Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Martirii celui de-al treilea val 108 d.Cr

Publicat la 2011-10-14 de Traian

Nerva, care a urmat la tron după Domițian, nu a domnit decât treisprezece luni, apoi s-a urcat pe tron Traian. Dacă celelalte prigoane dinainte au fost începute doar din patimă, cea a lui Traian e din premeditare și este aplicată ca o politică imperială severă.

Pliniu, guvernatorul Bitiniei, un filozof păgân și prieten al împăratului, a scris lui Traian în favoarea creștinilor, spunând că nu a găsit la ei nici un rău, ci că toată suma greșelilor lor constă în aceea că le place să se adune la un timp hotărât, dimineața în zori, să cânte anumite cântări unui oarecare Cristos, Dumnezeul lor; promit să se abțină de la furturi, ucideri și crime; să-și păzească credința și să nu înșele pe nimeni. Făcând acestea, ei se adună spre a lua împreună pâine și vin, apoi se despart în liniște, fără a săvârși vreun rău.

La această scrisoare, Traian a dat următorul răspuns: „Creștinii să nu mai fie urmăriți și nici să nu se ia de bază denunțurile anonime. Dar când sunt învinuiți de o persoană responsabilă și sunt aduși în fața magistraților, să fie pedepsiți”. Provocat de acest răspuns, Tertulian, avocat din Cartagena, spune mai târziu: „O, sentință nejustă! Nu vrea să-i urmărească fiindcă sunt nevinovați, și totuși îi pedepsește la fel ca pe cei vinovați!"

Acest răspuns al împăratului cu dublu sens, a slujit unora spre a înteți persecuția. Altora, care i-au persecutat înainte cu multă severitate, spre a se mai potoli. Mulți au fost luați de acest val de persecuție și trimiși în ceruri spre a fi încoronați ca biruitori. Unul dintre aceștia mulți a fost Foca, un prezbiter din Pont. Din cauza că a refuzat să jertfească lui Neptun, a fost aruncat în var aprins, apoi a fost scos de acolo și aruncat într-o baie cu apă fiartă, unde a murit opărit.

Alt martir a fost Ignațiu, prezbiterul bisericii din Antiohia. O tradiție spune că el ar fi copilul luat în brațe de Domnul Isus și dat ucenicilor ca exemplu de nevinovăție și umilință. El a auzit vestirea Evangheliei din gura lui Ioan, evanghelistul, și a fost deosebit de înflăcărat în misiunea sa. El a apărat cu îndrăzneală credința în Cristos înaintea împăratului, fapt pentru care a fost aruncat în închisoare și torturat în chip îngrozitor. După ce a fost biciuit într-un fel oribil, pe coastele sale au fost puse țăndări înmuiate în ulei și li s-a dat foc. Carnea astfel prăjită, i-a fost ruptă cu cleștele. Trupul ciopârțit, în cele din urmă, a fost aruncat fiarelor sălbatice.

Se pare că Ignațiu a avut o presimțire a suferințelor grozave prin care avea să treacă, căci scriind lui Policarp de Smirna, el spune: „O, de ar vrea Dumnezeu ca dintr-odată să ajung la fiarele care sunt pregătite pentru mine, și care doresc să fie gata a veni cu guri căscate, atunci le-aș provoca să mă înghită fără amânare”.

Altă martiră, care a suferit deosebit, a fost Simforoza, o văduvă creștină cu șapte copii. Adusă fiind înaintea împăratului Traian, acesta le porunci să jertfească zeilor păgâni. Ea a refuzat să facă aceasta. La fel și copiii, împăratul, cuprins de furie, porunci ca femeia să fie dusă în templul lui Hercule, unde a fost biciuită, apoi agățată sus, spânzurată de părul capului ei. În toate aceste torturi, ea nu a vrut să se lepede de credința ei. O, ce scumpă a fost credința pentru unii, iar azi ce ușor se leapădă unii de ea! După ce a îndurat aceste suferințe, i-au legat un pietroi mare de gât și a fost aruncată în râu.

Cei șapte fii ai ei au fost legați la șapte stâlpi, apoi cu scara cu scripete le-au desfăcut toate încheieturile, întrucât această cumplită tortură nu și-a atins scopul, căci ei n-au vrut să se lepede de credința lor, s-a dat porunca să fie omorâți. Cel mai mare, Crescențiu, a suferit decapitarea. Iulian, al doilea, a fost înjunghiat cu un pumnal în piept. Nemesius, al treilea, a fost înjunghiat în inimă. Primițiu, al patrulea, a fost înjunghiat pe la mijloc. Justițiu, al cincilea, a fost înjunghiat pe la spate, Stacteus, al șaselea, a fost junghiat în coastă. Iar Eugenius, cel mai tânăr, a fost tăiat în două cu ferestrăul.

Alexandru, păstorul bisericii din Roma, a fost martirizat tot în această vreme. După ce și-a îndeplinit slujba timp de zece ani, el a fost dat morții împreună cu doi diaconi ai săi și cu multe mii de alți creștini.

Eustachius, care era un brav comandant roman, a primit poruncă de la împărat să ia parte la un sacrificiu închinat idolilor, în amintirea unor biruințe ale sale. Credința lui l-a făcut să refuze a lua parte, deși era în onoarea sa. Înfuriat de o așa neascultare, împăratul nerecunoscător, uitând de serviciile aduse patriei de acest distins și dibaci ofițer, l-a condamnat la moarte cu toată familia sa. Și omul ce s-a dovedit brav în lupta pentru patrie, acum s-a dovedit tot așa de brav în lupta sa pentru credință.

Se spune că în timpul martirajului a doi frați: Faustines și Ioviță, torturile lor au fost atât de îngrozitoare și răbdarea lor așa de mare încât Colocerius, un bărbat păgân, copleșit de uimire, într-un fel de extaz a strigat: „Mare este Dumnezeul creștinilor!" Numaidecât mulțimea adunată la acel spectacol barbar l-a dat și pe el morții.

După moartea lui Traian, a urmat la tron ca împărat Adrian. Quadratus, păstorul bisericii din Atena, a apelat la Adrian, cerându-i să cruțe pe creștini, împăratul a luat în considerare scrisoarea lui Quadratus, explicarea credinței, a practicelor lor, încât a poruncit să înceteze persecuția. Ba a mers până acolo că a dat dispoziții ca nici un creștin să nu mai fie condamnat din pricina religiei sau a credinței sale. Dar dușmanii creștinilor n-au cedat. Ei au început să formuleze alte acuze politice, să spună că sunt împotriva autorității civile, împotriva statului, ca totuși să-i poată omorî. Martirii însă au fost mult mai puțini sub Adrian. Biserica a primit clipe de răgaz pentru refacerea rândurilor decimate așa de cumplit în timpul persecuțiilor.
 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!