Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

LĂCOMIA – Ce spune Biblia?

Publicat la 2011-10-31 de Traian

Ce este lăcomia?

 • DEX-ul ne dă următoarea definiție
    LĂCOMÍE, lăcomii, s.f. Poftă pe care o are cineva de a mânca sau de a bea mult; fig. dorință necumpătată de câștig, de avere etc.; aviditate. * Loc. adv. Cu lăcomie = lacom. – Lacom + suf. -ie.
 • Wikipedia tot ne dă o definiție..
    Lăcomia, aviditate, cupiditate, dorință necumpătată de câștig, de avere, tendința de acaparare, insațiabilitate, voracitate, pleonexie, poftă pe care o are cineva de a mânca sau de a bea mult.

Există în popor și multe proverbe care ne dau definiții pline de înțelepciune. Iată unele proverbe despre lăcomie:
 •     Are ochii mai mari decât burta.
 •     Lacom la bogăție și sărac la minte.
 •     Lacom tânăr, cerșetor bătrân.
 •     Lacomul e de unde n-are pomul coajă.
 •     Lacomul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă.
 •     Lacomul, și sătul, flămând este.
 •     Lacomului, cât să-i dai, el nu zice ba.
 •     Lăcomia de la aur la gunoi și de la diamant până la sticlă se întinde.
 •     Lăcomia sparge sacul.
 •     Lăcomia strică omenia.

Citatele oamenilor înțelepți tot sunt de folos în definirea acestui păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus:

    Lăcomia este o beție mai rea decât beția

iar Sondra Ray a zis:

    Lăcomia este apetitul incontrolabil și nesățios pentru mai mult decât ai nevoie.

În Biblie lăcomia este un subiect destul de des abordat și în traducerea română făcută de preotul Dumitru Cornilescu la o simplă căutare am găsit că este menționat doar acest cuvânt de 40 de ori și aceasta fără a lua în considerație sinonimele. Nu putem trece într-un articol tot ce învață Biblia despre lăcomie, dar voi prezenta cele mai importante adevăruri despre aceasta.
     Lăcomia este închinare la idoli

În Epistola adresată creștinilor din Colose, Apostolul Pavel a scris:

    Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate. (Coloseni 3:1-7)

Dacă cel care se numește ucenic al lui Hristos ajunge să se dedea la lăcomie, aceasta este calificată ca și închinare la idoli din pricina căreia va veni peste el mânia lui Dumnezeu tot așa cum vine peste toți fii neascultării. Lăcomia atrage mânia lui Dumnezeu peste cei ce o practică.

Lăcomia este incompatibilă cu viața de creștin

În altă Epistolă Apostolul Pavel scrie:

    Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. (Efeseni 5:3)

Nu mai este nimic de adăugat aici. Și dacă cei care au fost chemați să fie sfinți (dar toți creștinii au fost chemați să fie sfinți) se dedau la lăcomie, ei fac să fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu și se discalifică ca și sfinți.

Lăcomia este motivația prorocilor și învățătorilor mincinoși care vin să distrugă credința creștinilor

Așa scrie Apostolul Petru:

    În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme, și pierzarea lor nu dormitează. (2 Petru 2:1-3)

Iată acum, ultimul proroc mincinos, Harold Camping, care a anunțat sfârșitul lumii pentru 21 mai 2011 și după ce nu s-a întâmălat aceasta a mai anunța odată pentru data de 21 octombrie 2011. Nu este de mirare că într-o așa campanie de înșelare în masă a reușit să adune de la 72 la 120 milioane de dolari? Și aceasta se întâmplă nu în evul mediu, când oamenii nu știau carte și nu avea acces larg la Biblie, ci chiar acum, când fiecare om are cel puți o Biblie acasă, dar toți au acces la textul biblic pe Internet, pe telefon mobil, etc.  Înțeleptul Esop a spus în acest sens: “Oamenii lacomi ademenesc pe cei săraci cu vorbe lingușitoare și-i păgubesc de bunurile trebuincioase.” Tot despre cei lacomi a mai scris Apostolul Petru și în a doua Epistolă care îi poartă numele:

    Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați! După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. (2 Petru 2:14-16)

Lăcomia îl corupe pe om

Înțeleptul Solomon a spus:

    Cel lacom de câștig își tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. – (Proverbe 15:27)

Din pricina lăcomiei ajung oamenii să vrea mită și să ia mită. Și în zadar spun unii că dacă le vor fi mărite salariile nu vor mai lua mită. Cel lacom cu cât are cu atât mai mult dorește să aibă. Doar dacă se pocăiesc din inimă și aleg să trăiască în ascultare de Domnul Isus Hristos pot fi eliberați de lăcomie.

Lăcomia tulbură relațiile omului

Așa mai scrie înțeleptul Solomon în cartea Proverbelor:

    Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. – (Proverbe 28:25)

Iată și un exemplu concret care I s-a întâmplat chiar Domnului Isus în timpul slujirii Sale pe pământ:

    Unul din mulțime a zis lui Isus: „Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărțitor peste voi?” Apoi le-a zis: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Și le-a spus pilda aceasta: „Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele; și voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul; și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.” Isus a zis apoi ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. (Luca 12:13-22)

Să luăm seama la porunca Domnului Isus care ne spune să ne păzim de orice fel de lăcomie, iar dacă am fost prinși în cursa acestei patimi, să ne pocăim și să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
moldovacrestina

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!