Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Hallowen-ce ne invata Biblia

Publicat la 2011-10-31 de Traian

Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. (Efeseni 2:1-3)

Întrebare:

    În ultima vreme începe să devină tot mai populară la români sărbătoarea Halloween care anterior nu era cunoscută și nu se sărbătorea pe  aici? Care este originea și semnificația acestei sărbători? Cum trebuie să ne raportăm noi, creștinii, față de ea?

Ca să înțelegem esența sărbătorii Halloween și cum se raportează ea la învățătura lăsată de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi, este important pentru început să înțelegem…
Ce este Halloween?

Enciclopedia Wikipedia ne relatează următoarele despre sărbătoarea Halloween:


    Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows’ Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental — catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte țări, Halloween este serbat prin parade și carnavaluri.

Cu privire la…
Istoria sărbătorii Halloween


Același articol din Wikipedia ne relatează următoarele:

    Istoricul Nicholas Rogers, care a explorat originile Halloweenului, observă că în timp ce „unii folcloriști i-au detectat originile în sărbătoarea romană a Pomonei, zeița fructelor și semințelor, sau în festivalul morților denumit Parentalia, sărbătoarea este cel mai frecvent legată de festivalul celtic Samhain, scris inițial Samuin”. Numele provine din irlandeza veche și înseamnă „sfârșitul verii”. Snap-Apple Night de Daniel Maclise prezentând o petrecere de Halloween în Blarney, Irlanda, în 1832 Festivalul Samhain sărbătorește sfârșitul „jumătății luminoase” a anului și începutul „jumătății întunecate”, și este uneori considerat a fi „Anul Nou Celtic”. Vechii celți credeau că granița dintre lumea aceasta și cea de dincolo se slăbește în ziua de Samhain, permițând spiritelor, bune sau rele, să o traverseze. Strămoșii familiei erau cinstiți și invitați acasă, în timp ce spiritele rele erau gonite. Se crede că nevoia de a îndepărta spiritele rele a dus la purtatul de costume și măști. Ei îndepărtau spiritele rele deghizându-se ei înșiși în spirit rău pentru a le evita. În Scoția, rolul spiritelor era jucat de tineri îmbrăcați în alb cu fețele mascate sau înnegrite. Samhain era o vreme când se făceau provizii de iarnă și se tăiau animalele pentru a păstra carnea peste iarnă. Focurile de tabără jucau și ele un rol în festivități. Toate celelalte focuri erau aprinse de la focul cel mare. Oasele animalelor tăiate erau și ele aruncate în foc. Uneori se aprindeau două focuri unul lângă altul, iar oamenii și animalele treceau printre ele ca ritual de purificare.

Se va intreba atunci cititorul, dacă sărbătoarea s-a numit inițial Semhain…
Care este originea numelui “Halloween”?

În anul 835 papa Grigorie al IV-lea schimbat ziua celebrării tuturor martirilor de la data de 13 mai la data de 1 noiembrie. Mai târziu, această sărbătoare s-a numit “Ziua tuturor Sfinților” (All Saints Day). Noaptea dinaintea acestei sărbători, adică seara de 31 octombrie și-a căpătat numele de All Hallow’s Even sau “Holly Evening” care în traducere înseamnă seara sau noaptea tuturor sfinților. Apoi, numele a fost scurtat până la felul cum îl cunoaștem azi – Halloween.


Sărbătoarea Halloween este o confruntare directă între forțele întunericului și copiii lui Dumnezeu
Ce sărbătoresc oamenii la Halloween?


Este evident că în lumea noastră de azi nimeni nu-și mai amintește de sfinți și această seara a fost transformată în una când  oamenii imitează duhurile rele, scheletele, pisici negre, tot  felul de grozăvii și parcă imitează duhurile necurate prin toate acțiunile lor. Istoria ne arată că Biserica Catolică în persoana Papei Grigorie IV a făcut încercarea să înlocuiască o sărbătoare păgână cu una creștină, dar în rezultat sărbătoarea păgână și drăcească a absorbit cu totul în sine orice aspect creștinesc al sărbătorii.
Ce spune Dumnezeu despre practicile Hallloween-ului?

La sărbătoarea Halloween cei maturi și copiii se îmbracă în haine de vrăjitori iar cei mari apelează la practici oculte și cheamă morții fiind de asemenea mascați în tot ce este diabolic. În cartea Deuterenom, Dumnezeu a poruncit astfel:

    După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori; dar ție, Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. (Deuteronomul 18:9-14)

Apoi, în cartea Levitic această poruncă este repetată:


    Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori: să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:31)

Este absolut clar că toate aceste practici sărbătorite la Halloween, măcar și sub formă de glumă, sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu și îi spurcă pe oameni. Noi, creștinii, trebuie să ne ținem cât mai departe de ele.
Primii creștini s-au lăsat de practicile diabolice și le-au condamnat

Biblia ne învață că există o lume spirituală, invizibilă, care duce o mare luptă împotriva creștinilor. În orașul Efes era foarte multă magie și spiritism. Iată ce ne relatează Scriptura despre contextul orașului Efes și felul cum au fost confruntate aceste duhuri rele, diavolești, când a venit Pavel și a predicat Evanghelia:

    În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui, și-i lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduiește Pavel, să ieșiți afară!” Cei ce făceau lucrul acesta erau șapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, și pe Pavel îl știu; dar voi cine sunteți?” Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel, că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, și i-a apucat frica pe toți: și Numele Domnului Isus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor: prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului. (Faptele apostolilor 19:8-20)

Tocmai pentru că în orașul Efes se făceau multe lucruri nelegiuite și drăcești prin spiritismul și magia care erau acolo, Apostolul Pavel le-a scris creștinilor Epistola către Efeseni și îi invață pe ei și pe noi…
Să fim conștienți de prezența și strategiile duhurilor necurate

Capitolul 2 al Epistolei către Efeseni începe astfel:

    Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. (Efeseni 2:1-3)

Conform acestor versete, toată lumea care nu-l cunoaște și nu l-a primit pe Domnul Isus ca și Domn și Mântuitor personal merge acum după cursul dat de domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fii neascultării, adică în cei care au refuzat și refuză să trăiască după învățătura lui Dumenzeu și care trăiesc după poftele firii lor pământești. Oamenii cred că sunt și se declară liberi, dar în realitate  sunt morți în greșelile și păcatele lor și sunt robi ai diavolului. Nu cumva ei ca niște robi ignoranți, ca niște zombi, la Halloween își sărbătoresc robia și tragedia în care se află? Creștinii au fost eliberați de această ignoranță și Dumnezeu ne învață astfel:

    Iată, dar, ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. (Efeseni 4:17-19)

Noi trebuie să le vestim Evanghelia celor păgâni, adică celor care nu-l cunosc pe Domnul Isus și care au mintea întunecată fiind străini de Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririiinimii lor. La Halloween, iar  se dedau la urâciuni, desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Să le spunem despre aceasta, dar să o facem cu dragoste și să le arătăm dragostea lui Dumnezeu care a fost revărsată în Domnul Isus Hristos. De asemenea, noi, creștinii, trebuie
Să fim conștienți și să ducem lupta spirituală la care am fost chemați

În aceeași Epistolă către Efeseni, spre sfârșit, Apostolul Pavel le spune credincioșilor din Efes cuvinte care sunt de mare importanță pentru toți creștinii din toate vremurile și deci, și pentru noi:

    Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții (Efeseni 6:10-18)

Sărbătoarea Halloween este o confruntare directă între forțele întunericului și copiii lui Dumnezeu. De aceea, să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu și să le procoamăm oamenilor  adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu ca să poată fi mântuiți.
moldovacrestina

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!