt mai îndreptățiți să le aducă înapoi în acest răstimp, dacă vor împăcarea. Ele au drepturi egale cu obligațiile lor, după cuviință. Dar bărbații au o treaptă peste ele. Și Allah este Atotputernic, Înțelept.

Musulmanii încearcă de multe ori să ne arate din versetul acesta că “soțiile au drepturi egale cu obligațiile lor, după cuviință”, încercând să spună că ele au drepturi egale cu soții lor. Totuși, dacă citești mai atent această expresie, înțelegi că femeia are drepturi egale cu obligațiunile ei. Adică câte obligațiuni, atâtea și drepturi, nici mai mult nici mai puțin. Dar, bărbatul este cu o treaptă peste soția sa. Adică el, are mai multe drepturi decât obligațiuni. Aceasta atitudine față de femeie se simte foarte mult în lumea musulmană. De cele mai multe ori, sărmanele femei, sunt folosite numai pentru a face copii, mâncare și  curat în casă, în rest, ea nu trebuie să se mai amestece în alte treburi. Femeile românce sau moldovence, căsătorite cu musulmani, de multe ori neagă acest adevăr. Dar, înainte ca să mă convingă că nu am dreptate, să cerceteze sursele despre viața femeilor în Asia, acolo unde Islamul stă la baza societății și apoi să argumenteze dacă nu este așa.

Și Biblia ne învață că bărbatul este capul femeii(1Corinteni 11:3-4), dar aceasta se referă la rolul lor în căsătorie și nu la valoare. Cu privire la valoarea femeii și a bărbatului, Biblia ne învață că ambii au fost creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu (Genesa 1:16-17) și ambii vor avea parte de viața veșnică (1Petru3:7). Faptul că bărbatul este capul femeii în căsătorie, aceasta nu-i dă dreptul să o trateze inferior, ci dimpotrivă, are responsabilitatea de a o iubi și a o îngriji cu drag. Bărbatul ca și cap, are mai mlte responsabilități decât femeia, și asta aduce o și mai mare grijă din partea sa pentru soție și a întregii familii. Cu părere de rău, Islamul nu poate oferi așa ceva. Femeia în Islam, este

Bătută fără motiv-când bărbatul dorește


    Pe acelea de a căror neascultare vă temeți, povățuiți-le(mustrați-le), părăsiți-le în paturi și loviți-le! Dar dacă ele [revin și] ascultă de voi, atunci nu mai căutați pricină îîmpotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreț.(Sura 4:34b)

Orice faptă a soției care îl face pe soț să se teamă de neascultarea ei, îi dă tot dreptul să o mustre, să o lipsească de relația intimă și apoi să o bată. Soțul o poate părăsi în pat pe soție în orice moment și aceasta nu îl va face să sufere prea mult, deoarece el are dreptul să aibă mai multe soții. Soțul poate avea mai multe soții, însă  soția nu are dreptul să aibă mai mulți bărbați. Dacă soțul și soția ar fi fost egali înaintea Lui Dumnezeu, așa cum pretind musulmanii, atunci ar fi trebuit și soția să aibă dreptul să aibă 4 bărbați, ceea ce este categoric exclus.

În caz de preacurvie – închisă în casă până la moarte

    15. Îîmpotriva acelora care preacurvesc dintre muierile voastre(15), chemați să facă mărturie patru dintre voi. Iar de au mărturisit, atunci țineți-le îînchise în case până la moarte sau Allah va porunci pentru ele altă cale.(Sura 4:17)

Nu vreau să îndreptățesc fapta preacurviei. Dar vreau să atrag atenția la un detaliu. Pedeapsa acestei femei se bazează pe mărturia a 4 bărbați care sunt chemați să facă mărturie. Mai departe, de la femeie nu se cere nici un răspuns de apărare, ci totul depinde de cei 4 bărbați. Care nu se spune că au fost martori, ci doar trebuie chemați ca să facă mărturie. Și dacă soțul tare își dorește acest lucru, atunci fii sigur că nu-i va fi greu să găsească pe acei 4 ca să depună  mărturii mincinoase. Ca rezultat, casa femeii devine închisoarea ei. Va trebui să stea închisă în casa sa, până la moarte. Dar apare o întrebare logică aici: “ Cu cine a preacurvit femeia aceasta? Unde este bărbatul care a preacurvit cu ea?” Despre bărbat, Mohamed nu spune nimic, pentru că vezi tu, “bărbatul este cu o treaptă peste femeie”. Lui i se poate, soției nu… Și apoi cum să spună așa despre bărbat, dacă ostașii lui și însăși Mohamed, ori de câte ori cucereau vreun oraș, localitate, unul din primele lucruri pe care le făceau, era violarea femeilor din acea regiune, motivând că acesta este un drept lăsat lor de Allah… Să citești Hadisurile și te vei convinge de ceea ce-ți spun.

Draga mea, Dumnezeu a creat pe fiecare din noi, după chipul și asemănarea Sa. El a pus în noi(bărbați și femei), aceleași valori. Ca și valoare, în ochii Lui noi suntem egali. Te întreb pe tine acum, ești tu gata să fii tratată ca un obiect de uz casnic ? Ești tu gata să fii doar ca o mașină de făcut copii, curat în casă și la orice suspiciune a soțului să fii bătută de el ? Poate vei spune aici, că și în creștinism sunt cazuri când bărbații își bat soțiile. În primul rând eu cred că cel ce ridică mâna asupra soției sale, nu este un creștin autentic. Dar în al doilea rând, aceste cazuri în creștinism sunt condamnate de Dumnezeu și de lege, dar nici într-un  caz încurajate. Una este când bărbatul tău se răzvrătește împotriva Lui Dumnezeu și te lovește, și cu totul alta este când Însuși “Dumnezeu” îl motivează să facă acest lucru.

Tu meriți o viață mult mai bună și mult mai nobilă. Dumnezeu ne oferă această viață, doar  prin credință în Domnul Isus Hristos, care a murit pentru păcatele fiecăruia din noi! Dacă tu și bărbatul tău, nu-L veți cunoaște pe Domnul Isus Hristos ca și Domn și Mântuitor, indiferent de religia ta, tu nu vei putea avea o familie fericită cu adevărat. Doar El vă poate zidi o familie fericită. Crede în El ca să fii mântuit.

Coranul învață bărbații să-și bată soțiile

“Adevărata dragoste din partea soțului, femeia, o  poate experimenta doar în islam”- era afirmația femeii  românce căsătorită cu un musulman.
Fetele moldovence sau românce, de multe ori în naivitatea lor cred astfel de afirmații.  Mă întreb totuși cît se știe despre ce învață Coranul  cu privire la relația soț-soție ? Oare știu aceste femei că în Islam, femeia este totdeauna privită inferioară bărbatului? Să privim cum  sfătuiește Muhamed pe bărbații musulmani să-și trateze soțiile.  Sunt multe versete în Coran și Hadise, care vorbesc la acest subiect.  Totuși astăzi mă voi opri doar la textul de mai jos.

    Bărbații sunt proteguitori(protectori)ai muierilor, datorită calităților deosebite cu care i-a dăruit Allah și datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultătoare și păzitoare[ale celor care trebuiesc păzite] în absența soților lor, pe care și Allah le păzește. Pe acelea de a căror neascultare vă temeți, povățuițile, părăsițile în paturi și loviți-le! Dar dacă ele revin și ascultă de voi, atunci nu mai căutați pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreț. (Sura 4:34)

Muhamed, învață pe bărbați că în cazul în care acestora li se pare sau nu sunt siguri de ascultarea soțiilor lor, ei trebuie să întreprindă 3 pași în disciplinarea lor.

Pasul 1- Avertizare-mustrare

De menționat aici faptul că traducătorul Coranului în limba română a căutat mult ca  să găsească cuvântul care nu presupune prea multă violență. Și în cele din urmă a găsit cuvântul “povățuire”. Alte traduceri, traduc acest cuvânt ca “mustrare avertizare, dojeniție” Deci prima pedeapsă pe care bărbatul trebuie să o dea soției sale în islam, este cea verbală. O avertizare verbală. După aceasta, urmează pasul următor.

Pasul 2 – Lipsa relațiilor intime


Dacă în opinia soțului, soția nu s-a îndreptat după prima avertizare și mustrare, atunci el trebuie să o părăsească în pat, adică  să o lipsească de relația sexuală. În Islam, soția nu are dreptul să se bucure când dorește ea de relația intimă, ci soțul  decide acest lucru. Ce mare deosebire vedem aici între învățătura Coranului și cea a Bibliei. Dumnezeu în Biblie ne învață  contrariul când spune:

    Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț; și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea; apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)

Dumnezeu spune clar în Biblie că bărbatul n-are dreptul să-și lipsească soția  de intimitate,  îndeplinindu-și astfel  datoria sa de soț. Atât soțul cât și soția au o datorie sfântă de a împlini nevoia sexuală partenerului de căsătorie. Se pot lipsi de această datorie numai prin buna învoială, dar pentru o perioadă scurtă. De ce ? Ca să nu dea prilej diavolului să-i ispitească. Deci, cu alte cuvinte, manipularea sexuală este  un  păcat inspirat de  Satan.  Acum, dacă Dumnezeu în Biblie interezice această manipulare ca să nu dea prilej Satanei, dar în Coran, manipularea aceasta este poruncită, oare care dumnezeu vorbește în Coran?

Pasul 3 – Bătaie


Ca să te ajut să urmărești mai ușor, îți propun din nou să citești Sura 4:34 ultima parte:

    Pe acelea de a căror neascultare vă temeți, povățuițile, părăsițile în paturi și loviți-le! Dar dacă ele revin și ascultă de voi, atunci nu mai căutați pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreț. (Sura 4:34)

Ultimul pas în disciplinarea soției, potrivit Coranului este bătaia. Bineînțeles că musulmanii au găsit și aici “explicații” spunând că  proorocul nu se referă la lovituri de violență, ci lovituri ușoare pentru a le aduce la reascultare. În primul rând acestea sunt adăugiri făcute de însuși musulmani, pentru a masca într-un fel violența în familie. Dar chiar dacă acele lovituri trebuie să fie ușoare, mă întreb cum bărbatul își măsoare lovitura ca fiind una  ușoară sau violentă, după ce etalon se conduce? Dar ce se face sărmana femeie dacă soțul ei este sportiv ? O lovitură “ușoară” îi poate face nockout. Soția însă, nu se poate plânge pe soț, pentrucă însuși Allah a poruncit așa în Coran ca ea să fie disciplinată. Cum îți pare draga mea o astfel de “dragoste” ?  Cu siguranță că o astfel de “dragoste” nu găsim în Biblie. Biblia ne învață opusul când spune:

    Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. (Efeseni 5:25-28)

Bărbatul este chemat să-și iubească nevasta având ca exemplu pe Mântuitorul, care S-a dat pe Sine Însuși pentru Biserica Sa. Dumnezeu cheamă pe bărbați să-și iubească soțiile necondiționat. Biblia nu spune “bărbaților iubiți-vă nevestele dacă ele sunt supuse vouă”. Dragostea bărbatului față de soția sa, potrivit Bibliei, trebuie să fie una necondițioantă. Acum înțelegi contrastul ? Dacă pretindem că Coranul este o carte “superioară” Biblie, atunci el ar trebui să aducă o învățătură mult mai presus de cea a Biblie. Dar haideți să fim serioși… dacă să vorbim în contextul subiectului nostru, ce lucruri ieșite din comun învață Coranul aici ? Oare ateiștii nu tot așa procedează cu soțiile lor ? Va spune cineva că și în creștinism sunt cazuri când bărbații își bat soțiile. Trebuie să recunosc, că pot fi și astfel de cazuri. Dar știi care este diferența ? În creștinism bătaia în familie este condamnată de Însuși Dumnezeu, pe cînd în Islam este poruncită de însuși Allah.

Gîndește-te singur:
Dragul meu, hai să fim sinceri și să privim lucrurile așa cum sunt. Despre ce fel de “dragoste” adevărată poate fi vorba în Islam, când însuși Coranul poruncește ca femeia să fie bătută? Și știi ce este dureros ? În acel verset nu spune că femeia trebuie bătută dacă a fost neascultătoare, ci doar pentru simplu motiv că  soțului i s-a părut aceasta. Deci nici măcar nu trebuie dovezi. Tot acest verset spune că după cei 3 pași de disciplină : “…dacă ele(soțiile) revin și ascultă de voi, atunci nu mai căutați pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreț”. Însă cum să revină la ascultare sărmana femeie dacă ea nici nu s-a răzvrătit ? Apoi care sunt criteriile după care soțul trebuie să vadă că soția s-a întors la ascultare sau nu ? Nu avem aceste criterii după cum nu avem nici criteriile după care să indentificăm neascultarea ei. Totul este în mâna “generoasă” a bărbatului, pe care Allah la făcut cu o treaptă mai superior decât femeia…(Sura 2:228)

Draga mea, te rog să nu te lași prinsă în capcana diavolului crezând  că tu vei fi tratată altfel. Dacă alegi să mergi pe calea Islamului, așteaptă-te să fii disciplinată de soțul tău în acest fel. Te îndemn astăzi să începi să citești Biblia și să cauți să vezi ce mare dragoste ți-a aratăt Dumnezeu ție personal.
sursa,crestinismul si islamul

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MATERIAL SADITOR-PROIECTARE SI INTRETINERE GRADINI...Vezi aici!