Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Torțele lui Nero

Publicat la 2011-10-14 de Traian

Pe unii din creștinii prinși, Nero a poruncit să-i învelească în câlți, să fie unși cu smoală, apoi să fie ridicați pe stâlpi înalți de 4-5 m. În grădina palatului și să li se dea foc. Astfel, seara, grădina îi era luminată de trupurile creștinilor, în timp ce Nero sta pe balcon cu curtenii săi și se desfăta privindu-i. El spunea că acestea sunt torțele sale.

Din cauza cruntei prigoane dezlănțuită de împărat, bieții creștini nu se mai puteau aduna pentru închinăciune decât în ascuns. La marginea Romei, se aflau niște galerii de unde s-a scos cândva piatră pentru clădirile Romei. Aceste subterane se numeau catacombe. Cum unii din sclavii care au lucrat în aceste catacombe s-au încreștinat, s-a ajuns la ideea ca să se adune în aceste locuri sub pământ pentru închinăciune. Când se însera, creștinii se strecurau pe furiș spre catacombe. Pe drum mereu se uitau în urmă să vadă dacă nu sunt urmăriți. La început, dușmanii n-au știut nimic despre aceste întruniri. Creștinismul a început să se lățească ca și focul în miriște. Fiecare era o adevărată torță sfântă și aprindea pe altul cu același foc sacru. Soția creștină își convertea soțul; sclavul își convertea stăpânul; stăpânul convertea pe alți sclavi; centurionul își convenea soldații. Creștinismul pătrunsese până în casa Cezarului. Pavel, în epistola către frații din Filipi, spune: „Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului" (Filipeni 4:22). Lanțurile lui Pavel i-a îmbărbătat și i-a înflăcărat mai mult.

La Roma erau în totul adevărate cuvintele: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua" (Romani 8:36). Dar cu cât îi omorau mai mult, cu atât se înmulțeau și mai mult. Văzând că nu-i pot stârpi numai cu ajutorul denunțurilor particulare, au fost puși spioni pe urmele lor. Aceștia s-au strecurat printre cei credincioși, prefăcându-se că și ei sunt creștini. Astfel au ajuns să cunoască toate locurile de întâlnire pentru închinăciune din catacombe. Uneori erau ridicați cu grămada din catacombe. Altădată, le zideau intrarea la galeria laterală unde erau adunați și îi lăsau acolo să moară de foame.

Judecarea celor învinuiți de creștinism nu dura prea mult. Acuzatului i se cerea să-și tăgăduiască crezul și să ardă tămâie în cinstea împăratului, iar dacă nu voia, era osândit la moarte.

În timpul acestui val de prigoană au fost martirizați apostolii Petru și Pavel, Aristarh Macedoneanul, Trofim Efeseanul, un tovarăș al lui Pavel care a rămas bolnav la Milet, iar după aceea a ajuns la Roma, a luat parte la martirajul lui Pavel, fiind denunțat, a fost decapitat și el; Iosif, numit și Barsaba, unul din cei doi propuși de apostoli să înlocuiască pe Iuda; Anania din Damasc, care l-a botezat pe Pavel, a fost martirizat în cetatea sa; Erast, vistiernicul cetății Corint, a fost martirizat la Filipi; și atâția alții pe care îi vom cunoaște doar în ziua judecății. Ei au suferit moartea pe rug, decapitați sau sfâșiați de fiare sălbatice în arene, din porunca împăratului Nero.
 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!