Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Dovadă împotriva mîndriei și prejudecății

Publicat la 2011-10-23 de Traian

Cu toate că Europa a reușit să pună sub control cele mai devastatoare plăgi prin aplicarea de măsuri categorice ale Bibliei de a izola victimele, alte boli continuau să decimeze neamul omenesc deoarece oamenii nu au luat în serios promisiunile lui Dumnezeu că ei vor fi eliberați de toate bolile dacă vor da ascultare sfaturilor divine. De aceea, boli intestinale ca holera, dizenteria și febra tifoidă, continuau să obțină un greu tribut de vieți omenești. Pînă la sfîrșitul secolului al optsprezecilea, măsurile igienice de prevenire, chiar și în marile capitale, erau foarte primitive. De regulă excrementele erau aruncate pe străzi nepavate și murdare. Duhori insuportabile apăsau orașele și satele. Era cea mai bună perioadă de prosperitate pentru muștele care se prăseau în murdărie și răspîndeau bolile intestinale ce omorau milioane de oameni.
Ce multe vieți omenești ar fi fost salvate dacă omul ar fi luat în serios sfaturile lui Dumnezeu pentru eliberarea de boli!
Biblia, printr-o ordonanță, indică calea spre descătușare din ghiarele epidemiilor devastatoare ale febrei tifoide, holerei și dizenteriei: "Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai și o lopată cu care să sapi (o groapă) și să acoperi murdăriile ieșite din tine, cînd vei ieși afară" (Deuteronom 23:12-l3).
Un istorician în materie de medicină scrie că directiva este "cu siguranță o măsură primitivă dar eficace, deoarece ea arată idei avansate de igienă" (Arturo Castiglione, op. cit. p. 70). Cum ar putea această recomandare dată lui Moise cu 3500 de ani mai înainte, să ne ofere azi idei avansate de igienă? Explicația logică este aceea că Biblia este ceia ce se pretinde a fi, adică: Cuvîntul inspirat al lui Dumnezeu.
Dar mîndria și prejudecățile omului sînt dușmani prea tari pentru a fi puse la încercare. Să luăm ca exemplu întîmplarea ce a avut loc în anul 1840 la Viena tocmai pe cînd se sărbătoreau superbele valsuri ale lui Johann Strauss și a fiului său. Viena era pe atunci renumită și ca centru medical. Să ne aruncăm privirea în unul din faimoasele spitale din acele zile: "Spitalul general". În saloanele de maternitate ale acestui renumit spital, una din 6 femei murea. Acest mare și îngrozilor procent de mortalitate era la fel și în celelalte spitale din întreaga lume. Obstetricienii (mamoșii) atribuiau decesele pe seama constipației, lactației întîrziate, fricei și aerului infectat. După ce mureau, femeile erau transportate la morgă pentru autopsie. În fiecare dimineață intrau în morgă medicii și studenții în medicină pentru a executa autopsiile. După aceea, fără să-și curețe mîinile, medicii și alaiul de studenți, treceau în saloanele de maternitate pentru examenul ginecologic al pacientelor. Desigur, pe atunci nu existau mănuși de cauciuc. La începutul anului 1840, deci ceva mai mult decît 100 de ani, un tînăr medic pe nume Ignaz Semmelweis a luat în primire unul din saloanele de obstetrică. El a observat că în general femeile care erau examinate de profesori și studenți, se înbolnăveau și mureau. După ce timp de trei ani a observat această situație cumplită, el a stabilit o regulă pentru salonul său, ca oricare medic și student care a luat parte la autopsii să-și spele cu grije mîinile mai înainte de a examina pacientele din maternitate.
În luna aprilie 1847, înainte ca noua dispoziție să intre în vigoare, în salonul dr.Semmelweis au murit 57 de femei. După ce a fost instituit regulamentul spălării mîinilor, au murit: în luna iunie numai una din 42, în luna iulie numai una din 84 de femei. Statisticile au arătat cu precizie că infecțiile fatale au fost purtate de la cadavre la pacientele încă în viață.
Într-o zi, după efectuarea autopsiilor și spălarea mîinilor, chirurgii și studenții au intrat în salonul de maternitate și au examinat o serie de paturi cuprinzînd douăsprezece femei. Din cele douăsprezece femei, unsprezece au făcut foarte repede temperatură și au murit. În mintea ageră a lui Semmelweis s-a născut un nou gînd: desigur un element misterios cu consecințe fatale, a fost purtat în mod evident de la un pacient în viață la ceilalți pacienți. Concluzie logică, Semmelweis a dispus ca fiecare să-și spele mîinile cu grijă și după examinarea fiecărui pacient. Imediat s-au ridicat nenumărate proteste împotriva "pacostei de spălare, spălare și iar spălare". Dar procentul de mortalitate descreștea mereu.
A fost aplaudat dr. Semmelweis de colegii săi? Din contră, studenții indolenți, obstetricienii cu prejudecăți și superiorii săi geloși, l-au batjocorit și înjosit atît de mult încît contractul său anual de angajare nu a mai fost reînnoit. Succesorul său a scos afară lighianele și procentul de mortalitate a ajuns din nou la vechile cifre îngrozitoare. Au fost convinși colegii săi că el avea dreptate? Nici de cum! Noi muritorii putem foarte bine să privim cu proprii ochi asemenea lucruri și totuși mintea să ne fie atît de îmbrobodită în mîndrie și prejudecată, încît chiar și ceea ce este bine dovedit, să pătrundă foarte greu la ea.
Timp de 8 luni Semmelweis a încercat în zadar să primească din nou un post onorabil în spital. Dezgustat și deprimat, el părăsi Viena fără să-și ia rămas bun de la puținii săi prieteni și se duse la Budapesta, orașul său natal. Acolo a obținut un post într-un spital, unde de asemenea procentul de mortalitate al femeilor gravide era îngrozitor de mare. El a introdus și aici practica spălării mîinilor înainte de examinarea individuală a pacientului. Dintr-o dată, secera nemiloasă a fost oprită, dar prejudecățile și geloziile au copleșit adevărul dovedit și mulți dintre colegii lui Semmelweis treceau pe lîngă el pe coridoarele spitalului, fără să-i vorbească.
Dr. Semmelweis a scris o carte, excelent documentată, asupra muncii sale, care a avut ca efect să îmboldească pe dușmanii săi la cel mai amar sarcasm. Încordarea, precum și strigătele de moarte ale mamelor muribunde l-au obsedat și au influențat atît de mult natura sa sensibilă, încît pînă la sfîrșit i s-a deranjat mintea. Ignatz Semmelweis a murit într-un institut de alienați mintali fără să primească vreodată recunoștința pe care o merita din plin.
Cu multe, multe secole înainte de Semmelweis, Dumnezeu a dat lui Moise instrucțiuni amănunțite asupra celei mai eficace metode de curățirea mîinilor imediat după ce a fost atinsi un cadavru sau o ființă vie infectată (Numeri 19). Metoda lui Semmelweis a făcut o cale lungă în prevenirea multor decese, ca să nu fie acceptată astăzi în vreun spital. Metoda Scripturii specifica nu o simplă spălare într-un lighian, ci spălări repetate în ape curgătoare, cu intervale de timp acordate pentru uscare și expunere la soare, pentru a ucide bacteriile încă nespălate. Mai mult, metoda biblică cerea celor ce au avut contact cu un cadavru să-și schimbe hainele cu altele curate care au fost spălate și uscate. Tehnica Bibliei a fost așa dc complexă și de eficace față de oricare altă tehnică pe care un om ar fi putut-o născoci vreodată, încît din nou este logic să credem că legile au fost date de Dumnezeu lui Moise, așa cum scrie Biblia.
În chirurgie a predominat de asemenea acest spirit de necunoaștere, mîndrie și prejudecată în ceea ce privește spălarea mîinilor. În cea mai mare parte a secolului al nouăsprezecelea, măsurile preventive în chirurgia de specialitate erau extrem de simple. Pacientul venea în sala de operație, se dezbrăca acolo și se cățăra pe masa de operație. Chirurgul își scotea haina, își sufleca mînecile, scotea cîteva instrumente dintr-o geantă sau din dulap și începea să opereze. Dacă chirurgul dorea să demonstreze ceva studenților, îi poftea la masa de operație ca să pipăie cu mîinile lor nespălate și pline de microbi, o rană sau un abdomen deschis. Desigur, în asemenea condiții, mortalitatea era îngrozitor de ridicată. Dr.Roswell Park, în cartea sa asupra istoriei medicinei, povestește despre propriile sale experiențe: "Atunci cînd am început lucrul ca internist într-un spital, în anul 1876 era cel mai mare spital din țară, s-a întîmplat ca fiecare pacient operat, cu una sau două excepții, să moară din cauza infecțiilor, deși operațiile erau realizate de chirurgi socotiți în acele zile ca fără egal în meserie..." (An Epitome of the HISTORY of Medicine, second edition, Philadelphia, F. A. Davis Co., 1901 - pag. 326).
O astfel de mortalitate nu s-ar fi întîmplat dacă chirurgii ar fi urmat metoda pe care Dumnezeu i-a prescris-o lui Moise privitor la spălarea meticuloasă a mîinilor și schimbarea hainelor după contactul cu bolile infecțioase. Doctorul Park declară că în cei doi ani ce au urmat lui 1876, a fost introdusă metoda antiseptică de curățire a mîinilor și a instrumentelor în urma căreia s-a constatat o scădere spectaculoasă a mortalităților. Opera lui John Tyndall, Louis Pasteur, Robert Koch și Sir Joseph Lister au furnizat în sfîrșit dovezile clare, așa că încetul cu încetul s-a risipit încăpățînarea și prejudecata.
În secolul al douăzecilea nici o operație chirurgicală nu se efectuază fără spălarea meticuloasă a mîinilor. Totuși, orice neglijare în spălarea mîinilor a avut ca rezultat pierderi inutile de vieți omenești. Infecțiile stafilococice au devenit epidemii dezastruoase în unele spitale de copii. În vara anului 1958 o epidemie de infecție stafilococică pricinuită de o spălare incorectă a mîinilor, s-a răspîndit într-un mare spital general din estul Statelor Unite. Diferitele antibiotice au fost de puțin ajutor și înainte ca infecția să fie depistată, s-au stins viețile a 86 de bărbați, femei și copii.
Departamentul de Stat al Sănătății din New-York s-a alarmat din cauză că asemenea infecții pot fi răspîndite pentru că o persoană a omis să-și spele mîinile cu grijă. În anul 1960 Departamentul a editat o carte descriind metodele de spălare a mîinilor și procedeele foarte apropiate de metoda Scripturii cuprinsă în Numeri cap.19.
În sfîrșit, abia în anul 1960 omenirea a ajuns la capăt cu această problemă. Ei au învățat, după secole și pe un preț îngrozitor, ceea ce Dumnezeu i-a dat lui Moise prin inspirație divină.
(din "Boli evitabile" de S I. McMillen, M. D.)


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUSE KLINKER ( CARAMIDA KLINKER )...Vezi aici!