Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

FEMEIA ÎN FAMILIE ȘI ÎN BISERICĂ

Publicat la 2011-10-18 de Traian

Rolul femeii în societate este, indiscutabil, unul dintre cele mai importante subiecte. Doar pentru că ar fi avut mai multă forță fizică, bărbatul și-a impus ”drepturi” odioase asupra femeii, desconsiderând-o până la nivelul la care să o trateze ca pe o roabă și a avea drept de viață și moarte asupra ei. ”Reculul” nu s-a lăsat așteptat. Mișcarea feministă a reușit într-o mare măsură să răstoarne clișeele tradiționale, ajungând la extrema de a nu mai recunoaște diferențele naturale între bărbați și femei. Totuși, pentru bărbați și femei, cum trebuie să înțelegem biblic valorile acestei instituții divine, familia, dar și modul în care femeia devine relevantă în biserică și societate. Studiul următor l-am pregătit și prezentat în detaliu la conferințe de familii începând cu anul 2004. Aveți aici o schiță, dar cu suficiente informații pentru a clarifica într-o mare măsură acest subiect.

1. Principiile biblice ale rolului și poziției femeii în context existențial:

  • PRINCIPIUL IDENTITĂȚII (Cum văd Scripturile aspectele de ordin interior și exterior care definesc identitatea femeii):

1 Timotei 2:9:10 ”Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.” 1 Petru 3:3,4 ”Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.”

  • PRINCIPIUL IERARHIEI (Care sunt motivele pentru care bărbatului i s-a dat întâietatea):

a. Prin cronologia creației (femeia după bărbat): 1 Timotei 2:13 ”Căci întâi a fost întocmit Adam, și apoi Eva.”

b. Prin căderea în păcat (femeia a fost amăgită): 1 Timotei 2:14 ”Și nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.”

c. Prin modul și scopul creației (femeia din și pentru bărbat): 1 Corinteni 11:8,9 ”În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.”

  • PRINCIPIUL INTERDEPENDENȚEI (De ce bărbatul și femeia nu se pot lipsi unul de celălalt):

a. Prin procreere (femeia luată din bărbat, dar bărbatul născut prin femeie): 1 Corinteni 11:12 ”Căci, dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu.”

b. Prin nevoia de intimitate (femeia și bărbatul stăpâni unul pe trupul celuilalt): 1 Corinteni 7:4,5 ”Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea; apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre.”

c. Prin legământul și unirea în mântuire a căsătoriei (femeia și bărbatul, împreună în Domnul): 1 Corinteni 11:11 ”Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.” 1 Petru 3:7 ”Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.” Galateni 3:28 ”Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus.”

2. Principii biblice cu privire la rolul și poziția femeii în biserică:

  • LIMITE ȘI RESTRICȚII

a. În slujire: 1 Corinteni 14:34-38 ”Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și Legea. Dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă; căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și, dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă!”

b. În închinare: 1 Corinteni 11:3-16 ”Dar vreau să știți că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este Capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă! Iar, dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci, dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu.” 1 Timotei 2:11,12 ”Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.”

c. În relație: 1 Corinteni 7:8-11, 39”Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine.Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă.Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat.(Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta… O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul; dar, dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.”

  • LIBERTĂȚI ȘI DREPTURI (vă rog să luați pe îndelete versetele recomandate și să le citiți direct din Biblie)

a. Femeia trebuie tratată cu respect: Efeseni 5:25-31, 1 Petru 3:7

b. Femeia are dreptul la propria conștiință spre sfințenie: 1 Timotei 2:15, Romani 1:26, Coloseni 3:18

c. Femeia are libertatea să se căsătorească în Domnul, cu cine dorește: 1 Corinteni 7:25-36, 39

d. Femeia are oportunități și proeminență în slujire: Tit 2:3-5, 1 Corinteni 16:15-19, Romani 16:1-16

e. Femeia are parte de făgăduința darurilor spirituale: Fapte 21:8,9, 1 Corinteni 11:4,5

f. Femeia (văduvă) are dreptul la sprijinul material al bisericii: 1 Timotei 5:3-16, Filipeni 4:1-3

g. Femeia are promisiunea reabilitării finale și totale în eternitate: Matei 22:23-30


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...APARATE VULCANIZARE, AEROTERME, MASINI DE SPALAT...Vezi aici!